داستان سکسی کیر کلفت با رژلب و ریمل از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی کیر کلفت با رژلب و ریمل

سلام سهیل هستم ۱۷ سالمه و میخوام خاطره آشناییم رو با پارتنرم که توی همین سایت آشنا شدیم تعریف کنم.

سال ۹۸ بعد از اینکه از یه رابطه دوساله با دوس پسر قبلیم بیرون اومدم، خیلی دپرس بودم. از ۱۳ سالگی باهاش توی رابطه بودم و معتاد سکسش شده بودم. کارایی که باهام میکردو نمیتونسم فراموش کنم و خیلیم نیاز به دادن داشتم. مخصوصا شبا توی رختخواب کونمو انگشت میکردم و دلم یه کیر کلفت میخواست.

یه شب خیلی اتفاقی توی گوگل لینک شهوانی رو دیدم و اومدم اینجا. توی قسمت انجمن، بخش گی رو انتخاب کردم و دیدم واااو اینجاچه کیرای خوبی هستششش! عضو شدم و شروع کردم به پیام دادن. یکی از کسایی که نظرمو جلب کرد یه پسر ۲۲ ساله دوجنس گرا بود که عکاسای بدنشو با لباس زنونه گذاشته بود. یه بدن سفید و خوشگل و تمیز با یه کیر کلفت دراز سفید که دلم غش میرفت براش. بهش پیام دادم و آیدی تلگرام ردو بدل کردیم و اومد تو چت. اسمش فربد بود و بچه شهرآرا که اتفاقا به محله ما هم خیلی نزدیکه. بهش عکس دادم و اونم عکس داد. دیگه داشتم دیوونه میشدم از دیدن بدنش، کونم کیر کلفتشو میخواست و اونم حشری شده بود و میگفت قرار بذاریم. شماره رد و بدل کردیم و قرار گذاشتیم پنجشنبه که من صب تا عصر تنها بودم برای بار اول بیاد خونمون. پنجشنبه صبح زود بیدار شدم رفتم حموم، با اینکه خیلی کم موام ولی همون موهای ریز توی پشتمو با تیغ زدم و زیر بغلامو و دور دودولمو و تمیز اومدم بیرون. ساعتای ۱۰ و نیم اینا زنگ در،خورد. قلبم داشت در میومد از جاش و استرس داشتم. شورت قرمز پوشیده بودم بایه رکابی و بدن سفید و خوشگلم حسابی خودنمایی میکرد. وقتی درو باز کردم ،فربد آرایش کرده پشت در بود و با ناز بهم سلام کرد و اومد تو. باهم روبوسی میکردیم که رفتیم توی لب بازی. لبای همو میخوردیم و منو میمالید و حسسابی حشری شده بود. منم که کونم میخارید براش دیگه تحمل نکردم و شورت و شلوارمو باهم کشیدم پایین و اونم مال خودشو در آورد و یهو دیدیم لخت جلوی هم وایسادیم. کیر فربد همونجوری که توی عکسم دیده بودم کلفت و دراز و سفید بود و سربالا شق شده بود. بهم گفت زانو بزن، منم جلوش زانو زدم و اومد کیرشو مالید به صورتممم میگفت بو بکش کیرمو، ببوسش، بلیسششس اوووووه سهیل زود باش خیلی حشرییییم. منم بوسیدم کیرشو و یهو تا ته کردم تو دهنم و با حرص و ولع شروع کردم به ساک زدن. جوری میخوردم که ناله میکرد. تخماشو میکردم تو دهنم و دوباره میومدم بالا سرکیر گندشو میکردم تو دهنم ، گفت جوووون خوب میخوریش، دوسش داری؟ هاااا؟ داری واسه کونت آماده ش میکنی؟ منم با ناز و عشوه و دهن پر کیر تایید میکردم. فربد گفت قمبل کن برام ، منم چهاردست و پا روی زانوام قمبل کردم و با دستام کونمو براش باز کردم. اومد نشست پشتم و شروع کردن به خوردن لپای کونم. با ولع لیس میزد و سوراخمو بو میکشید و زبون میزد و میبوسید و میگفت اوففففف چه بویی میده، حشریم میکنه بوش. شروع کرد به انگشت کردنم که میسوخت. کرم دست و صورت رو از روی میزجلوی آیینه اتاقم برداشت و آورد شروع کرد به چرب کردن مقعدم و کیر خودش. حسابی که چربم کرد و انگشتم گذاشت، کیر کلفتشو گذاشت درسوراخمو و آروم سرشو کرد تو کونم. یهو درد و لذت باهم پیچید توی وجودم و داغی و سفتی کیرشو تو کونم حس کردم. سرشو میکرد تو و در میاورد و مرتب تکرر میکرد تا اینکه مقعدم آماده شد و اونوقت تا نصفه کونم گذاشت که شروع کردم به آه و ناله کشیدن. درد داشت کیرشو و میسوخت و داغ بود . تلمبه میزد و میگوزیدم زیر تلمبه هاش. عرق کرده بودیم و داغ شده بود بدنامون. به بغل منو خوابوند و از پشت بغلم کرد و کیرشو کرد تو و دوباره شروع کرد به تلمبه زدن و منم صدای آه و ناله و التماسم بلند بود. دوباره گفت قمبل کن و بلند شد داگی استایل کرد تو کونم. دردش خیلی زیاد بود چون تا عمق کونم میرفت تو و تلمبه های سفتش کونمو جر میداد. زمینو چنگ میزدم و آخ و اوخ و ناله و فریادم بلند بود که یهو توی کونم داغ و خیس شدو فربد ولو شد روم.آب کیرش از کونم میریخت پشت رونام. منو بوسید و چند دقیقه ای روم خوابید. بلند شد رفت دسشویی و منم بلند شدم. اونروز سه دست منو کرد و این شروع کون دادنای داغم بود به فربد خوشگلم.

نوشته: سهیل

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی خاطرات نوجوانی, گی از سایت سکسی خفن ایران 69