داستان سکسی گاییدن دهن دختر مست از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی گاییدن دهن دختر مست


سلام من مدتیه با اسنپ مسافر کشی میکنم آدمای مختلف زیاد سوار میکنم
یه شب یدختر سوار کردم بو مشروب میداد انقد خورده بود بو گندش همه جارو برداشته بود بهش گفتم رفتی حسابی خوردیا گفت با چنتا پسر تنها شدم از عمد میدادن بخورم تا مست بشم کونمو بکنن منم در رفتم از دستشون یکم جا خوردم اسم کون آورد. یکم مکث کردم گفتم حتمی کونه خوبی داری ک میخاستن بکنن . حال حرف زدن نداشت برگشت بهم گفت پرو نشو منو زودتر برسون حرف اضافه هم نزن
یکم ک رفتیم دیدم داره چرت میزنه
دستمو بردم عقب گذاشتم لا پاش دیدم عکس العملی نداره ی چند دقیقه ای آروم میروندمو کسشو از رو شلوار میمالیدم یکم ک دیدم مثل جنازه افتاده حال نداره رفتم تو ی کوچه تاریک ک بنظر میومد کسی رد نمیشه پارک کردم رفتم عقب نشستم پیشش چسبیدم بهش دستمو انداختم دوره گردنش از زیرپوشش رد کردم سینشو فشار میدادم با یدستمم یکم شکمشو لمس کردم بعد بردم تو شرتش رفتم سراغ کسه خوش مزش
یکم ک سینشو فشار دادم بیدار شد یکم تقلا کرد دید فایده ای نداره منم حسابی کسشو میمالیدم ک تحریک شه مچه دستمو هی میکشید ک انگشت نکنم توش میگفت نکن تورو خدا من دخترم . ولم کن جیغ میزنما گفتم تو امشب باس ب من حال بدی من جیغو دندونو فرار حالیم نمیشه یوقت دیدی خابوندم تو گوشت ک قش کنیا باز تقلا کرد تهدیدش کردم ک انگشت میکنم تو کست اگر تکون بخوری اونوقت پاره میشیا ترسید یکم دیگه ک مالیدم کسش خیس شد دیگه تقلا نکرد تا ارضاش کردم مالیدنه سینه هاش خیلی لذت بخش بود یکی دوبار ک از لذت لرزید سرشو گرفتمو فشار دادم رو کیرم تا بخوره تا ته ک میکردم توش اوق نیزد ولی حسابی خورد تا ارضا شدم سرشو محکم گرفتم تا از خوردن آبم فرار نکنه ولی حالشبهم خورد هرچی خورده بود رو من آورد بالا چشمتون روز بد نبینه بو گند همه جارو برداشته بود
ولی کاریش نمیشد گرد پاشدیم رفتیم بیرون ماشین تا من یکم ماشینو تمیز کنم بعد نشست جلو کنارم تا برسونمش دیگه حال بهم نداد ولی یکم ک حالش سره جاش اومد همینجور ک نشسته بود کسشو میمالید کیره منم با دستش میمالید شمارشو نداد هرکاریش کردم ولی دختره خوشکلی بود ک ازدستش دادم.


نوشته: علی


دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی ساک زدن, سکس در ماشین, مستی از سایت سکسی خفن ایران 69