داستان سکسی کون دادنم به جنده از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی کون دادنم به جنده

اسمم آرش هست قد ۱۸۰ وزن ۸۲ سایز ۱۷ بدون مقدمه میرم سر اصل مطاب تو سایت شهوانی با یه جنده تماس گرفتم پا داد و قرار گذاشتیم ساعتی ۲۰۰ میگرفت و کارش خوب بود بعد از سه دفعه که کردم موقع بیرون اومدن از خونه گفت فیتیش هم هستم راستش خوشم میومد گفتم بزار امتحان کنم برگشتیم تو خونه دوباره لخت شدیم بهم گفت تا حالا کون دادی گفتم نه ولی بعضی وقتا با کونم بازی میکنم گفت داگی بخواب و منم قمبل کردم براش که شروع کرد سوراخ کونمو وا کردن، با لیس زدن سوراخ کونم رو ابرا بودم اول با یه انگشت و بعد دومیو کم کم سه تا انگشت، بازم کرد هیچی نمیگفتم ،که بهم گفت.: حالت خوبه جنده ،با اینکه از اسم جنده بدم میاومد اما از اینکه بهم میگفتم حس خوبی داشتم گفتم میشه بکنی توم دیگه که رفت یه دیلیدو اورد از اینا که شورت داره میپوشن بست به خودش و پشت سرم یواش یواش تو کونم گذاشت با اینکه درد داشت ولی دوس داشتم که شروع کرد تلمبه زدن منم کیرمو میمالیدم .پنج دقه ای اینطور کردم. من که دیر ابم می امد تو پنج دقه کون دادن داشتم میشدم که گفتم دارم میشم گفت برگرد برگشتم و دوتا پاهامو دادم بالا شروع کرد سوراخ کونم لیس زدن و برام جق زدن که ابم امد که البته فشار نداشت و رو دستش ریخت بعد با دستش ابمو مالید دور کونم با انگشتش کمی از ابمو داخلم کرد و بقیه اش رو ک پشت دستش بود لیسید بهترین لحظه عمرم بود بعد یه سیلی در کونم زد و گفت پاشو کونی من تموم شد. از اون روز تا حالا دو بار دیگه بهش کون دادم
تمام ماجرا واقعیت بود

نوشته: آرش

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی فتیش, جنده از سایت سکسی خفن ایران 69