داستان سکسی پام رو از گلیمم دراز تر کردم از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی پام رو از گلیمم دراز تر کردم

از وقتی تو قالیشویی. کار میکردم
غیر از دهن سرویس شدن هیچی عایدم نشده بود … دم عید بود که ارباب اومد سوییچ نیسان را داد دستم گفت اولین مسئولیتت. نگهداری از ماشین هست …آب روغن و جریمه و…بعد جمع آوری قالی ها. خلاصه با صفدر و طالب می رفتیم به آدرسهایی که صبح به صبح بهمون میدادن … یه روز ساعت تقریبآ یازده یا دوازده بود رفتیم نیاوران . نسیم شرقی . ساختموناشون با آدم حرف میزد . آیفون را زدم . رفتیم تو راهرویی که کف ش از زیبایی برق میزد . رفتم طرف آسانسور که یه دفعه یه نگهبان ریقو بدو اومد تو اتاقک … گفت میرید واحد خانوم مهندس . گفتم آره . گفت تو نیاید صبر کنید . تعجب کردم رفتارش طوری بود مثل اینکه اهل همین خونه باشه . صدایی اومد که شهوت از عمقش میجوشید … وای خدا چی میدیدم . وقتی میگن خدا بر خودش افتخار کرد از خلقت انسان . این را میگفتند … سینه هاش قشنگ هفتاد و پنج … قد رشید … لاغری اش اندازه …تاپ چسبون . جنس تاپش برق برقی لیز . که نوک ممه هاش با آدم حرف میزد …اینقدر کلاس بالا بود . که جرأت سیخ کردن نداشتم . نگهبان بحالتی ارباب گونه دستور میداد دو تا کارگرا شروع کردن به جمع کردن … منم وظیفه ام. نظارت بر عدم خرابی قالی و برداشتن اجسام از روی اونا بود … خانوم با طمأنینه خاصی نشست روی صندلی سلطنتی پاش روی اون پاش فقط نگاه میکرد . یه میز بود که دو تا کارگر نتونستن تکونش بدهند. من جلو رفتم کاپشنم را در آوردم و بلوز چسبونم تمام بدنم را به رخ کشید … داستان از اینجا شروع شد … نخوام از خودم گوز گوز کنم . ولی بگم قدم بلند . هیکلم هفتی . سیکس پکام فعلآ چارپکن . میز را بغل کردم با بدبختی گذاشتم کنار… بوی عطرش از پشت سرم بهم گفت نزدیکم شده… برگشتم دیدم با کفش پاشنه دارش هنوز پنج سانت ازم کوتاه تره … گفت ماشالله داری … حیف این هیکل نیست داری قالی میشوری … گفتم ممنون خوب چکار کنم … گفت بیا بشین بهت بگم جوری دستم را گرفت برد پشت میز جزیره آشپزخونه نشوند که داغی انگشتامون قشنگ رد و بدل شد . دیگه از یاد کارگرا. رفتم . میوه کشید جلوم . یه قهوه ریخت داد بهم . گفت نمیگم بادیگارد باشی . چون وظایفت فرا تر از اینهاست. میخوام دست راستم باشی . و تمام نیازام را برطرف کنی . گفتم یعنی چی . گفت اولین نمره منفی … یعنی چی …مال آدمای ناقص هست باید من میگم ف تو بری تا فرحزاد …
تو حال خودم بودم که کارگرا. داد زدن. بیا بریم … بلند شدم. گفت نمیخواد بری . به نگهبان فقط سری. تکون داد. مثل قرقی. رفت کارگرا راهم برد …که من آخرشم نفهمیدم …اونا. چکار کردن.
گفت بلوزت را در بیار ببینم بدنت چه جوریه … در حال در آوردن بودم که دستش را روی شکمم. احساس کردم … گفت .چه سفته. لامصب … تا. بوی. عرقم. بهش خورد. و چشمش به. پشمهای. زیر بغلم. افتاد . گفت بپر تو حمام اونطرفی .صاف و سوف کن

پشمام را زدم. رفتم توی. وان که. دیدم. بالا سرم. داره. نگاه میکنه . یه شامپو. آورد گفت باید از این بریزی. تا. قشنگ کف کنه . . تو. کف ها. شورتم را درآوردم. . وای وای. چقدر. لخت این دختر. جذاب تر بود … دستشا برد تو کفها. جوری. کیرم را گرفت انگار میدیدش . بخدا. جرأت دست زدن بهش را نداشتم . خلاف جهت من اومد تو وان … جوری با کف پاهاش کیرم را می مالوند که شق شدنش شد عذاب … بهم گفت ظاهرآ. هیچی بلد نیستی . ولی این جزعی از کارت است اگه کم کاری کنی . حقوقت کم میشه . خم شدم شروع کردم چوچولش را ناز کردن . هنوز هیچی نشده رفت بالا تنظیمش کرد گذاشتش تو کوسش چهار بار بالا پایین شد … دیدم شروع کرد گریه کردن .میگفت کف ها رفته داخل داره میسوزونه … ولی دلم نمیخواد بیام پایین … دستم را انداختم زیر باسنش با زور دوتایمون را بلند کردم . دستاش دور گردنم . کیرم تو کوسش .که شیر دوش را باز کردم دوتای زیر دوش تلمبه میزدم … شیر ششلتگی را باز کردم از پشتش جوری تنظیم کردم که تمام شامپوها. شسته شد … همین جوری بردمش تا روی تخت . تازه داشت مزه میداد . جیغ میزد با تمام وجود . که آبم اومد کشیدم بیرون ریخت رو تخت … دیدم. نه بابا. ول کن نیست افتاده رو تخت . کوسش را داده بالا. داره میماله . مجبور شدم شروع کردم. لیس زدنش … با لیس. چندم. جیقش. رفت هوا… نمیدونم چیشد کوس خل شدم شروع کردم از کون. کرم ریختن تا بکنم توش . یه کم که با سوراخش ور. رفتم . شهوت امونم نداد . کردم تو کونش. یه. تکون خورد و یه نکاهی بهم کرد … با اون دستم. چوچولش را بازی دادم … دوباره. شهوتی شد. وای خدا از کون میکردم . کوسش را ناز میکردم… آبم اومد. بدون اینکه بپرسم. پاشوندم. تو کونش . بوسش کردم. ولی بلند شد دویست تومن داد بدون حرفی بیرونم کرد .چرا چرا احمق کوسش از کونش تنگ تر بود .چرا خریت کردم

نوشته: ووولک

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی آنال از سایت سکسی خفن ایران 69