داستان سکسی کردن پسر تو قطار از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی کردن پسر تو قطار

سلام اسم من علی از اهواز میخوام خاطره اول خدمتمو براتون تعریف کنم در حال حاضرم سربازم مشخصاتمو بگم که قدم ۱۸۳و ۸۸کیلو وزنمه بدنسازی دارم و درشت هیکلم و کلی هم کص زدم زمین با همین قیافه،راستش از شانس بد ما دفترچه پست کردیم و و بعد آوزشی کیری خدمت ما افتاد مشهد با کلی اعصاب کیری بلیط قطار گرفتیمو رفتیم مشهد تو کوپه یه دوتا مرد مسن و سه تا پسر نوجوان بودن و من اون جونا هم کلی سرو صدا میکردن که رو مخ میرفتن برا همین من همش تو راه رو بودم.کوپه بغلیمون اخ اخ نگم برات یه خانواده بودن چه خانواده ایی،دوتا پسر جوان یه پیرزن یه زن تقریبا ۳۰ساله یه دختر تقریبا ۲۰ساله و دوتا پسر ۱۸ساله و ۲۷ساله بریم سر اصل داستان .من تو نخ اون زن سی ساله ها بودم کون‌خوش فرمش ادمو دیونه میکرد کصکش عشوه هاش ادمو پاره میکرد و منم شق کرده بودم دنبال زدن مخش بودم که دیدم پسر ۲۷ساله که اسمشم رضا بود تو هر ده دیقه شش بار از جلو من رد میشد و‌چون راهرو زیاد فضا نداشت به یه هوایی خودشو میمالید بم اقا منم توجهم جلب رضا شد یه پسر ۱۷۰سانتی سفید تقریبا تپل با شلوار حوله ایی کون‌خوبی داشت یه تیکه من رفته بودم سیگار بکشم تو فضای مکس بین دو‌واگن که اقا اومد و یه دستی به شکم من زدو‌گفت اگه اینم نباشه هیکلت فوق العادس اخه من همچین یه نمه شکمم داشتم اهل پکو مک نیستیم ما خخخ خلاصه شماره رو داد اقا رضا و دلو و قلوه میدادیم که گفت میخواد ترتیبشو بدم خلاصه بیدار موندیم تا طرفا ۳صبح که گفت رفته چک کرده و واگن اخری خالیه خالیه منم دلمو زدم به دریا و‌رفتم دنبالش خلاصه رسیدم و جلوم زانو زد و بی هوا شلوارو کشید پایینو شروع کرد ساک زدن منم گوشه کوپه اخری وایساده بودم و اخر واگن رو‌چک‌میکردم‌که کسی نیاد بی هوا بیناموس چه ساکی میزد داشتم‌میترکیدم دهنش دااااغ بود و تا ته میکرد تو دهنش همزمان با کیر خودشم ور میرفت حسابی کیرم صفت شده بود و رضا پا شد و خودشو تا کمر تا زد و گفت بکن‌ منم نامردی نکردمو کیرمو گذاشتم در کونش زیاد تنگ نبود ولی چنان تا ته فشار دادم که اهش دراومد و شروع کردم تلمبه زدن بعد چن دیقه داشت ابم میومد و بش گفتم دوبار زانو زد و‌ کیرمو گذاشت دهنش همه آبمو ریختم دهنش کلی ازم تشکر کردو جلو تر من رفت تو کوپه ش و تا رسیدن به مشهد داشت فقط از حالی که کرد برام میگفت بعدش متوجه شدم اون زن عمه شه و گفتم تو‌کف کونشم و میخوام عمشو قبول کرد عمشو اوکی کنه برام حالا عمشم یه جریان دیگه س که بعدا براتون تعریف میکنم
امیدوارم خوشتون اومده باشه

نوشته: کیر کلفت

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی سکس در قطار, سربازی از سایت سکسی خفن ایران 69