داستان سکسی من جنده هستم (۲) از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

دانلود جدیدترین و شهوتناک ترین رمان و داستان های سکسی جنده از سایت سکسی خفن 69


کسم.ی مشت عقده ای که کسی بهتون پا نمیده میدونین چرا؟ چون کیر ندارین مث خیلی ها. شما جقی ها چی میدونین از طلاق که گوه خوری منو میکنید! با زور ویاگرا دودولتون میشه شومبول! منو سارا دیدیم که میگما!!! شماها که فحش میدین ی بار دیگه ختنه کنین شاید یه کی پا بده بهتون.
یارو دودول به زور داره بعد میگه جرت میدم عزیزم ولی زود انزالای بدبخت سریع آبشون میاد بعد واسه ما دم از کردن میزنن… پس خفه شین جقتونو بزنین.
ادامه داستان
قرار بود با سارا همزمان با ی پسر سکس کنیم که نشد چون همه یا زود انزال بودن یا کیر نداشتن اما فقط ضر میزدن! واسه ما فقط مریضی داشتن که رفتیم دکتر رفع شد.(پس دودولیا گوه خوری نکنید!)
خلاصه بعد تلاش ما فقط شدیم لز باز تا اینکه کیس مورد نظر پیدا شد.
تو خیابون گردی باهاش آشنا شدم.اسمش علی بود. ی پسر با چهره معمولی قد 170 و 30 سالش بود. جلو پام ترمز زد و سوار ماشینش شدم ک 206 بود. خلاصه خودشو معرفی کرد و باهم دوست شدیم و ازش شماره گرفتم گفتم میس میندازم. معلوم بود حالی ب حالی شده بود. شب بهش اس دادم که نازی ام خیلی خوشحال شد که قرار فردا رو فیکس کرد باهام.
مجردی زندگی میکرد و اونم از زنش جدا شده بود. خودمو خوشگل کردم و صاف صوف که میدونستم قرار چی بشه!
با ماشین اومد دنبالم آورد خونش.ی خونه نقلی ولی شیک.منم ی تاپ سفید و ساپورت مشکی یه ست توری لیمویی تنم کردم چون برنز بودم تحریک کننده میشد.علی گفت تا من قهوه درست کنم تو راحت باش ک منم لباسامو دراوردم اومدم پیشش.چشمش به سینه های گردم بود منم چشم به کیر قلمبش که تو شلوار جینش خودنمایی میکرد. خلاصه قهوه رو خوردیمو کلی حرف زدیم که به شوخی بهش گفتم چشات نیوفته گفت خیلی تحریک کننده ای اشاره کردم به کیرش گفتم معلومه.اومد کنارم و لباشو گذاشت رو لبای قرمزم که لب بازیمون شروع شد. لبای همو مکیدیمو خوردیم تا اینکه تاپمو زد بالا گفت جوووووون پاشو لخت شو میخوام تن سکسی تو ببینم و منم کامل لخت شدم. چک زد رو لمبر کونمو گفت عجب کون گرد و خوش فرمی داری نازی. منم قمبل کردم واسش که دیدم سریع لخت شد.کیرشو که دیدم خوشحال شدم 20 سانتی میشد و کلفت بود اما یکم رنگش تیره بود.
اول افتاد به جون سینه هام میخورد و به اون یکی چک میزد.منم با کیرش بازی میکردم که گفت بریم اتاق خواب.هلم داد رو تخت پا هامو داد بالا شروع کرد به خوردنو لیسیدن که آب کسم راه افتاد. داشتم حسابی حال میکردم که گفت بیا کیرمو ساک بزن گفتم علی بهم بگو جنده منییی اونم گفت بخور جنده من. کیرشو ساک میزدمو لیس که گفت نازی جنده بسه میخوام بگامت که کیرشو سر داد تو کسمو هی تلمبه میزد سینه هامم میمالید و چک میزد بهشون.منم آخو اوخ میکردم واقعا حال میکردم با کیرش. یهو گفت از کون میخوام ک منم واسش قمبل کردمو اونم نامردی نکرد یهو کرد کونم.با این که از کون میدادم اما دردم گرفت که گفت هیس تنگه من کیرمو دوست داری؟ جرت بدم؟ گفتم آآآخ آره کوسو کونمو یکی کن. حسابی تلمبه میزد و شالاپ شولوپ راه افتاده بود. کیرشو دراورد گفت ساک بزن گذاشت دهنم باز کرد تو کسم تا کرد تو کسم ارگاسم شدمو کیرشو با کسم حسابی فشار دادم دیگه نوبت اون بود که چندتا تلمبه محکم زد و گفت آبم داره میاد بریزم کجات؟ گفتم بده بخورمش که پاشد وایستاد از تخت پایین اومدم جلوش زانو زدم تخماشو لیس زدم ک کیرشو کرد تو دهنم سرم چسبوند به خودش انقدر بلند آه کشید کل آبشو پاشید تو دهنم.منم اوق زدم آبشو آوردم بالا ریختم رو سینم.افتاد رو تخت منم دیدم بیحال شده با دستمال کاغذی که کنار تختش بود خودمو پاک کردم.رفتم دهنمم شستم اومدم پیشش خوابیدم.گفت نازی بغلم کن خیلی حال کردم جنده من منم بوسش کردمو کنارش خوابیدم…
این نصف داستان بود و ادامه داره اگه دوست داشتین ادامه شو مینویسم باز…


ادامه…


نوشته: نازنین

متن داستان سکسی من جنده هستم (۲)