داستان سکسی کون دادن به یه کونی هم جالبه از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

دانلود جدیدترین و شهوتناک ترین رمان و داستان های سکسی پسر عمه, گی از سایت سکسی خفن 69

۱۶سالم بود و از بس جق زده بودم دیگه جق مزه نمیداد پس یه بار خیارو کردم تو کونم و بعدش خیلی حال داد و این شد شروع بگایی های زندگی.

تو یه بازه زمانی منصرف شدم ولی باز بگا رفتم ، دو هفته قبل اومدن کرونا بود که خونه عمم بودم و با پسر عمم تو اتاقش داشتیم فیلم می دیدیم، این کسخل هم همش دستش تو شلوارش بود و تو کونش بود ، جاهای که صحنه دار فیلم یهو انگشتش می کردم و دیدم زیاد گیر نمیده حدس زدم کونی باشه و یه ذره بیشتر ادامه دادم که خودش بهم گفت که میخواد بده ، ساعت چهار عصر بود و من و عمم و پسر عمم خونه بودیم که عمم پا شد رفتش ارایشگاه و من و پسر عمم خونه موندیم و اونجا من کردمش ولی خب ارضا نشدم ، تو اون دو هفته چند بار کردمش ولی زیاد بهم مزه نداد ، کرونا که اومد تا سه ماه یعنی تا اردیبهشت ما باهم سکس نداشتیم ، تو اون سه ماه خیلی جلو خودمو گرفتم که کم جق بزنم تا اینا از سرم بیفته ولی نتیجه نداد ، تو اردیبهشت اولین سال کرونا دوباره که یکم روابط خانواده ها عادی شد(برا کرونا) باز باهم در ارتباط بودیم ولی سکس نداشتیم ، تابستون که شد دیگه نمیتونستم جلو خودمو بگیرم و با خودم میگفتم که برم بهش بگم که اون بیاد منو بکنه ولی آبروم میرفت و با خودم می‌گفتم به هرکس بدم به اون نمیدم ، تو رباتای چت ناشناس تلگرامی گشتم دنبال یکی ولی خب کار بی فایده ای بود ، بعد از اینکه دوباره شروع کردم سکس کردن با پسر عمم ، دیگه خواستم بهش بگم اون منو بکنه ، از اونور چون نمی‌خواستم خیلی بدجلوه کنه ، رفتم بهش گفتم که تا الان ما هرچقدر سکس کردیم ، تو دادی و من کردم ، یه بار تو بکن من ببینم دادن چطوریه و تو ببینی کردن چطوریه ، با این طرز فکر که قطعا قبول می کنه رفتم جلو و بعدش کیرم کرد و گفت نه ، نمیدونستم چی کنم که یه بار وقتی داشتم می کردمش گفتم چرا نمیخوای بکنی که گفت حتی کیرمم شق نمیشه که بخوام بکنم که پشمام ریخت، اونجا بود که تا حد زیادی میل به کون دادن توم از بین رفت ، اخرای شهریور که بود گفتم بهش داری با زندگیت چی میکنی و… یه ماه کمتر لذت ببر ولی درمان شو برا خودت میگم ، اونم که یه ذره ترسیده بود جواب اوکی داد ، تا اخر شهریور هر روز بهش کون دادم ، تو دو سه روز اول ارضا نمیشد و با خودم گفتم به درک که این حال نمیکنه ولی دیدم از اونور یهو دیگه قرار بگه که نمیکنم و… سر اون از روز سوم وقتی داشتم بهش می‌دادم یا ممه هاشو میمالیدم یا انگشتش می‌کردم یا تو ۶۹ به جای ساک زدن براش کونشو هم میخوردم ، گذشت و گذشت بعد یه ماه اونم یه کمی متعادل شد و هر وقت که پیشنهاد میداد که من اونم بکنم میگفتم نه و دوباره میری و… ، خلاصه که از یه کونی یه بکن نصفه نیمی ساختن کار سختی بود ، بعذ از گذشت سه ماه دیگه سعی کردم خودمم ندم و باهم توافق کردیم که دیگه سکس نکنیم ، تقریبا یه سال گذشته و اون گفته بیا که دوباره سکس کنیم و من نمیدونم اصلا قبول کنم یا نکنم ، اگه قبول کردم بدم یا ندم، از وقتی این گه کاریارو گذاشتم کنار حالم بهتره ولی الان خیلی میخوام سکس کنم و نمیدونم چی کنم.

نوشته: Mani

متن داستان سکسی کون دادن به یه کونی هم جالبه