داستان سکسی پسرعموی دیوث از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی پسرعموی دیوث

سلام آرمین هستم 21 سالمه این خاطره واسه زمانیه که 14 سالم بود

بعد از تاسیس باشگاه تکواندو تو محلمون منو پسرعموم کمیل که یه سال ازم بزرگتره تصمیم گرفتیم تا ثبت نام کنیم
یک هفته بعد از ثبت نام،اولین روز باشگاه شروع شد بعد از تمرین خسته و کوفته برگشتم خونه
وقتی رسیدم عمو اینام اونجا بودن،مامانم گفت برو خونه عموت حموم اینجا شلوغه(چون حموم دستشوییمون باهمه)
منم رفتم خونه عموم ، کمیل گفت چرا اومدی اینجا گفتم بابات و مامانت خونه ما بودن ، مامانم گفت بیام اینجا حموم تو سریع برو دوش بگیر تا من بیام
گفت باهم میریم دیگه
اول قبول نکردم یعنی خودم دوست داشتم باهم بریم اما نمیخواستم کمیل بفهمه بعد از اصرار کمیل قرار شد با شرت دوتایی دوش بگیریم و چون خسته هم بودیم واسه هم لیف بزنیم
رفتیم داخل چند دقیقه گذشت کمیل گفت من میخوام پشمامو بزنم توام شرتت رو در بیار تا خجالت نکشم دوتایی کامل لخت شدیم ، کیر سهیل چند سانتی از کیر من بزرگتر بود(کیر من حدودا 12 سانت بود)
من رفتم زیر دوش،سهیل هم تیغ برداشت و شروع کرد زدن پشمای کیرش به من گفت پشمای زیر تخمام رو میزنی موندم چی بگم
قبول کردم تیغ رو ازش گرفتم جلوش زانو زدم
سر کیرشو گرفتم و بردم بالا و آروم پشماشو میزدم کیرش تو دستم شق شد ولی من به روی خودم نیاوردم کارش تموم شد خندید بهم گفت میشه کیرمو بخوری،خودم دوست داشتم اما نمیخواستم پر رو شه بهش گفتم یعنی چی؟ گفت اگه اینکارو واسم بکنی هر کاری بخوای واست میکنم
منم که تو کف پلی استیشن بودم گفتم باید پلی استیشنت رو 1 هفته بهم بدی اونم قبول کرد
جلو کمیل زانو زدم سر کیرشو گذاشتم رو لبم و یه ذره لیسش زدم و گذاشتم تو دهنم خواستم ساک بزن که کمیل داد زد چرا دندون میزنی منم خوب وارد نبودم
گفت بچسب به دیوار منم رو زمین نشستم و سرمو چسبوندم به دیوار
گفت دهنتو باز کن خودم تلمبه میزنم تو دهنت
من دهنمو باز کردم و لبمو حلقه کردم
کمیل پاشو گذاشت دوطرف پام و کیرشو کرد تو دهنم و تلمبه میزد چند بار اوق زدم ولی توجه نمیکرد تند تند تلمبه میزد از سرعتش لبم داغ شده بود یک دفعه کمیل کیرشو تا ته کرد تو دهنم و همونجوری نگه داشت ، آبش داشت میومد،من نه میتونستم کیرشو از دهنم در بیارم نه حرفی بزنم و اعتراض کنم
یه دفعه هرچی آب داشت ریخت تو دهنم کل دهنم پر شد هولش دادم و دهنمو خالی کردم باهاش دعوا کردم اونم حرفی نمیزد
دهنمو شستم اما طعم بدش تو دهنم موند
ازم خواست از کون سکس کنیم واقعا نمیدونستم چیکار کنم چون واقعا میدونستم درد داره و میترسیدم چی بگم واسه همین فقط به لاپایی رضایت دادم ولی اونجا نمیشد خودمونو شستیم رفتیم بیرون خودمونو خشک کردیم رفتیم تو اتاق عموم و زن عموم
کمیل ازم خواست لباسای خواهرش که 2 سال از ما بزرگ تره رو پبوشم و شرت و سوتین ببندم،بهم گفت تو این چند دقیقه بعش تلقین کنم خواهرشم تا بیشتر لذت ببره رفتم سر کمد دختر عموم یه شرت توری و سوتین پوشیدم،روش ساپورت پوشیدم و یا تاپ جذب رو اونم مانتو پوشیدم
رو تخت دراز کشیدم کمیل در زد صدامو نازک کردم اومد تو گفت جووون
اومد رو تخت کنارم و شروع کرد به لب گرفتن دکمه های مانتو رو باز کرد و از تنم در آورد تو این مدت مائده(اسم دخترعموم)صدام میکرد
سوتین و شرتمو در آورد
برم گردوند و کونم رو میمالید خیلی رفته بود تو حس
از رو کمد وازلین برداشت
گفتم واسه چی کرم آوردی تو که تو نمیکنی گفت میخوام لیز بشه بیشتر مزه بده
کل کون و سوراخم کرم زد کیر خودشم کرم مالید و روی کونم میمالید یه دفعه سر کیرشو کرد تو کونم داد زدم گفتم چیکار میکنی گفت تا ته نمیکنم فقط سرش رو میکنم تو
دعوا کردم و گفتم در بیاره در آورد و دوباره گذاشتم تو کونم این کارو چند بار تکرار کرد خواستم بلند شم نمیتونستم آبروریزی کنم چون آبروی خودمم میرفت خم شد که دستامو بگیره نصف کیرش رفت تو کونم خواستم داد بزنم دستشو گذاشت جلو دهنم و با این حرکت کیرش کامل رفت تو کونم دقیقا 30 ثانیه همونجوری موندیم که کمیل شروع کرد تلمبه زدن و من گریم در اومده بود
وقتی دید دیگه سرو صدا نمیکنم و تکون نمیخورم دستامو ول کرد و تلمبه میزد با دستش واسم جق میزد،دیگه اون درد تبدیل شده بود به لذت
منو برگردند و پاهامو گذاشت رو شونه هاش و کیرشو کرد تو کونم بعد از چند تا تلمبه کیرشو در آورد و آبش رو ریخت رو بدن و صورتم بلند شدم رفتم حموم یه بار دیگه خودمو شستم و یه جق زدم
وقتی رفتم بیرون دیدم کمیل خوابیده
لباسای دختر عموم رو گذاشتم سر جاش و لباسامو پوشیدم و رفتم
ادامه دارد…
نوشته: آرمین

 

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی سوءاستفاده, خاطرات نوجوانی  از سایت سکسی خفن ایران 69

منبع: شهوانی