داستان سکسی مامان منیژه از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

دانلود جدیدترین و شهوتناک ترین رمان و داستان های سکسی مامان از سایت سکسی خفن 69


سلام
این اولین بار که داستان سکس خودم و مامان منیژم مینویسم. این داستان برمیگرده به سه سال پیش زمانی که من فقط 17 سالم بود. از مامان جونم بگم، یه زن 43 ساله فوق سکسی، مربی بدنسازی، کون گنده و کمر باریک و رون های سفت و تپل، پستوناشم سایزش80. پوست بدنش تقریبا سبزست. مامان جونم همیشه تیپ بیرونش یه مانتو کوتاه تا زیر کونش و شلوار لی فوق تنگ با کفش پاشنه دار و جوراب مشکی نازک. ارایش های تقریبا غلیظی میکنه موقع بیرون رفتن. من همیشه عاشق جوراب مشکی نازک بودم، اما تا اون سال هیچ حسی به مامان سکسیم نداشتم. تا این که یه روز من و پسرخالم علی خونه تنها بودیم و سوپر میدیدیم، توی فیلم خانومه جوراب نازک پاش بود و مرد میکردش، یهو علی گفت سامان جورابش مث جوراب خاله منیژه چقدر نازکه جوننننن، من یهو یه جوری شدم ناخوداگاه کیر شقم راست تر شد یاد مامان افتادم، علی گفت سامان یه جی بگم ناراحت نمیشی کفتم نه، گفت بریم جوراب نازک مامانت بیاریم باهاش جق بزنیم خیلی حال میده، منم خودم بدجور حشری بودم و گفتم باشه، با علی رفتیم سر کمد مامان ، درش باز کردیم، وقتی خواستیم جوراب برداربم نگاهمون افتاد به شرت و سوتینای فوق سکسی منیژه، علی یهو یکیشون برداشت بو کرد ، منم سریغ از دستش کشیدم، علی گفت وحشی چته؟ گفتم خوبه منم شرت مامانت بردارم، علی گفت اره از خدامه واسش جق بزنی!! گفتم یعنی ناراحت نمیشی ؟ گفت نه اصلا. خلاصه جورابا رو برداشتیم، علی یه شرت مشکی توری مامان برداشت و گفت فقط میخوام نگاهش کنم دست نمیزنم گفتم باشه. خلاصه اومدیم و مشغول زدن شدیم، تو اوج بودیم که یهو علی چشماش و بست و گفت جونننننن قربون کون گندت برم خاله منیژه و شرت مامان چسبوند به کیرش و ابش و خالی کرد، زود اومد سراغ من میگفت سامان خره همچین مامانی داری بکنش لاقل با لباساش بزن، فکر کن الان مامان منیژت داره بهت کون میده منم از شنیدن جرفاش دیووئه میشدم، گفت تا ابم اومد، علی گفت خاک تو سرت مامان من اگر منیژه بود تا الان هزار بار میکردمش مئم گفتم نمیشه که ادم مامانش بکنه، گفت چرا نمیشه خره، لبتاب باز کرد و رفتیم تو سایت چندتا داستان برام خوند و من دیگه دیوونه شدم، به علی گفتم باید مامانم بکنم، علی گفت عجله نکن اونم به وقتش! علی گفت راستش سامان یه موضوعی رو میخوام بهت بگم، گفتم جی ؟ گفت صاحب خونتون مامانت میکنه، من جا خوردم گفتم خفه شو امکان نداره، گفت مدرک دازم، یه روز که خاله خونه ما بود گوشیش باز بود رفت سرویس منم برداشتم اسکرین گرفتم فرستادم برا خودم، گفتم ببینم، علی گوشیش دراورد دیدم چه پیام های بهم دیگه دادن، مامان گفته بود پرویز دیروز خیلی بد کردی کونم پاره کردی نامرد، پرویز گفته بود فدای کون طلات بشم منیژه جون ببخشید. مامان گفته بود پرویز؟ پرویز: جونم کس طلا؟ مامان: کیرت میخوام پرویز: جوننننن فردا کیر میدم بهت. خلاصه من تصمیم گرفتم مامان زیر نظر بگیرم تا ببینم چه میکنه، فردا گفتم مامان من میرم مدرسه و خدافظ، اونم گفت برو عزیزم به سلامت.اما من رفتم تو کوچه و قایم شدم، دیدم دقیقا یک ربع بعد اقا پرویز اومد دم در و نگاه کرد و رفت تو، حدس زدم که خبراییه. سریع از دیوار پریدم تو ، قلبم تند تند میزد، رفتم پشت پنجره و دیدم بله مشغولن، مامان یه شرت و سوتین توری مشکی پوشیده بود و ارایش غلیظیم کرده بود. خلاصه اقا پرویز داشت تلمبه میزد و یهو یه چی گفت من شاخ دراوردم، پرویز: منیژه جون تو فامیلات به کسی کس نمیدی؟ مامان: نه بابا خل شدی، ابروم میره پرویز: تو که انقدر کیر دوست داری شوهرتم که نمیکنتت پس چجوری خالی میشی؟ مامان : گاهی که تو میکنی گاهیم کیر مصنوعی میزارم. پرویز: حیف این کس نیست کیر مصنوعی میکنی توش؟ مامان: چاره ای ندارم ؟ پرویز: به پسرت کس بده، بذار بکنتت، هم تو همیشه یه کیر دم دستت داری هم اون نمیره سراغ غریبه مریض شه، مامان: اخخخخخ پرویز جون کاش میشد ، اما سامان جوونه کس جوون میخواد منو نمیکنه اکه میکرد صبح و شب بهش کس و کون میدادم.پرویز: اووووف منیژه تو دیونه ای، مگه تو پیری؟ همچین کونی که تو داری هیچکس نداره من مظمنم سامانم دلش میخواد مامانش بکنه مامان: کمکم کن پرویز بتونم بهش بدم یکاری کنم پسرم مامانشو بکنه. خلاصه این حرفا رو میزدن تا اقا پرویز ابش اومد، منم که از همه جی فیلم گرفته بودم سریع زدم بیرون. تصمیم گرفتم هرطور شده امشب که بابا ماموریته مامان منیژه رو بکنم. هرچی که دوست داشتم برام بپوشه رفتم خریدم، یه ساپورت مشکی تقریبا نازک، با یه جفت جوراب شیشه ای مشکی، یه نیم تاب مشکی توری هم براش خریدم. شب اومدم خونه گفتم مامان جونن برات لباس گرفتم الان باید همشو بپوشی ببینم ، مامانم گفت فدای پسرم بشم چی شده برا مامانش لباس خریده ؟ گفتم میخوام بپوشی مامان جونم ببینم کیف کنم از خوشکلیش، همه بچه ها حسودی میکنم من همچین مامان خوشکلی دازم، مامان گفت قربون پسر گلم برم الان میپوشم برات میام، گفتم ارایش غلیظم بکن میخوام ازت عکس بگیزم، کفش پاشنه دارتم بپوش گفتتت چشمممم پسرممممممم. منم سریع دوییدم گوشیم وصل کردم به تلوزیون فیلم کس دادنش گذاشتم اوردم رو قسمتی که راجع به من حرف میزدن، مامان صدام زد گفت پسرم من حاضرم بیام؟ گفتم بیا. اوففففففف چه کسی شدع بود موقع راه رفتن روناش میمالید بهم دیگه، من سریع فیلمو پلی کردم، مامان جا خورد گفت این چیه گفتم نمیدونم و خندیدم، مامان یهو مث جنده ها شروع کرد بلند بلند خندیدن و گفتتتت جونننن پسرم این برنامه رو چیده که امشب مامانشووو بکنهههه اخخخخخ بذار برم زیر گاز خاموش کنم بیام. داشت میرفت سمت اشپزخونه یدونه زد رو کونش و گفت: قربون کونم برم که دل پسرمو برد، پسرممم میخواددد الان کیرش بکنه تو کونممم اوفففف. اومد یه اهنگ بابا کرم گذاشت و گفت میخوام واسه پسر جیگرم برقصم، شروع کرد بابا کرم رقصیدن، هی کونش سمت من قر میداد و میگفتتتت قربون کیرتتت برممم پسرممم شق کردییی برا مامانتتتتتت، یه کس و کونی بهت بدم جیگرت حال بیاد، شروع کرد تو رقضیدن لباساش دراوردن، یه ست بنفش تنش بود، اومد افتاد رو من، منم مث وحشیا برش گردوندم افتادم روش شروع کردم پستوناش خوردن، دیوونه شده بود و جیغ میزد، گفت سامان مامان جون کسمو بخورر، منم با ولع میخوردم چقدر خوشمزه بودددد، بلند شد گفت کیرت درار ببینم چی ساختی امشب برا مامانت، تا چشمش به کیرم افتاد، گفت جوووووووون عجب کیریه ، از کیر بابات و اقا پردیز خوشکلتره، خوش به حال من که پسرم همچین کیر کار درستی داره، حالا باید ببینم باطنشم مث ظاهرش قشنگه ؟ خوب میتونه مامان بکنه یا نه. گفت پسرم کس میخوای یا کون؟ گفتم کون کفتتت چشممم عزیزم . پاشد قمبل کرد گفت بفرمایین عزیزم، کیر منو رفتم پشتش مامان دستش از لای پاش دراورد کیرم گرفت با سوراخش تنظیم کرد، گفت فشار بدع، کیرم تا نصفه رفت تو ، داد و بیذاذش شروع شدمیکنم، مامان: جوننن فداییی پشرم بشم چه کیرییییی داره، ایییی اخخخخ چه خوبه کون میدم به پسرم، عزیزم ازین به بعد هروقت کیر خواستم باید منووو بکنییییییییی. گقتم چشم. همینجور تلمبه میزدم تو کونش که حس کردم دارم میام، گفتم به مامان اونم گفت: جوننن داره اب پسرم مباد، پسرم اب کیرش داره با کون مامان منیژش میارههه، جونننن کیرت قربونننن پسرممم، کون مامان همیشه مال خودته فقط بکنننن… همینجور با حرفای مامان یهو ابم ربخت تو کونش، مامان: جوننن چه داغه، چه ابی داره پسرمممم، جوننن کون مامانش ابیاری کرددد اخخخخ پسرم کونم گذاشتتت ابش اومد اوممممم…
ادامه دارد…


نوشته: سامان


متن داستان سکسی مامان منیژه