داستان سکسی هلنا از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی هلنا

اول صبح بود ، ماشینمو پارکینگ تو عباس آباد پارک کردم که به یکی از شرکتهایی که مشاور بودم سر بزنم ، ساعتو نگاه کردم ، هنوز فرصت داشتم که به قرار برسم … کمی اونطرف تر جلوی دکه روزنامه وایسادم و مشغول خوندن تیتر اخبار بودم …
یه لحظه یه دختر ریزه میزه ای توجهمو جلب کرد … با لبخند اومد و یه همشهری خرید و با ناز چرخید که بره ، من فقط کون قلمه گرد دیدم و رفتم دنبالش ،
چند قدم رفتم تو یکی از کوچه ها از پشت صداش کردم .

ببخشد خانم میشه وقتتونو بگیرم
سلام بفرمایید
من شمارو اینجا زیاد دیدم قبلا دیدم ، کجا کار میکنین
من مدیر بازاریابی این شرکت فلان هستم ، برای همین شما منو اینجا دیدین .
دقیقا من میخواستم از تجربه ی شما برای شرکت خودم استفاده کنم ، اگر فرصتی دارین خوشحال میشم ?(الکی )
جور شد شماره داد و چند دقیقه بعد داشتیم به هم پیغام میدادیم .
دو سه روز بعد دوباره اونجا بودمو بعد ساعت کاریش باهاش قرار گذاشتم … احوال پرسی و یه کافی شاپی با هم رفتیم و تا خونه رسوندمش.
قدش ۱۶۰ وزنشم شاید ۵۰ کیلو بود … ورزش میکرد ، اسمشم گفت هلنا که البته از بد شانسیش کیفش تو ماشین من جا موند و فهمیدم یه اسم دیگه ای داره ?
فرداش بهش گفتم من ماشینم پارکینگ خونه مادربزرگم پارکه و کیفت اونجاست ، سر راه قرار میزاریم بهت میدمش …
کلید خونه مامان بزرگمو داشتم اما آمار گرفتم دیدم خونس … خلاصه به هلنا گفتم بیا تو پارکینگ من دو دقیقه برم پیش مامان بزرگم بعد میرسونمت !!! بازم الکی رفتم تو پله ها چند دقیقه بعد اومد پایین و شروع کردم باهاش تو ماشین حرف زدن …
دستشو گرفتم شروع کردم بهش ور رفتن و در مورد هیکلشو ورزشو و لبخندی که زد موقع روزنامه خریدن میگفتم …
موقعیت خوب بود دیدم فرصتی هست برم جلوتر …
آروم شروع کردم دست کشیدن به جاهای دیگه و یه ماچ از نزدیکای لبش کردم .
عجیب بود که اصلا هیچی بلد نبود ، اما سعی میکرد همکاری کنه ، شروع کردم ازش لب گرفتن ، دستمم بردم زیر لباسش سینهاشو میمالیدم .
کیرم داشت میترکید تو شلوار ، زیپمو باز کردم و در آوردم ، دستشو گرفتم گذاشتم رو کیرم … هلنا سعی میکرد یکمی بماله و منم دست میکشیدم به کسش که خیلی خودشو مشتاق بیشتر از اون نشون نمیداد …
از ماشین پیاده شدم و از اونطرف درو باز کردم و کیرمو گذاشتم تقریبا جلوی دهنش … یکم اینور اونور کرد و گفت نه نمیتونم و اینا ، منم یکم اصرار کردم که دیگه شروع کرد به ساک زدن ، اصلا بلد نبود … تما بدم نبود
بعد از چند دقیقه از ماشین پیادش کردم برمش روی صندلی عقب … شرت و شلوارشو در آوردم ، یه کس تپل و تر تمیز که سریع گفت من دخترم !!
منم همینطوری کیرمو رو کسش سر میدادم و هر دو حال میکردیم …
بعد چند دقیقه بهش گفتم از اونوری بشه و قنبل کنه
یه کون قنبل خوش فرم مونده بود از ماشین بیرون و من بیرون وایساده بودم و لای پاش یکم تلمبه زدم تا آبم اومد و لای کونش خالی کردم .
خیلی خوب بود ، چیزی نگفت کلا و اون روز رسوندمش خونه .
اما دو سه روز بعد دقیقا همون شرایطو تکرار کردیم و این دفعه به سختی از کون کردمش که بعد فهمیم کلا اولین بارش بوده که کیر دیده و همو دفعه اول ساک زده و بعدش کون داده ، وقتی تعریف میکرد که من اولی بودم که کردمش ، ازش دور بودم اینقدر حشرم زد بالا که آبم بازم اومد .
نوشته: امیر

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی شرکت از سایت سکسی خفن ایران 69