داستان سکسی هیچی لذت دادنو نداره 1 از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی هیچی لذت دادنو نداره 1

سلام اسمم پوریاست من یه پسری هستم که نه حالا اندام دخترونه داشته باشم.ولی کونم یکم بزرگه و قدمم ۱۷۷ وزنمم ۶۸ یا۶۷.سفیدم و خیلی کم مو ۱۷ سالمم هست.بگذریم من تو دبیرستان یه دوست دارم اسمش امیره قدش از من کوتاه تره یکم و سبک ترم هست پوستشم سبزست . خلاصه ما خیلی باهم صمیمی بودیم تو خونه همم خیلی میرفتیم اون درساش از من بهتر بود بره همین همیشه نمیتونست بیاد بیرون و فقط روزای تعطیل میرفتیم اینور اونور.من اصلا آدمه همجنسباز یا بچه کونی نیستم ولی نمیدونم چرا دوست داشتم این منو بکنه .مثلا هر وقت کلاس کسی نبود یا تنها میشدیم منو انگشت میکرد و منم هیچی نمیگفتم.هر وقت خونه تنها میشدم هی خودمو تصور میکرردم دارم بهش میدم یه خیار ورمیداشتم چرب میکردم تو کونم میکردم .دیگه کلافه شده بودم و فقط میخواستم بهش بدم هیچ وقتم به کسی کون نداده بودم .

یه روز عمه مادرم فوت کرد و اینا و پدرو مادرم مجبور شدن برن و منو تنها بزارن.وقتی رفتن من رفتم که دوباره یه خیار ور دارم که یه فکری به سرم زد .مطمعن بودم مامان و بابام تا شب نمیان .بره همین تلفنو ورداشتم به امیر زنگ زدم که بیاد اینحا شرطی pes بزنیم .بعدسریع خونه رو مرتب کردم و رفتم دستشویی خودمو خالی کردم .وقتی اومد رفتم اول دوتا جای اوردم و بساط بازی رو مثل دسته ها آوردم .بعد از اینکه همه بازیارو باختم وحید اومد گفت دیگه تو چی کونت بزارم منم گفتم کونم بزار اول جاخورد بعد بهش گفتم که از خدامه بهت بدمو از این حرفا .و امیرم گفت برو بابا چی میگی تا قانعش کردم و ازش خواهش کردم بهکسی نگه اونم قبول کردو گفت به یه شرط گفتم چی گفت برام ساک بزنی من از ساک خوشم نمیاومد ولی گفتم باشه .اول شلوارشو در اوردم بعد گفت شرتم‌و با دندون در بیار منم اجرا کردمو کیرشو بره اولین بار دیدم زیاد بلند نبود ولی کلفت بود شاید شیش سانانت قطرش بود و ۱۵ سانت طولش .گفت بخورش منم سرشو کردم تو دهنت و سرشو لیس زدم اونم یه آه بلند کشید و سرمو به کیرش فشار داد .یکم احساس خفگی کردم ولی تحمل کردم بعد از حدود ۵ دیقه که آبش اومد دهنم. داغ شد و امیر گفت بخورش منم با سرم بهش گفتم نه اونم یکی محکم زد تو گوشم به طوری که کیرش از دهنم در اومد و آباش از دهنم ریخت رو سرامیک کف خونه گفت یا بخورش یه نمیکنمت گفتم دیگه منو نزن که میزنمت گفت باشه گفتم من اینارو نمیخورم که رفت شلوارشو بپوشه گفتم باشه باشه که گفت زود باش منم داگی شدمو اونارو بابی میلی لیس میزدم . اومد پشتم شلوارو شرتو باهم در آورد کونم پرید بیرون گفت جوووووون بخورمش چه سفیده لامصب زبونشو رو سوراخم کشیدو گفت تو اوناره هر وقت خوردی میکنمت.منم بهزور خوردم اباشو بعد گفتم بریم رو تخت رفتیم من رو تخت من داگی شدم چون قبلا خیار کرده بودم تو کونم گشاد شده بودم ومیدونستم فقط اولش درده امیر گفت کیرشو شق کنم منم دوباره. مجبور شدم بخورمش تا شق شد .امیر گفت چه چیزی بودی نمیدونستم .بعد یکی از کرمای مامانمو از روی میز عسلیش ورداشتو مالید به کیرش و سوراخم و آروم کیرشو گذاشت روش و فشارداد چون گشاد بود راحت سرش رفت ولی بقیش نمیرفت منم گفتم همین جوری عقب جلو کن تا واشه بعد از ده یا بیست بار عقب جلو به زور تا نصفه کرد تو منم یکم دردم اومد امیر هی میگفت جووون چه داغه یکم حرف بزن پوری .منم یکم ناله کردم و اون یه سیلی زد به کونم و گفت نمیتونم دیگه تحمل کنم و کمرمو یحو گرفت و محکم کیرشو تا ته کرد تو .منم میخاستم بپرم جلو و اشکم در اومد ولی منو گرفته بود ونمیذاشت .منم پشیمون شدمو گفتم ولم کن نمیخاوم بکنیم گفت دیگه دیره جیگر بعد تند تند تلمبه میزد منم هی از روی درد آهو ناله میکردم بعد از ۵دیقه خسته شد منم دردم خوابیده بود گفت من میخوابم تو بشین روم منم گفتن باشه من نشستم روش و تا ته رفت توم بالا پایین میکردم و امیر گفت بزار خودم بزنم بعد دراز کشیده تندتند تلمبه میزد تو کونم خیلی نگذشت که هردومون خسته شدیم چون ابش اومده بود قبلا اصلا ارضا نمیشد من خیلی داشتم حال میکردم رفتم لبه تخت رو دو زانو نشستم به طوری که کونم طرف امیر بود بعد کونمو از هم باز کردم امیر تا این صحنه رو دید یحو کیرشو تا ته کرد تو و هی تلمبه میزد خلاصه بعد از بیست دیقه به حالتای مختلف منو کرد تا وقتیکه ابش اومد بعد یهو کونم داغ شد و امیر کیرشو در اورد و گفت سوراخت ۴ سانت باز مونده زور بزن ابامو بریز بیرون بعد بایه صدا یه مثل وقتی که شیرو باز میکنی ابش پاشید بیرون از کونم بهش گفتم من جی بعد گفت چمیدونم منم گفتم برو ازتو یخچال یه خیار کلفت بیار رفت اورد بعد کرد توم و تند تند عقب جلو کرد شاید ده دیقه تا ابم اومد ریخت روفرش اینقدحال کردم که گفتم هروقت خواستی بهت میدم اونم گفت جون خیارو از کونم در اورد. این ماجرا مال همین دیروز بود .امیدوارم خوشتون اومده باشه و ببخشید که سرتون درد اومد .

نوشته: Poori

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی گی از سایت سکسی خفن ایران 69