داستان سکسی وای دارم چی میبینم از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

دانلود جدیدترین و شهوتناک ترین رمان و داستان های سکسی طنز از سایت سکسی خفن 69


من از اون دسته افراد متوسط جامعه‌ام، از اون دسته افراد که اندازه‌ی آلتشون از هفتاد و پنج سانتی متر یکم بیشتر! از خود تعریفی نباشه ولی بچه ها میگن خیلی خوشگلم دو متر قدمه و نود کیلو وزنم ، بدن عضله‌ای، چشما خاکستری، موهای قهوه‌ای و فک مستطیلی! خلاصه بد نیست قیافمون دیگه! همیشه یه کیسه توی شلوارم هست که آلتم رو توش میذارم یه روز که کیسه رو اتفاقی نذاشته بودم و داشتم از کنار خیابون رد میشدم دیدم یه ماشین لامبورگینی کنارم ایستاد و زنی در حالی که له له میزد التماس میکرد که بیا سوار شو، ترو خدا، بیا منو بکن بیا دیگه!
ما هم که دیدیم به به اوضاع جوره پریدیم توی ماشین و خلاصه رسیدیم به خونه‌ی زنه!
حالا از زنه براتون بگم ، قد صد و هشتاد و دو متر و هفت میل، وزن شصت و سه کیلو و چهارصد گرم، ممه ها نود و پنج و نوک صورتی(اینارو همه از روی لباس و چشمی حدس زدم) تا رسیدیم توی حیات شروع کرد وحشیانه در آوردن لباساش و پرید شلوار منو از پام کشید بیرون!
با دیدن آلتم یه تشنج کوتاه دو دقیقه‌ای از سر ذوق کرد و بعدش شروع کرد به خوردن آلتم!
اول دراز کشید روی زمین تا بتونه سرشو یکم بخوره، منم که دیدم اینطوریه سریع شق کردم!
از شدت شق شدن آلتم سه متر پرت شد اون طرف و دوید و اومد نشست هفتاد و پنج سانت اون ور تر تا به نوک آلتم برسه!
کم کم فرو میکرد توی دهنش تا اینکه دیدم آلتم داره میسوزه، نگو رسیده توی معدش!
خلاصه دو سه روزی ساک میزد(مثل اینکه زنه تنفس نمیکرده!)منم ارضا نمی شدم!
دیگه اعصابم خورد شد از توی دهنش کشیدم بیرون و پرتش کردم روی زمین!
اونم انقدر فهمیده بود که سریع قنبل کرد و گفت:
کونم آک بنده واسه خودت نگه داشته بودم بکن توش بکننننن
منم دیدم خیلی اصرار میکنه، یه ضرب کردم توی کونش!
بدون اینکه دردش بگیره شروع کرد به آه و ناله کردن و جلو عقب کردن خودش!
سه روز هم اونجا فقط تلمبه می زدم که ارضا بشم!اونم توی این سه روز دویست و هفتاد و چهار بار ارضا شده بود !
نزدیک ارضا شدنم بود محکم کشیدم بیرون، سریع برگشت و منم پاچیدم توی صورتش از فشار آبم چند متر پرت شد اون طرف منم دنبالش می دویدم و میاچیدم روش!
خلاصه انقدر بهش خوش گذشته بود که اصرار داره هر پنج روز یک بار سکس کنیم آخه هر سکسمون پنج روز طول میکشه!:)


نوشته: دختری از تبار ایران


متن داستان سکسی وای دارم چی میبینم