داستان سکسی گائیدن پسر صاحبخونه از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی گائیدن پسر صاحبخونه

سال هشتاد و نه بود که تو تهران یه شغل خوب پیدا کردم و از خانواده جدا شدم و برای خودم تو تهران یه خونه اجاره کردم از این خونه هایی بود که طرف وسط خونه یه تیغه کشیده بود و دوتا واحد جدا درست کرده بود حتی صدای راه رفتن همسایه هم شنیده میشد
از همسایه مون بگم که یه زن بیوه بود که با پسرش حمید زندگی میکرد حمید حدود شونزده سالش بود
یه چند باری بهشون کمک کرده بودم واسه مشکل شوفاژ و از این جور چیزا بخاطر همین باهام صمیمی شده بودن

یه روز سرد زمستونی که از سر کار داشتم میومدم خونه دیدم حمید پشت در نشسته و خیس آب شده و داره از سرما می لرزه بهش گفتم چرا اینجا نشستی گفت که مادرش نیست خودش هم کلید هاش رو جا گذاشته
بهش گفتم بیا خونه من تا مادرت بیاد
رفتیبم تو خونه و بهش چند تا لباس دادم که لباس های خیسش رو عوض کنه
وقتی داشت لباس هاش رو تو اتاق عوض میکرد از لای در دیدم چه کون سفید و بی مویی داره
وقتی اومد بیرون نشستم کنارش و یه چایی ریختم براش بهش گفتم حمید چرا اون روز که واسه شوفاژ تو خونه تون بودم اون جوری به من خیره شده بودی

سرش رو انداخت پایین و چیزی نگفت فقط دیدم که سرخ شده
گفتم من چند بار دیدم که تو کوچه بقیه بچه ها تو رو دست مالی میکنن
چرا مقاومت نمیکنی نکنه خودت خوشت میاد
یکم بهم نگاه کرد و گفت تورو خدا به مامانم نگو
گفتم نمی گم ولی هر چیزی یه قیمتی داره
گفت چکار کنم برات
گفتم بلدی ساک بزنی کیرم رو در اوردم و گذاشتم جلوی دهنش بهش گفتم بخور
شروع کرد به خوردن کاملا به طور حرفه ای ساک میزد هر چند ثانیه هم تخم هام رو میخورد
بعد از ده دقیقه ساک زدن بلندش کردم شلوارش رو کشیدم پایین و به پشت خابوندمش و پاهاش رو دادم بالا چند تا تف انداختم لای کونش و با انگشت کردم تو کونش یکم که جا باز کرد کیرم رو گذاشتم در کونش و فشار داد جیغش رفت هوا با یکم فشار بیشتر تا ته کردم تو کونش و شروع کردم تلمبه زدن بعد حدود ده دقیقه ارضا شد و ابش ریخت رو شکمش بدون این که کیرش شق شده باشه
بعد از اون بر گردوندمش و حدود یه ربع هم تو حالت داگی کردمش و اون دوباره ارضا شد و منم هم زمان ارضا شدم و ابم رو ریختم تو کونش
کاملا از حال رفته بود بعد از حدود یک ساعت بلند شد و لباس هاش رو پوشید و رفت
بعد از اون حمید شده بود جنده من و هر هفته به بهونه بازی با پلی استیشن میومد خونه من و تا صبح میکردمش

اگه استقبال کنین ماجرای کردن مادر حمید و سکس سه تایی که داشتیم رو هم براتون تعریف میکنم

نوشته: آرمان

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی گی از سایت سکسی خفن ایران 69