داستان سکسی 30 دقیقه خیلیه از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی 30 دقیقه خیلیه

سلام اسمم محمد، سنم 20 یه پسره خوشگل که هرکی میبینتم فکر میکنه 15 یا 16 ساله ام و خوشگلیم بنظرم بیشتر دخترونست تا پسرونه و نمیدونم خلاصه جالب نیست برای پسر.
داستان من برمیگرده به دو هفته ی پیش.
با دوستم جواد که 29 سالشه ساعت ده شب نشسته بودیم تو اتاقش طبقه ی دوم خونشون، و بخاطر اینکه خانوادم مسافرت بودن میتونستم شب و بیرون بمونم.
جواد شروع کرد به کشیدن شیره و به منم اندازه ی یه نخود داد که قورت دادم و نشستیم تا دو ساعت به چایی خوردن و ورق بازی کردن که من زیادی نشئه بودم و دوست داشتم دراز بکشم، جواد هم متوجه موضوع شد گفت محمد داداش میخوای بخوابیم منم گفتم آره، جامونو انداخت بغل هم، رومون به همدیگه بود من صورتم و بردم نزدیک صورتش و سرم و گذاشتم رو متکاش و اونم متوجه شد و دستش و گذاشت رو صورتم و شروع کرد نوازش کردن من، جواد هیچوقت تو این یک سال رفاقتمون از من هیچ چیزه غیر اخلاقی ای نخواسته بود و اتفاقا برعکس همیشه به من میگفت شلوار تنگ نپوش با من میای بیرون یا وقتی حرف میزنی عشوه نیس مردونه حرف بزن (البته من عشوه نمیومدم اینجوری هستم کلا ولی اون میگفت عشوه ای نباش).
یکبار رفته بودم باهاش بین دوستاش وقتی امدیم بیرون مثل باباهای عصبانی شروع کرد غر زدن که چرا وقتی بهت چایی تعارف کردن مثل دختر بچه های لوس گفتی نمیخوام و این حرفا …
که البته من خوشحال میشدم از این رفتارش چون واقعا مصلحت منو میخواست و خودمم اینو درک میکردم و راضی بودم از این حرکتای مثبتش …
ولی خب جواد اصلا نمیدونست من در گذشته کون دادن و تجربه کردم اونم حداقل 10 بار …
خب برگردیم سر داستان اصلی همونطور که سرم نزدیک صورتش بود یه بوس از رو لباش گرفتم و گفتم داداش خیلی دوستت دارم، نمیدونم ولی واقعا بخاطر اون شیره ای که خورده بودم انگار ابنه ای شده بودم !!! دست خودم نبود و شروع کردم به خوردن لبهاش …
خودشم کم کم با من همراهی کرد و لبام و میخورد ولی مشخص بود اصلا نمیخواد به سکس ختم بشه، ولی برعکس من !!! نمیدونم چرا ولی عجیب تشنه ی این بودم که اون لحظه منو بکنه، لب گرفتنمون خیلی طولانی شد و من خسته شدم و با پروویی تمام دست کردم تو شلوارش و کیرش و گرفتم تو دستم، کیرش خیلی کوچیک بود بنظرم 13 14 سانت بود و خیلی کلفت نبود.
دیدم بازم کاری نمیکنه، شروع کردم مثل مار خودم و بهش مالوندن و با زبون بی زبونی داشتم بهش التماس میکردم که منو بکنه، شاید باورتون نشه ولی بدون هیچ کلمه ای داشتیم با هم مکالمه میکردیم!!!
خودم برگشتم و کونم و گذاشت رو قسمت کیرش و نفس هام تند شده بود، ولی بازم اصلا تمایلی نشون نمیداد (من واقعا هم خوشگلم هم خیلی کونم خیییلیا دوست دارن منو بوس بکنن چه برسه به اینکه منو بکنن ولی این بشر واقعاااااا عجیب بود !!!)
دیدم فایده نداره شلوارم و کشیدم پایین تا زانوهام و میخواستم شلوارش تو حالتی که پشتم بهش بود بکشم پایین که کم کم نمیدونم یخش باز شد یا شاید بخاطر من همکاری کرد و شلوارش و کشید پایین.
کیرش و روی کونم میکشید و منو دیوونه کرده بود انگار نمیخواد دخول صورت بگیره، تو دستم بزور با دهن خشک از نشئگی تف کردم و مالیدم به کیرش و سریع یه تف کوچولو دیگه زدم و مالیدم به سوراخم سریع یکی از انگشتام و گذاشتم تو سوراخم و کیرش و گرفتم با هزار زحمت خودم بتنهایی بدون اینکه هیچ کمکی بکنه فرو کردم تو کونم …
وقتی کیرش و داخل سوراخم فرو کردم کاملا داستان عوض شد و جواد شروع کرد به عقب جلو رفتن، بعد از سی ثانیه منو غلطوند و خوابوندم رو شکمم و طوری که کیرش نیومد بیرون خودشم خوابید روم و شروع کرد تقه زدن …
پنج دقیقه داشت عقب جلو میکرد. ولی انگار قرار نیست آبش بیاد شروع کرد به تند تند تقه زدن. شده بود پونزده دقیقه که کیرش تو سوراخه کونمه و واقعا دیگه بخاطر تایم بالا داشتم درد میکشیدم، شروع کرد هی کیرش و کامل از سوراخم در بیاره و دوباره فرو کنه تو کونم که وسط اون درد برام لذت بخش بود یخورده.
تقریبا 25 دقیقه گذشته بود و من دعا دعا میکردم آبش بیاد، درسته کیرش کوچیک بود ولی همه ی اون دفعاتی که من کون دادم فقط شاید 2 دقیقه کیر تو کونم میبود.
نمیدونم نمیخواستم کم بیارم یا نمیخواستم ضد حال بزنم یا ننیدونممممم ولی بهش نمیگفتم تمومش کنه و خودم شروع کننده ی این اتفاق بودم و نمیتونستم یجورایی با وجدانم کنار بیام و بگم بسه، رسید یه سی دقیقه دیگه آخ و اوی من داشت کله ساختمون و برمیداشت، ولی متوجه نمیشد مه از درده و فکر میکرد دارم لذت میبردم وقتی به 40 دقیقه رسید و دیگه گریه کردم و مطمئن بودم متوجه گریه ی من بشه بیخیال میشه …
ولی نمیدونم متوجه گریم نشد یا چی ?
ادامه داد و سفت تر تقه میزد …
پنج دقیقه بعد وقتی داشت دست روی صورتم میکشید و با شهوت لمسم میکرد از خیس شدن دستش یدفعه صورتم و برگردوند در حالی که من چشمام پر از اشک بود گفت محمد چتهه ???
من هیچی در جواب نگفتم و رومو کردم به طرف زمین و یه آخ از ته دل گفتم و کیرش و کشید بیرون شروع کرد از دلم در بیاره که میگفتی و من میخواستم خیلی وقت پیش تمومش کنم چون آبم نمیومد …
من تو همون حال غش کردم از خستگی و خوابیدم و تازه فرداش دیدم به معنی واقعی کلمه نمیتونم راه برم و تا همین الان که حدود یک ماه گذاشته واقعا یادش هم میوفتم دردم میگیره.
واقعععععععا طولانی شدن سکس از پشت خیلی دردناکه حتی اگر کیر طرف مفابل کوچیک باشه.
تمام
نوشته: محمد

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی گی از سایت سکسی خفن ایران 69