داستان سکسی لیسیدن پاهای مادرم از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی لیسیدن پاهای مادرم

سلام من اسمم شایانه یه پسر 16 ساله که از بچگی عاشق لیسیدن پاهای دختر ها و زن ها بودم ما یه خانواده پولداریم و تو تهران زندگی میکنیم مادر من 36 سالشه و یه خانوم خوشگل اندام و خوش فیسه و همیشه هم کفش پاشنه بلند میپوشه تو خونه نزدیک بیست تا کفش پاشنه بلند داره من همیشه ارزوم بود که یه روزی اون پاهای نازشو ببوسم یا لیس بزنم اخه پاهای کشیده ای داره و همیشه به ناخوناش لاک میزنه اون قدری که به کفش و جوراب و لاک ناخوناش پول خرج کرده تا حالا برای من خرج نکرده یه بار که داشتیم خانوادگی میرفتیم مهمونی مادرم تو انتخاب کفش یه ذره مشکل پیدا کرده بود و کفشاشو اورده بود تو اتاقم تک تک میپوشید و بهم میگفت که بهش بگم کدوم کفش به پاهاش بیشتر میاد چند تا کفش رو پوشید و من گفتم زیاد خوب نیست اما یه کفش داره که پاشنه های خیلی بلندی داره کاملا سفیده و فقط زیر کفشش قرمزه اونو پوشید و بهم گفت که چطوره و من هم گفتم عالی یه جوراب سکسیه مشکی هم پوشیده بود و من تو کل اون مدت کاملا شق کرده بودم خلاصه همون کفش پاشنه بلند سفیده رو پوشید و رفتیم مهمونی ساعت ها تو مهمونی بودیم و موقع برگشتن مادرم گفت که برای خونه کلی خرید داره ما هم رفتیم خرید کردیم و بعد چند ساعت رسیدیم خونه مادرم کلید رو داد بهم گفت تو برو در رو باز کن من وسیله هارو میارم من رفتم تو و بعد از پنج دقیقه مادرم اومد جلو در و صدام زد رفتم پیشش بهم گفت من دستم بنده میشه کفشامو در بیاری منم گفتم چشم و سریع جلوش خم شدم و شروع کردم به دراوردن کفشهاش کفش هاش رو که دراوردم وارد خونه شد و من کفشاشو اوردم تو خونه چون مادرم توی اتاقش یه کمد تقریبا بزرگ داره و تمام کفش هاشو میزاره داخلش منم کفششو بردم و گذاشتم اونجا و برگشتم مادرم حسابی خسته بود چون کلی رقصیده بود و کلی خرید کرده بود سریع رفت روی کاناپه خوابید هنوز لباساشو در نیاورده بود من صدا زد بهم گفت شایان جان ما از صبح تا حالا بیرون بودیم کل پاهام درد میکنه میشه پاهامو یه کمی ماساژ بدی منم از خدا خواسته سریع قبول کردم و گفتم چشم مامان رفتم جلوی پاهاش نشستم مادرمم هم رو مبل نشست شروع کردم به ماساژ دادن پاهاش اول از سینه پاهاش شروع کردم و بعد کل پاهاشو ماساژ دادم یهو مادرم گفت شایان ببخشید اگه جورابام بو میده گفتم نه بویی نمیاد چون صورتم از پاهاش فاصله داشت زیاد بویی حس نمیشد جوراب تو پاش بود بهم گفت شایان میشه جورابمو بو کنی ببینی بو میده منم گفتم چشم و دماغم رو چسبوندم به پاهای مادرم و بو کردم یه ذره بو میداد ولی بوش خوب بود اولین باری بود که بوی پاهاش به دماغم میخورد انقدر حال داد بهم که همونجوری تو همون حالت داشتم بو میکردم و اصلا حواسم نبود یهو مادرم گفت هووووییی چیه انقدر از بوی جورابم خوشت اومده که دماغتو چسبوندی بهش و ولش نمیکنی گفتم ببخشید حواسم نبود گفت بو میداد؟
گفتم : اره
گفت : بوش بد بود؟
گفتم نه بوی بهشت میداد
خندش گرفت و منو بقل کرد و گفت الهی قربونت برم بعد گفت که جورابشو در بیارم و بعدا ببرم بندازم ماشین منم جورابشو دراوردم و گفت خب حالا برو یه ذره خوراکی بیار تلوزیون رو هم روشن کن منم گفتم چشم سریع رفتم میوه اوردم واسش با یه بسته چیبس گذاشتم جلوی مادرم یه ماست هم اوردم دادم بهش تا با چیبس بخوره رفتم تلوزیونو روشن کردم و کنترل رو دادم بهش ازم تشکر کرد و گفت تازه داشت خستگیم در میرفت اگه میشه بازم ماساژ بده منم گفتم چشم و دوباره نشستم جلوش مادرم رو مبل نشسته بود و مم زیر پاهاش بودم رفتم یه بالش اوردم و گذاشتم زیر پاهاش و شرع کردم پای چپشو ماساژ دادن یه لاک مشکی به پاهاش زده بود و پاهاش خوردنی شده بود گفتم مامان پاهات خیلی قشنگ شده با لاک مشکی و به شوخی گفتم که پاهات خوردنی شده گفت ممنون عزیزم داشتم پاهاشو ماساژ میدادم که انگشت شصت پاش خورد به لبم چون صورتم نزدیک پاهاش بود و مادرمم هم هی انگشتاشو تکون میداد یهو گفت ببخشید که گفتم که عیب نداره و روی پاش رو بوسیدم یهو مادرم تعجب کرد گفت بوس کردی پاهامو؟
منم گفتم : اره مگه چه اشکالی داره آدم باید همیشه به مادرش احترام بزاره
گفت : اخه پاهم بو میدن لبت کثیف میشه
گفتم : عیب نداره و دوباره چند بار دیگه پاهاشو بوس کردم و گفتم اگه میشه بزار باز ببوسم
گفت : باشه ولی بو میده ها
گفتم : بیخیال مامان شروع کردم همه جای پاهاشو بوسیدن و حتی کف پاهاشم بوس کردم
گفت : دیگه نمیخواد کف پاهامو بوس کنی
منم گفتم : مامان بهشت زیر پای مادران است که دوباره خندش گرفت گفت باشه ببوس
یه چند دقیقه ای داشتم میبوسیدم و مادرم داشت چیبس با ماست میخورد و تلوزیون نگاه میکرد من هم داشتم پاهاشو میبوسیدم یهو که داشت چیبس میخورد یه ذره از ماست از روی چیبس افتاد روی پاش منم زبونمو دراوردم و پاهاشو لیس زدمو و ماست رو از روی پاهاش با زبونم پاک کردم مادرم حسابی تعجب کرده بود منم سریع گفتم به به چه خوشمزه بود ماست با طعم پا
یهو مادرم خندید و گفت تو واقعا پاهامو لیس زدی؟
گفتم : اره مگه چیه؟
گفت : اخه پا کثیفه
منم گفتم : پای مادر هیچ وقت کثیف نیست اگه میخوای باز بلیسم؟
گفت : یعنی الان ماست بریزه روش باز لیس میزنی ؟
گفتم : اره اگه ماست هم نریزی باز لیس میزنم
گفت : یعنی تو واقعا از بوی پاهام بدت نمیاد که میخوای بلیسی
گفتم : نه بدم نمیاد
گفت : اگه راست میگی یه بار دیگه لیس بزن ببینم
منم یه لیس گنده از روی انگشتای پاهاش تا مچ پایش زدم
حسابی تعجب کرده بود بهم گفت چقدر حال داد ای کاش بازم لیس میزدی ( باخنده گفت )
منم گفتم باشه
بهم گفت یعنی اصلا بدت نمیاد
گفتم نه
گفت باشه اگه میخوای لیس بزن کیه که دوس نداشته باشه یه نفر پاهاشو لیس بزنه و بهم گفت که الان بابام از سر کار برمیگرده سریع کارمو تموم کنم
منم گفتم چشم مامان
شروع کردن به لیس زدن ناخونای پاهاشو لیس زدم و روی پاشو کامل لیس زدم چون پاهاش روی بالش بود نمیتونستم کف پاشو لیس بزنم
گفتم مامان من میخوابم زیر پاهات تو پاهاتو بزار رو صورتم تا کف پاهاتو قشنگ لیس بزنم
گفت باشه
خوابیدم زیر پاهاش و مادرمم هم اول پای راستشو گذاشت رو صورتم دیگه بیخیال بود و داشت راحت تو ماهواره یه سریال خارجی میدید که نمیدونم چی بود و مادرم داشت پرتغال میخورد
کامل کف پاهاشو لیس زدم از انگشت و سینه پاهاش گرفته تا قوس پاهاش و پاشنه پاش بعد بعد بیست دقیقه پای چپشو گذاشن رو صورتم و اونم کامل لیس زدم و گفتم مامان تموم شد
یه ذره پاهاشو نگاه کرد بعد منو نگاه کرد و بهم گفت افرین
یهو بهم گفت : شایان تو که بدت نمیاد ببین لای انگشام اگه چرکی مونده اونا رو هم لیس بزن منم سریع گفتم چشم
لای انگشتای پاش رو تک تک باز میکردم و لیس میزدم بین بعضی از انگشتاش یه چرکای کوچولو بود که با اشتیاق میخوردم بعد که کامل لای انگشتاشو لیس زدم بهم گفت : دستت درد نکنه
گفتم : خواهش میکنم وظیفم بود
گفت : تو که حالا دوس داری برو اون لاک پاکن رو بیار لاک پاهامو پاک کن
گفتم :چشم مامان
رفتم سریع لاک پاکن رو اوردم یه ربعی طول کشید تا تموم شه بعد گفتم تموم شد مامان
گفت : واقعا دستت درد نکنه شایان کل خستگیم در رفت
گفتم : خواهش میکنم
بعدش پیشونیمو بوس کرد و بغلم کرد و بعد نیم ساعت بابام اومد خونه

از اون به بعد دیگه مادرم باهام راحت بود جوراباش که کثیف میشه همرو جمع میکنه یه باره میده بهم و میگه تا با دستام بشورم جوراباشو یا وقتی که میخوایم بریم مهمونی خودم یه کفش انتخاب میکنم قشنگ کل کفش رو لیس میزنم حتی زیره کفش رو هم لیس میزنم و بعد میبرم برای مادرم میپوشم هر وقت هم خسته میشه منو صدا میکنه و پاهاشو نشون میده و دیگه خودم میدونم باید چیکار کنم سریع میرم زیر پاهاش میخوابم مادرمم هم پاهاشو میزاره رو صورتم تا من بلیسم

ببخشید که طول کشید و سرتون رو درد آوردم

نوشته: شایان

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی فوت فتیش, مامان از سایت سکسی خفن ایران 69