داستان سکسی کون دادنمم بعد ۱۰ سال از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی کون دادنمم بعد ۱۰ سال

سلام.اسمم سهیل کرج.من گی نیستم دوجنسگرام یعنی هم با کردن حال میکنم هم دادن.فانتزیمم همیشه دادن به دوتا شیمیل بوده ولی خب تو ایران ک نیست .اولین کون دادن من زمان راهنمایی بود خیلی ها تو اون سن کون کونک بازی کردن و واقعا لذت بخش بوده اون دوران .بعد از دوران راهنمایی ک رفتم دبیرستان همه دوستام رو گم.کردم و دیگم موقعیت جور نشد کون بدم تا الان ک 23 سالم شده.6 ماهی میشه با سایت شهوانی اشنا شدم و توش چت میکنم بعد از کلی گشتن و سر و کله زدن با ادمای سرکاری یکی پیدا کردم ک به نظرم کیسم بود شماره گرفتم تلگرام اشنا شدیم یکیم .گفت خانومش معلمه همیشه صبح ها خونش خالیه منم ک از خدام بود بهش گفتم 10 سالی هست چیزی نرفته توم تنگ تنگم ها گفت فدا سرت خودم درستش میکنم گفت فقط کامل شیو کن چون مودار دوست ندارم منم قبول کردم .دو ساعت طول کشید تا کامل خودم رو برق بندازم.خلاصه باهاش واسه وسط هفته قرار گزاشتم و زنگ زدم صبح رفتم پیشش نشستیم باهم حرف زدیم منم از خاطرات کون دادن بچگیم گفتم یکم اروم اروم ور رفتیم باهم تا بالاخره حشرمون زد بالا رو همون مبلی ک نشسته بودیم شلوارش رو کشیدم پایین نشستم واسش ساک زدم.اولین بارممم بود ولی خب از تو فیلم ها یادگرفته بودم چیکار کنم نشیته بودم لای پاهاش اروم اروم واسش ساک میزدم اونم شلوار من رو دراورد و کونم رو میمالید کیرش حسابی لیز لیز شده بود با دستش یکم مالیدش دست خودشم لیز شد بعد شروع کرد به مالیدن کونم من ساک میزدم اون از بالا خم شده بود سوراخم رو میمالید کم کم از انگشت کوچیکش شروع کرد تا رسید به 3 تا انگشت باهم دیگه حسابی کونم ول کرده بود خودش رو منم ک حسابی ساک زده بودم سگ حشر شدم گفتم چون تنگم بزار خودم بشینم روت ک مقدارش رو کنترل کنم قبول کرد منم دستام رو گزاشتم رو شونه هاش اروم نشستم رو کیرش وای ک احساس داغیش دمه سوراخم بهترین حس بعد این همه سال بود .خیلی کم روش بالا پاین شدم کونم رو لرزوندم تا سرش رفت تو منم فشار رو یکنواخت کردم هی رفتم پایین تا جایی ک کامل نشستم رو تخماش.کیرش 16 سانت بود به گفته خودش یه چند دقیقه تو همون حالت موندم و لب بازی کردیم.بعد رفتیم رو تخت اتاقش.یکی از شورتای طوری خانومش رو اورد پام کرد زرد بود رنگش گفت میخوام زنم باشی.گفتم قول میدم بهتر باشم ازش یه متکا رو بقل کردم و دمر خوابیدم بعدش کون رو واسش دادم بالا و قمبل کردم همون داگی استایل خودمون اومد پشتم یه تف کرد دوباره اروم گزاشت تو کونم منم ک حشری بودم میگفتم تند تند چک بزنه به کونم وای مثله خمیر کونم تو دستاس ورز میداد شروع کرد به کردنم تازه از اینجا حال میداد معمولی میکرد ن وحشی ن بی حس یه ی ربعی کرد و لذت برد گفتم حالا میشه طوری بکنی ک منم دوست داشته باشم گفت اره چطوری دوست داری؟گفتم سگی دراز کشیده .متکی رو انداختم رو زمین و کامل دمر خوابیدم گفتم حالا بشین رو کونم و تلمبه بزن وای ک چ عالی بود نمیخواستم ارضا شم میخواستم تا اخر عمر تو همون حالت بمونم انقدر کرد تا ارضا شد لذت میبردم تایمش رو ندارم دیگه .کاندوم ک نزاشته بودیم گفت اجازه میدی ابم رو بریزم تو کونت؟؟ک گفتم ن بریز روی کونم بعدم پاکش کن.قبول کرد.ابش رو ریخت روی کون ک لیز خوردم رفتن لای چاک کونم منم ک از لذت شل شل دراز کشیده بودم فقط رفت دستمال اورد و ابش رو پاک کرد گفت خودت چی ارضا شدی ؟؟؟گفتم از کون اره ولی از کیر ن.گفتم واسم مهم ارضای توهم گفت بیا بشین رو کیرم نشستم روش ولی کیرش خوابیده بود دیگه نرفت تو کونم فقط رفت لاش.کیرم رو گرفت واسم حسابی مالیدش تا منم ارضا شدم.بعدم رفتیم حموم خودمون رو شستیم و خونه رو مرتب کردیم ناهارم از بیرون گرفت و خوردیم.بعدشم دیگه چون نزدیکه اومدن زنش بود خدافظی کردیم و اومدم واقعا لذت بخش بود برام بعد این همه سال.تازه باهاش اشنا شدم نمیگم 10 ساله دارم بهش میدم فقط یه بار بهش کون دادم و یه بارم تو ماشین واسش ساک زدم.تلگرام باهم در ارتباطیم منتظرم دوباره تا موقعیتش پیش بیاد و دوباره باهم ی حالی بکنیم.شاید داستانم در حدی سکسی نبود ک ابتون بیاد ولی خب حداقل واقعیت بود بدون شاخ و برگ اضافی.اگه بازم رفتم کامل تعریف میکنم.فدای همتون

نوشته: Konmidamkrj

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی گی, دوجنسگرا از سایت سکسی خفن ایران 69

منبع: شهوانی