داستان سکسی هیچی لذت دادنو نداره 2 از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی هیچی لذت دادنو نداره 2

سلام دوستان اسمم پوریاست.از خودم تعریف کردم تو داستان قبلی .خلاصه روز بعد از اینکه امیر منو کرد اصلا تو مدرسه نگاهش بهم عوض شده بود همش از کونم تعریف میکرد ‌‌.
رنگهای نماز نمی‌رفتیم نماز خونه و می‌رفتیم تو کتابخونه و اون هی کیرشه به کونم میچسبوند.خلاصه بعد یه هفته نزدیک امنحانای آخر سال خونواده امیر میخواستم برن شهرستان عروسی .و خونشون تا شنبه خالی بود اینم درساشو بهونه کرده و نرفته بود .اونام بهش گفتن بره خونه عموش امیرمحمد از الکی گفته باشه.خلاصه این بهم گفت که من خونه تنهام تو بیا با هم باشیم منم میدونستم میخواد منو بکنه .از خدا خواسته قبول کردم .به پدرو مادرم گفتم من یه روز برم خونه امیر باهم ریاضی کار کنیم.پدر و مادرش هم هستن.اونام قبول کردن که من برم منم قبل از اینکه برم رفتم دستشویی خودمو خالی کردم و با تاکسی رفتم.تا درو واکرد و منو دید سریع گفت بیا تو بعد رو مبلاشون نشستیم و گفت لباساتو دربیار منم فقط شرتمو در نیاوردم.امیرم لخت شد و کیرشو داد بخورم منم خودمو گفت همین جوری داگی رفتم کیرشم تو دهنم بود .رو تخت مامان بابام نشستیم امیر کونمو انگشت میکرد و می‌گفت من تورو دیر شناختم تو دیگه مال منی .بعد دراز کشید گفت بیا سوراختو بذار دهنم تا بخورمش منم گذاشتمو از لذت فقط ناله میکردم بعد از ده دیقه خوردن امیر گفت یه فیلم میدارم ببینیم.بهد هرکار کردن ماهم بکنیم
فیلمو که گذاشت مرده زنرو بلند کرده بود تو کونش تلمبه میزد.اینم نمیتونست منو بلند کنه گفت داگی شو منم شدم امیر کیرشو یه دفه کرد تو کونم منم پریدش جلو بهش گفتم ای حرومزاده .امیر گفت ببخشید ایندفه آروم میکنم منم دوباره داگش کردم امیر آروم کیرشو کرد تو یکم عقب جلو کرد بعد در آورد تف کرد و دوباره کرد تو بعد پنج دقیقه اینکارو کردن من خسته شدم بهش گفتم زود باش منو بکن دیگه .امیر گفت جووووون کیرشو محکم تا ته کرد تو منم از برگ گفتم آه امیر یه سیلی محکم در کونم زد منم یه جیغ کوچیکه زدم امیر مثل سگ تلنبه میزد که یه دفه یه آه بلند کشید آبشو ریخت تو کونم کیرشو که در آورد با صدای فلچ پرید بیرون .بعد یه ساعت دراز کشیدیم بهم گفت بیا میرم تو کونت باشه بخوابیم گفتم باشه. کیرشو کرد تو منو بغل کرد خوابید من خوابم نبرد همین جوری یه ساعت ثابت بودم که کیر امیر بیرون نیاد .بعد یه ساعت خسته شدم بیدارش کردم گفت یه دور دیگه بریم گفتم حداقل صورتتو آب بزن .رفت زد به چای خورد اومد منم که کونم باز مونده بود البته کیرش تو خواب خوابیده بود سرمو گذاشتم رو تخت کونمو باز کردم امیر گفت جووون پرید روم کیرشو کرد تو و دوباره تلمبه زدن ولی ایندفعه آبش دیر اومد و من وسطاش ارضا شدم امیر بهم گفت اینو خیلی دوست دارم که وقتی ارضا میشی و میرم تو کونته سوراخت هی تنگ و گشاد میشه منم گفتم پس لذت ببر منم که دیگه حال نمی‌کردم منتظر بودم آبش بیاد وقتی اومد گفت بیا بریزم رو صورتت منو برگردوند و آبش ریخت رو صورتم ولی زیاد نبود منم رفتم صورتمو شستم .و…تو اون روز منو سه بار دیگه کرد .امیدوارم بازم سرتونو درد نیاورده باشم و خدافظ.

نوشته: پوریا

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی گی از سایت سکسی خفن ایران 69