داستان سکسی لیجند اف کون از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

دانلود جدیدترین و شهوتناک ترین رمان و داستان های سکسی خاطرات نوجوانی, گی از سایت سکسی خفن 69


سلام من علی هستم الان سالمه داستانی که میخام تعریف کنم بر میگرده به ۳ ساله پیش


من و دوستم قدیمیم امیراز اول ابتدایی تا پنجم با هم بودیم رفت امدمون به خونه ی همدیگه زیاد بود همیشه با هم بودیم بیشتر اوقات یا من خونه اونا بودم پلی وان بازی میکردیم یا اون خونه ما بود پی سی بازی میکردم تا اینکه اونا از خونه اجاره ایشون رفتن به خونه ی خودشون خونه قبلی با خانه ی من ۵ دقیقه فاصله داشت اما خانه ی جدید تقریبا ۴۵ دقیقه فاصله داشت و رفت امدمون کم شد بگزیرم امیر بچه خر خونی بود و تو ازمونای مدرسه نمونه دولتی اردکانی مشهد قبول شده قبلا تو یکی از شهرستان های اطراف مشهد بودیم و ۳ سال راه نمایی از هم دور بودیم تا اینکه تو دوره ی دبیرستان باز با هم شدیم اون خیلی فرق کرده بود ما هم که دیگه چشم گوشمون وا که نه جر خورده بود تو کلاس شوخی سکسی با هم میکردیم فقط شوخی بود مثلا سه چهار نفره یکی رو میگرفتیم انگشتت میکردیم بعضی وقتا که با امیر شوخی میکردیم هیچ عکس العملی نشون نمیداد انگار خوشش میومد یه روز تو حیاط تنها دیدمش که یجا نشسته رفتم پیشش و باهاش از خاطرات قدیم حرف زدم زنگ خورد رفتیم تو کلاس اخرای سال بود درسا تموم شده بود معلممون به بچه ها گفت میتونین برین بیرون فوتبال بازی کنین ولی من که پام درد میکرد تو کلاس موندم معلممونم رفت تو اتاق مربیا امیر هم با بقیه بچه ها رفت گوشیمو اورده بودم رفتم تو تله یه دور زدم بعد چند دقیقه هوسلم سر رفت فیلتر شکنو روشن کردم رفتم تو سایتای پورن چند تا فیلم دانلود کردمو نگاه کردم که یهو در وا شد سریع گوشیرو گزاشتم تو جامیز امیر بود بهش گفتم جاکش کسکش چرا مثل وحشیا میای ترسیدم امد گفت داشتی چیکار میکردی من خیلی عادی گفتم سوپر میبینم تو خایمالی که من چیکار میکنم گفت نه ولی بزار منم ببینم گفتم بیا داداشی بیا حال کنیم اومد بقلم نشست فیلمو پلی کردم دوتایی داشتیم میدیدم که متوجه شدم امیر بیشتر به دم دستگاه مرده نگاه میکنه تا به زنه فیلمو عوض کردم متمعن شدم خبریه اول به شوخی دستم گزاشتم لاپاش گفت جوووووووون چی رونیایی داری جیگر اول چیزی نگفت بعد که یکم مالوندم دستموپس زد گفت نکن دیگه گفتم هنوز که نکردمت خندیدیم من بدجوری شق کرده بودم کیرم کج شده بودم تو شلوارم که یهو امیر دستشو گزاشت روشو گفت این چیه دیوث گفتم کیره نمیخوریش دست مالیش نکن خندیدیمو گوشیمو جمع کردم زنگ خورد به امیر گفتم یادته قبلنا میومدیم خونه هم بازی میکردیم گفت اره منم گفتم فیفا گرفتم یاد داری گفت یه دسته باهت بازی میکنن هر گلت دوتا گفتم میای مثل قبلنا خونمون بازی کنیم اخه تنها حال نمیده داداشمم یاد نداره گفت باشه میام گفتم پس بعد از ظهر بیا


اولش هیچ قصدی نداشتم

اونروز از شانس من داداش بابام رفته بودن مغازه مامانم رفته بود دارالقران هیچکس خونه نبود حدود ساعت ۵ امیر اومد لپتاپو روشن کردم دسته هارم وصل کردم یه چند دس بازی کردیم دیگه خسته شدیم به امیر گفتم امیر پایه ای چند تا فیلم سوپر ببینم گفت اره پایتم تا صبح بغل تختم یه میز هست لپتاپو گزاشتم رو میز خودم نشستم رو تخت امیرهم نشست رو صندلی فیلمو پلی کردم اول که از هم خجالیت میکشیدیم ولی بعد عادی شد منم زیپ شلوارمو باز کردم کیرمو در اوردم اونزمان کیرم حدود ۱۶ سانت بود به امیرم گفتم خجالت نکش باوا ولی دیدم اون بدجور به کیرم خیره شده گفتم چیه تا حالا کیر ندیدی جواب نداد روشو کرد اونور فیلمو نگاه کرد دستشو کرد تو شرتش من اومدم نزدیک تر شلوارش رفته بود پایین چاک کونش معلوم بود منم اروم دستمو گزاشتم روش با خودم گفتم الانه که بزنه به کسش ولی دیدم هیچی نگفت و دکمه شلوارش رو باز کرد من دستوم کردم تو کونش اونم یهو کیرمو گرفت تو دستاش هیچی نمیگفت هنوز یخش باز نشده بود گفتم کیرمو چرا گرفتی گفت خوشم میاد بهتم زده بود برا چند ثانیه فقط بهش خیره شده بودم با خودم گفتم جووووون یه کون خوشگل افتادیم بهش گفتم تو میدنی من چی میخام منم میدونم تو چی میخای گفت درسته منم گفتم پس خجالت نکش فیلمو قطع کردم درم بستم اونم پاشد رفت رو تخت نشست ولی هنوز خجالت میکشد رفتم بقلش نشستم شلوارمم در اوردم گفتم اینم چیزی که میخای حالا نوبت توئه تو هم چیزی ک من میخامو بده قبول کرد کاملا لخت شده پشمام ریخت نمیگم اون باید دختر میشد چون از هر دختری که تا حالادیده بودم بدنش بهتر بود
منم بقلش کردم لباسمو در اوردم کونشو تو دستام گرفته بودمو اونم کیرمو دستش گرفته بودو میمالوند من گفتم برام میخوریش گفت نمیدونی چجوری تشنشم دیگه یخش وا شده بود واسم ۵ دقیقه ای ساک زد داشت ابم میومد که کیرمو کشیدم بیرم گفتم محاله چنین کون زیبایی رو از دست بدم گفتم چهار دست پا بشین رو زمین کپلای کونشو وا کردم یه تف انداتخم روش با انگشتم با سوراخش بازی میکردم که فهمیدم امیر داره کیرشو میماله دیگه شکم یقین شد که اوبه سوراخشو براش لیسیدم داشت مثل سگ حال میکرد گفت پس چرا نمیکنی گفتم باید واشه ولی منتظر بودم حشرم یکم بخابه به خاطر اینکه ساک زده بود دوتا تلمبه میزدم ابم میومد ولی من نمیخاستم زود تموم بشه بالاخره کیرمو کردم تو سراخ زیباش وای که چه چیزی بود خیلی گرمو نرفم اولین تلمبه رو که زدم جیغ کشید گفت داری بد جا میکنی منم پوزیشنو عوض کردم مدل هفتی پاهاشو گزاشتم رو شونم و دست به کار شدم و بعد پاهشو گزاشت زمین منم خم شدم ازش لب گرفتم اونم شروع کرد به میک زدن گردنم از روش پاشدم بهش گفتم من خسته شدن پوزیشنو عوض کنیم من دراز کشیدم امیر اومد نشت رو کیرم کیرم گرفت اروم کرد تو کونش دستشو گزاشت رو سینمو بهم میخندید بالا پاین میکرد فهمیدم که قبل از منم با چند نفر دیگه بوده چون مثل پورن استارا رفتار میکرد گفتم تو اون سه سال مدرسه ی دولتی مفعول شده معلوم نیست چه بلایی تو اون مدرسه سرش اومده من دیگه داشت ابم میومد بهش گفتم پاشو الان ابم میاد گفت نه بریز توم دوست دارم گرمای ابتو حس کنم من از خدام بود ابم اومد ریختم تو کونش نمیدونید چقد هر دو طرف حال کردیم امیر گفت من هنوز ابم نیومد منم دیدم نامردیه الان پاشم با اینکه خسته بودم وکیرمم داشت میخابید امیرو به کمر خوابندمو دوباره شروع کردم به تلمبه زدن کیرشم گرفتم تو دستم براش جق زدم کیر امیر حدودا فکر کنم ده دوازده سانت بیشتر نبود بعد خودش کیرشو گرفت شروع کرد به جق زدن بعد چند ثانیه ابش امد ریخت رو سینه هاش منم رفتم ازش لب گرفتم گفتم به چیزی که میخاستی رسیدی گفتم چجورم عشقم بعد پاشدم رفت دستمال اوردم امیر اب خودشو پاک کرد بعدم رفت دستشویی اب منو در اورد حدوود ساعت ۷ بود که با امیر خدا حافظی کردمو اونرفت منم رفتم حموم بعد از این اولین رابطه با امیر حدود ۶ بار دیگه ترتیب امیرو دادم اگه خوشتون بیاد بقیشو هم میگم یا داستان سکسم با کسای دیگه .
امیدوارم راضی باشین ببخشین اگه بد تعریف کردم چون این اولین باری که داستان مینویسم

نوشته: Ali

متن داستان سکسی لیجند اف کون