داستان سکسی مریم خوش هیکل و سکس ضربدری از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی مریم خوش هیکل و سکس ضربدری

سلام محمدم بعد از سکس اولمون مریم هر روز خونه من بود تا اینکه یه روز گفتم مریم پایه هستی بریم سایت شهوانی دنبال کیس ضربدری بگردیم مریم اولش گفت نه ما که نمی تونیم اعتماد کنیم انقدر رو مخش راه رفتم اونم قبول کرد بعدش رفتم کامپیوتر و روشن کردم رفتم سایت شهوانی بعد از گذر چند دقیقه یه کیس پیدا کردم که زنه ۲۴ ساله و مرده ۲۵ ساله به مریم گفتم این خوبه گفت پسره بچس گفتم حالا اگرم نتونست ارضا کنه من هستم قرار گذاشتیم برای روز پنجشنبه چون شوهر مریم میرفت تا صبح شنبه سر کار پنجشنبه عصر زنگ زدم مریم گفتم کجایی گفت بچه هارو اوردم خونه مامانم الان بهونه میارم میام بیرون گفتم اوکی ادرس خونه مامانشو گرفتم رفتم سر کوچشون دیدم اس ام اس داده برو سر کوچه بعدی دارم میام رفتم سر کوچه بعدی وایستادم اومد سوار ماشین شد سلام علیک کردیم راه افتادم رفتیم به ادرس که از زن و شوهره گرفتیم سمت اتوبان قم بود یه جای به اسم جهان آباد رفتیم دم در یه باغی بود زنگ زدیم درو باز کردن رفتیم تو مریم می ترسید که خفتمون نکنه رفتیم تو دیدم یه پلنگ با یه دامن کوتاه و یه دکلته اومد پشت سرشم یه پسر پیزوری با یه شلوارک و رکابی اومد بیرون مریم تا پسر رو دید گفت این که یکی میخواد کون خودش بزاره گفتم بیا هیچی نگو میشنوه رفتیم سلام علیک کردیم دعوتمون کردن رفتیم تو دیدیم بسات مشروب هم براه نشستیم یه زره مشروب خوردیم اسم دختره فهیمه بود اسم پسره علی .
منم مشروب خورده بودم سرم داغ بود دست انداختم دور گردن فهیمه یه لب گرفتم دیدم مریم داره نگاه میکنه میخواستم مریم نگه نه نمیدم چون پسره واقعا پیزوری بود دوباره از فهیمه لب گرفتم ایندفعه خوابوندمش رو زمین سینه هاشو از لباس در اوردم شروع کردم به خوردن دیدم اونطرف هم علی داره سینه های مریمو میخوره خیالم راحت شد دیدم فهیمه نفساش بیشتر شد اومدم پایین دامن و از پاش در اوردم زبون و گذاشتم رو کسش دیگه کمر میزد یه چشمم به مریم بود دیدم از دیدن این صحنه بیشتر حشری شد چون بهش گفته بودم دوست ندارم کس بخورم بگذریم علی سریع رفت سر اصل مطلب و کیرو جا کرد تو کس مریم مریم هم قنبل کرده بود به فهیمه گفتم بیا نزدیک اینا بریم گفت باشه فهیمه خوابید رو زمین پاشو باز کرد کسش جلوی صورت مریم بود بهش گفتم بخور عزیزم مریم هم خورد منم کیرمو میکردم دهن فهیمه جوری که چشماش از حدقه داشت میزد بیرون بعدش بلندش کردم بهش گفتم قنبل کن تا قنبل کنه دادم مریم یه ساک زد بعدش کردم تو کس فهیمه
انقدر کسش تنگ بود که فقط جیغ میزد میگفت بیشتر بده بیاد تو کسم دارم حال میکنم بعد از پنج دقیقه گفتم بسه خودم خوابیدم به فهیمه گفتم بیاروم اونم آمد روم مریم هم اومد زیر پامون داشت از تخمهای من لیس میزد تا سوراخ کون فهیمه علی هم همونطوری داگ استایل میگایید دیدم علی نعره زد ارضا شد از اونطرف هم فهیمه خودشو محکم می کوبید به من بعدش لرزید و ارضا شد وقتی فهیمه ارضا شد مریم سریع فهیمه رو از رو من انداخت پایین خودش اومد نشست رو کیرم منم شروع کردم تند تند تلمبه زدن سینه های مریم خیلی حساس بود جوری که ۵۰ درصد ارضا شدنش بستگی به خوردن سینهاش داشت ۱۰ دقیقه تلمبه همراه با خوردن سینه مریم هم ارضا شد فهیمه اومده بود کسشو گذاشته بود تو دهن من .وقتی مریم ارضا شد بلند شدم به جفتشون گفتم بشینید کیرمو کردم دهنشون انقدر ساک زدن تا آبم اومد ریختم تو صورتشون بعدش فهیمه کیرمو کرد تو دهنش تمیزش کرد از اونطرف هم مریم تخمامو میخورد ببخشید اگه طولانی بود

نوشته: محمد

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی ضربدری از سایت سکسی خفن ایران 69