داستان سکسی کون دادنم به دوست قدیمی از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی کون دادنم به دوست قدیمی

سلام من 23 سالمه و گی هستم و سه هفته پیش به شدت حشری شده بودم و با یکی از دوستای دوران راهنمایی ام با هم هر از چندگاهی سکس میکنیم و من سمت نارمک تهران یه دفتر دارم که اونجا کار میکنم و با این دوستم میگم میاد دفترم و اونجا با هم سکس میکنیم بهش زنگ زدم و گفتم بیا که کونم دلتنگ کیرته البته شب قبلش هم پشمای کونم رو زده بودم و تمیز بودم و اون دوستم هم نمیدونم چرا همیشه تر تمیزه همیشه شیو شده ست طرفای ساعتای 6 بود که رسید دم دفترم و رفتیم تو اتاقم و از شانس اون روز همسایه های دفترم هیچکدوم نبودن با هم شروع کردیم به لب گرفتن و گردن هم دیگه رو میخوردیم و من لباس هاش رو درآوردم و یه مقدار بالا تنه بدنش و بوسیدم و خوردم بعد جلوش زانو زدم و شلوارش رو کشیدم پایین بعد از روی شرت یه مقدار کیرش رو مالیدم و بعد شرتش رو درآوردم و کیرش نیمه شق بود کردمش تو دهنم اول سر کیرش رو ساک زدم بعد سعی کردم کل کیر 17 سانتی متری اش رو تو دهنم جا کنم ولی نشد بعد از پایین تا بالای کیرش رو لیس زدم خلاصه بگم که یه ساک آبدار پر تف روی کیرش زدم و من تو سکس برای اینکه پارتنرم موقع کردنم دیرتر ارضا بشه و بیشتر بتونه من رو بکنه انقدر ساک میزنم تا آب طرف بیاد بعد آب کیرش رو میخورم بعد چون من با این دوستم سال هاست که با هم سکس میکنیم میدونم که آدم سالم و تک پریه و فقط با من سکس میکنه بخاطر همین حدود 20 دقیقه ایی براش ساک زدم تا آبش اومد و خوردمش
بعد من یه پارچه ایی دارم و رو زمین اون رو میندازم و روی اون کون اهدا میکنم بعد از ساکی که زدم بلند شدم و اون شلوارم که فقط مونده بود رو درآورد بعد از پشت بقلم کرد و داشت گردنم رو میخورد همزمان باهاش هم داشت انگشتم میکرد که سوراخم آماده بشه بعد روی اون پارچه به حالت داگی وایستادم اون یه مقدار تف رو زد به کونم و دو تا انگشتش رو کرد داخل تا قشنگ سوراخم آماده باشه بعد یه مقدار کیر خودش رو تفی کرد و یواش سر کیرش رو کرد تو کونم بعد چون ما با هم زیاد سکس داشتیم از کاندوم استفاده نمیکردیم کرد تو کونم و یواش یواش داشت سرعت تلمبه زدنش رو میبرد بالا این دوست من سکس محکم و هارد دوست داره منم چون کونی ام هیچ اعتراضی نمیکنم و میزارم هرجوری دوست داره کونم بزار محکم و سریع داشت تلمبه میزد بعد از یه چند دقیقه ایی که تو اون پوزیشن بودیم کیرش و درآورد و من رو چرخوند تو حالت میشِنِری پاهام رو داد بالا و کیرش رو دوباره کرد داخل و این دفعه برای لذت بیشتر کیرش رو درمیاورد و دوباره میکرد تو این کار رو یه چند باری انجام داد یه درد قشنگی سوراخم گرفت و لذت سکس رو برام دوچندان کرد بعد از اون دوستم هنوز ارضا نشده بود و من میخواستم که تا جایی که آبش بیاد ادامه بدم بهش گفتم که بخوابه و من روی کیرش به صورت cow girl بشینم و روی کیر سوار کاری کنم و انجامش دادیم انقدر حرارت جفتمون رفته بود بالا که تمام بدن هامون شده بود عرق تو اون پوزیشن ادامه دادم انقدر ادامه دادم تا آبش اومد و ریخش تو کونم بعد که کیرش رو درآورد و سوراخم تخلیه شد یواش یواش داشت منی اش از سوراخم میومد بیرون
من خسته شدم بودم ولی دوستم هنوز میخواست که بکنه و میخواست از دهنم بکنه رفتش کیرش رو قشنگ شستش بعد که برگشته بود من آماده برای کیرش نشسته بودم و میخواستم که بکنه تو دهنم مستقیم کیرش رو کرد داخل و تا ته دهنم فشارش میداد و یکم ادامه داد بعد اونم دیگه خسته شدش و روی همون پارچه که از منی اش کثیف شده بود کنار هم یکم دراز کشیدیم بعد که خستگی مون در رفت بهم کمک کرد که بتونم خودم رو تمیز کنم بعد لباس هامون رو پوشیدیم و پارچه رو برداشتم که ببرم بشورمش ولی اون سکس خیلی برام لذت بخش بود و خواستم باهاتون به اشتراک بگذارم
امیدوارم که لذت برده باشید

نوشته: نویسنده گمنام

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی گی از سایت سکسی خفن ایران 69