داستان سکسی مامان در شب از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی مامان در شب

سلام . علی هستم ، ۱۹ سالمه . خانواده ام ۴ نفره است . پدر و مادرم و برادرم که ۲۶ ساله هست .
مادرم ( مریم ) ۴۶ سالشه ‌ . یک زن سفید پوست با موهای قهوه ای . سینه های سایز ۷۵ و یک کون پهن و برجسته . و چهره بسیار زیبایی داره .
مادرم همیشه در خونه راحت می گرده . بیشتر اوقات در تابستون با شورت و تاپ یا یک ماکسی تا زیر کونش هست . گاهی اوقات زیر ماکسی شورت نمی پوشه.
من از اونجایی که مادرم همیشه پیش من راحت بود اصلا بهش حس جنسی نداشتم ولی یکبار طبقه ی بالا بودم و وقتی اومدم پایین دیدم مادرم جلوی جا کفشی خم شده تا کفش ها رو جابجا کنه و از اونجایی که ماکسی کوتاه بود و زیرش شورت نداشت کوسش معلوم شده بود و داششم دیوانه می شدم . اون موقع ۱۶ سالم بود .
کوسش بدون مو بود…
خلاصه گذشت … از اونجایی که پدرم به مادرم خیانت می کرد و مادرم اینو فهمیده بود رابطه ی اونها خیلی خراب شده بود . و مادرم اگر مدرک داشت حتما طلاق می گرفت . وضع مالی خیلی خوبی داریم و بیشتر ملک ها به نام مادرم هست .
هر روز رابطه ی مادر و پدرم بدتر می شد .

یکروز صبح از خواب بلند شدم که دیدم مادرم کنارم دراز کشیده و با یک ماکسی قهوه ای تا روی کونش هست با یک شورت سبز . ( پشت شورتش باز بود با نوار هایی هم رنگ شورت تیکه تیکه اونجا رو بسته بودن )
منم که دیدم مادرم به پخلو خوابیده و پشتش به منه . گفتم یکم شیطونی کنم و بعد آروم از پشت چسبیده ام بهش . اونم یک تکونی خورد . کیرم شق شده بود و به کونش فشار می آورد . یهو پاهاش رو باز کرد و دستش رو آورد پشت و کیرم رو از توی شلوارکم در آورد و گذاشت لای پاهاش بعد پاهاش رو بست . انگار منتظر بود من تلمبه بزنم ولی خبری نبود . خودش آروم پاهاش رو فشار داد بعد دوباره پاهاش رو باز کرد و دستش رو با آب دهن خیس کرد و به کرم مالوند بعد دوباره پاهاش رو بهم جفت کرد کیرم اون بین گیر افتاد بعد دستش رو گذاشت روی کونم و شروع کرد به عقب و جلو کردن کونم .‌ آروم بهم گفت : بدو دیگه … تلمبه بزن ، اگر خوب بود جاهای بهتر بهت می دم .
منم شروع کردم به تلمبه زدن کیرم لای پاهاش داشت خفه میشد . یه ۲ یا ۳ دقیقه گذشت که صدای پا اومد و اونم با دستش بهم فهموند وایستا . بابام اومد داخل و گفت : مریم تو چرا اینجا خوابیدی ؟
راستش اینکه بابام جلوم بود و کیرم زیر پتو و لای پای مادرم هست بهم لذت می داد.
مریم گفت : اومدم پیش پسرم بخوابم مشکلی هست .
بعد پاهاش رو به هم فشار داد و با دستش سر کیرم رو گرفت که آبم توی دستش خالی شد .
وقتی پدرم رفت ، مریم پاهاش رو از هم باز کرد و کیرم آزاد شد بعد دستش رو که توش پر آب بود برد سمت دهنش و کل آب رو خورد .
گفت : عزیزم ، چی درست کردی ؟
(کیرم ۱۵ سانت هست )
آروم رفتم سمتش و گفتم : هرچی هست برای شماست
اونم خندید و لبش رو گذاشت روی لبم منم خودم رو انداختم روش و حسابی لب گرفتیم .
همینجور گذشت تا شب که موقع خواب مریم اومد پیشم و گفت : صبر کن تا فردا شب پدرت بره کوه ، حسابی بهت کوس میدم
ولی برای من تا فردا شب سخت بود .
هر کاری کردم تا بخوابم نشد . ساعت حدودا ۲ بود که بلند شدم و آروم رفتم پ
توی اتاق مریم . سریع لخت شدم و رفتم بالای سر مریم و با دستام کوسش رو گرفتم . یکم تکون خورد و یهو از خواب پرید آروم گفت : علی نه .
ولی دیر شده بود من شروع کردم به لب گرفتن .
همزمان شورتش رو درآوردم و یک پاش رو آویزون کردم به سمت پایین و شروع کردم به خوردن کوسش . سعی می کردم خیلی سریع اینکار رو انجام بدم . بعد از یک دقیقه موهام رو کشیدو گفت : بریم که باهات کار دارم . شورتش رو گرفت و بعد کیرم رو توی دستش جا داد و راه افتاد به سمت اتاق من ‌ ‌ .
در رو بست و خودش رو انداخت روی تخت . منم سریع رفتم سراغ خوردن کوسش . همزمان انگشت هم می کردم . اونم دراز کشیده بود و فقط از ته گلوش که انگار اون صدا از ته چاه میاد ، ناله می کرد .
آروم شده بود . و ریز می خندید . منم پاهاش رو گرفتم و شروع کردم به خوردن انگشتاش و پاهاش . مچ پاش رو می بوسیدم و می لیسیدم . همینجور ساق و مخصوصا رون هاش . تاپش رو درآوردم و افتادم به جون سینه هاش نوکش رو می لیسیدم و می خوردم گاهی اوقات یک کوچولو هم گاز می گرفتم . یعو پرید روی زمین و کیرم رو تا جایی که می تونست کرد توی دهنش … عالی ساک می زد . دهنش وحشتناک داغ بود .
منم که ‌کوسش رو می خواستم بلندش کردم و انداختمش روی تخت بعد کیرم رو گذاشتم جلوی کوسش و شروع کردم به تلمبه زدن . آروم ناله می کرد و پشتم رو چنگ می زد ولی من همه ی تمرکزم روی تلمبه هام و فضای گرم توی کوسش بود . شلپ شلوپ صدا می داد . منم گردن مریم رو می خوردم و سینه هاش رو چنگ میزدم .
بعد از ده دقیقه آروم مریم تکون خورد و شل شد فهمی دم ارضه شده . بعد نشستم زیرش و اون روی من ولو شده بود و منم تلمبه می زدم تا اینکه آبم رو همون تو خالی کردم‌ و تا صبح توی بقل هم خوابیدیم .
فرداش مادرم رو از کون کردم … اگه دوست داشتین بگید تا تعرف کنم .

نوشته: علی

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی مامان از سایت سکسی خفن ایران 69