داستان سکسی لذتی که از کیرش بردم از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

دانلود جدیدترین و شهوتناک ترین رمان و داستان های سکسی گی از سایت سکسی خفن 69

سلام به همگی امیرعلی هستم30 سالمه .قیافم بد نیست پوستم گندمی و چشمام روشنه بیرون از خلوت خودم آدم متشخص و موجهی هستم که اصلا بهم نمیخوره اهل این کارا باشم ولی همیشه دلم میخواد اون خود تو خلوتم باشم که صلا امکانش نیست،من فانتزی های سکسی زیادی دارم تنوع طلبم و با هر دو جنس سکس دارم به شدت حشریم ینی هر روز و هر لحظه،در مورد این بعد از وجودم بخوام بگم فانتزیم اینه زن بودم به شوهرم خیانت میکردم یا میرفتم توی توالت عمومی و یکی از او کیرهایکلفت سیاهی که میاد از دیوار بیرو ن روبا تمام وجود ساک بزنم،به سکس تو جاهای تنگ و تاریک و پر ریسک علاقه دارم ،همیشه دوست دارم زیر شلوار جین یه شرت گیپور مشکی بپوشم با بکشم تا نصفه پایین تا بکنم جرم بده،این داستان من کمی طولانیه و اگر خسته میشید نخونید گی دوست ندارید نخونید ولی خوندید فحش ندید،این یه اتفاق و واقعیتیه که برام رخ داده،داستان سکس من و پویان برمیگرده به خیلی سالهای پیش،وقتی راهنمایی بودیم،نمیخوام داستان اشنایی و شروع سکسمون رو بگم براتون،شروعی که اولش من فاعل مطلق بودم و بعدش نمیدونم چی شد که یهو دیدم زیر کیرشم،البته شاید بعدا بگم اما الان میخوام داستان اخرین سکسمون رو براتون بگم. چند شب بود که خیلی حشری بودم،هرچی هم جق میزدم و با خودم ور میرفتم آروم نمیشدم،هرچی هم به این دیوس پیام میدادم جواب درستی نمیداد.حتی به یه سکس چتم راضی شده بودم،اون شب دیگه طاقت نیاوردم گوشی برداشتم و بهش زنگ زدم،قبلا بهش گفته بودم که خونمون خالیه و مکان اوکیه،خلاصه قرار گذاشتیم و خودم با ماشین رفتم دنبال آقا ،خودم رفته بودم بیارمش تا من و بکنه، اومد سوار شد وبعد از حرفای معمولی وقتی رسیدیم بهش گفتم بشین تا من برم دستشویی و برگردم،سریع رفتم دستشویی وخودم و تخلیه و تمیز کردم بعدشم رفتم تو اتاق یکم تاخیری به کیرم زدم که وسط کار آبم نیاد ضد حال بخورم،دو تا کاندومم برداشتم و سریع برگشتم پیشش ،نشستم کنارش روی کاناپه ،نور خونه خیلی کم بود وفضا حسابی سکسی شده بود،پیرهنش و دراورده بود و شلوارش تا روی زانوهاش بود،گوشی و برداشتم یه فیلم پلی کردم که ببینیم یخمون آب بشه هرچند من از داخل آتیش بودم،یکم که گذشت دیدم کیرش زیر شرت قد علم کرده پاشدم لباساو درآوردم و با دستم شروع کردم به مالش کیرش اونم دستش برد سمت کیرم اما من که حال خودم ومیدونستم نذاشتم زیاد بماله و دستش و هدایت کردم سمت کونم .کیرش و از تو شرت کشیدم بیرون چندبار با دست مالیدمش و همونجوری که به کاناپه تکیه داده بودیم سرم و خم کردم روی کیرش اول یکم بوکردمش و با چشمای بسته از بوش لذت بردم دو سه باری سرش و بوسیدم و لیس زدم بعد شروع کردم به خوردنش،انقد حشری و داغ بودم که نمیدونستم چیکار دارم میکنم کیرش و با تموم وجود میخوردم میبردم گوشه لپم و موقع بیرون کشیدن با لبام با تمام وجود فشارش میدادم،نور کم خونه افتاده بود روی کیر خیسش و این منو حشری تر میکرد نا خودآگاه به پشت روی کاناپه دراز کشیدم و ازش خواستم بالا سرم بایسته و کیرشو بزاره دهنم ،خواستم اون بالا باشه،برتر باشه،خیلی دوست داشتم از اینکه زیرش بودم،دوست داشتم تحقیر شدن رو،داشتم له له میزدم برای کیرش، میلیسیدم و میخوردمش کل کیرش و دهنم تف خالی بود ،سعی میکردم از لبام و کیرش تف بریزه مثل یه جنده شده بودم اون لحظه تو دنیا به جز خودم و اون کیر هیچی نمیدیدم اونجا یه حس عجیبی داشتم یه حس ترکیبی حس اوبی بودن ،کونی بودن،جنده بودن،هرزه بودن،خودم و مثل یه تشنه تو بیابون که به یه لیوان آب رسیده میدیدم داشتم خودم و سیراب میکردم با کیرش از شدت حشر و شهوت تنم میلرزید اگه به کیرم حتی فکر هم میکردم آبم میودم پویان دستش و برد سمت کیرم که بماله برام بهش اشاره کردم که دست نزنه ،اون لحظه فقط دلم میخواست کاش یه کیر دیگه هم بود تا همزمان منو میکرد و جندگیم و کامل میکرد،کیر کلفتش و میکرد تو سوراخم یا همزمان برای دوتاشون میساکیدم ولی حیف،زیر چشمی نگاه کردم دیدم پویان چشماش و بسته و داره از شدت لذت میفته صدای آه و ناله جفتمون خونه رو برداشته بود ،کیرش و لیس میزدم و درمیاوردم،دور دهنم پر از تف شده بود، داشتم با ولع کیر میخوردم،خوشمزه تر از اون هیچی دیگه تو دنیا نبود برام،میکشیدم روی لبام دوباره میبردم و دهنم و تا ته میکردم تو حلقم صدای جون جون بخور های پویان داشت دیوونم میکرد،کمرش خیلی سفت بود و خیالم از این بابت راحت بود ،دستم و بردم لای پاهاش و کشیدمش نزدیکتر شروع کردم تخماش و خوردن ،پویان اصلا انتظارش و نداشت بخاطر همین یهو نالش رفت آسمون منم انقدرحشری بودم که بدنم مثل یه تیکه گوش افتاده بود اونجا بدنم بی حس بوددیگه کاری نمیتونستم بکنم میخواستم از شهوت زیاد و از ناچارای گریه کنم حتی دستامم حسی نداشت مثل یه آدم بیهوش افتاده بودم ولی شهوت داشت منو میکشت، همه تنم تمنا بود خواهش بود،خواستن بود،خواستن کیر،خواستن گاییده شدن و سوراخ بودن برای کیر پویان، اونم همینجوری که وایستاده بود داشت کیرش و تو دهنم عقب و جلو میکرد اختیاری از خودم نداشتم مثل یه هرزه و جنده زیر دستش افتاده بودم و داشتم از این گائیده شدن دهنم لذت میبردم ،کیرش و روی لبام سر میداد اصلا نمیتونم اون لحظه هارو توصیف کنم اصلا تو این دنیا نبودم با دست کیرش و گرفتم کوبیدم روی زبونم و مالیدم به صورتم خیلی دلم میخواست تو اون لحظه تحقیر بشم بهم بگه کونی دهنت و گائیدم ،اوبنه ای ،میخواستم باهام مثل یه جنده خیابونی رفتار کنه دوست داشتم یکم اعمال قدرت کنه ولی اون بیشتر سافت عمل میکنه.هنوز دوست داشتم براش ساک بزنم و اون کیر لیز و با زبمونم و لبام لمس کنم ولی دیگه دیدم کونم بیشتر به خارش افتاده سعی کردم خودم و جمع و جور کنم،بلند شدم و ازش خواستم بیاد بریم زیرنور چراغ دیواری که خونه رو روشن کرده بود ،رفتم نشستم داگی شدم و لای کونم و از تفای زیادی که از ساک زدن تو دهنم بود لیزلیز کردم ،پویان رفت پشتم و کیرش و انداخت لای چاک کون لیزم وشروع کرد سر دادن اون لا ،برگشتم عقب و دیدم کیرش و بالا پایین میکرد و از لذت چشماش و بسته بود ،منتظر بود طبق معمول کاندم وباز کنم و بدم دستش اما نمیدونم چرا تا این حد دیوونه شده بودم حشر مغزم و تعطیل کرده تا قبل از این با اینکه از هم خیلی مطمئن بودیم اما سابقه نداشت بدون کاندم کاری کنیم اما اون لحظه همه وجودم خواستن و حس کردن اون کیر تو خودم بود بخاطر همین از زیر دستم و رد کردم و تخماش وکیرش و یکم مالیدم و سر کیرش وگرفتم و گذاشتم روی سوراخم آروم آروم سعی میکردم سرشو تو خودم جا کنم اما سوراخم داشت مقاومت میکرد پویانم از پشت کم کم داشت فشار میداد که کیرش تو سوراخم بکنه بعد از کلی درد کشیدن سرش رفت تو ،پویان کیرش و کم کم بازی میداد و سرش و عقب جلو میکرد منم فقط مثل یه جنده داگی مونده بودم،سرم رو زمین و کون سبزه قنبلم رو هوا بود و کیر کلفت و گوشتیم که تا قبل این مثل سنگ شده بود حالا نیمه شل شده بود و از سرش فقط آب شهوتم آویزوون بود ،همینجوری که داشت بازی میداد من قوس کمرم و زیاد تر کردم و کونم و قنبل تر از قبل کردم و با یه حرکت به سمت عقب تمام کیرش و تو خودم جادادم یه آه از ته دل کشیدم و صورتم و چسبوندم روی زمین یه چند دقیقه ای همینجوری منو گائید،اون داشت تلمبه میزدو من با دست بیشتر میکشیدمش سمت خودم تابیشتر اون گوشت و با سوراخم حس کنم ،کیرش و تا سرش می‌کشید بیرون و دوباره تا ته فرو میکرد تو من،دیگه زانوهام خسته شده بود برگشتم یکی از کوسن های مبل و گذاشتم زیر کمرم تا کونم بالاتر بیاد و بازم سوراخم و با تف لیزش کردم تمام لپای کونم از تف خیس و لیز شده بود و برق میزد ،لنگام و دادم بالا و ازش خواستم تا دسته جا کنه، تو فاصله سی سانتی تو چشمام زل زده بود و داشت منو میکرد،همه صورتش خیس عرق بود، یه هفت هشت دیقه ای تو این پوزیشن گائید که گفتم بهش پاشو بشین ،کشیدبیرون و نشست روبرو خوب میدونست عاشق این پوزیشنم که بشینم روش،تکیه داد به دیوار و نگام میکرد که دارم خودم انگشت میکنم،حیا رو گذاشته بودم کنار و جنده درونم و داشتم نمایش میدادم،رفتم جلو تف کردم روی کیرش و بادست گرفتم اون کیر جادویی رو و شروع کردم به مالیدن براش ،همه جاش رو میمالیدم . جغ میزدم و بو میکشیدم. یکم که مالیدم کیرش و تنظیم کردم و یهو نشستم روش کیرش تا دسته رفت تو کونم از سر لذت آه میکشیدم و آخ جون آخ جون میگفتم و خودم و میکوبیدم روی بدنش صدای برخورد بدنمو،عرقی که روی تنمون نشسته بود و بوی سکس فضایی درست کرده بود که به هیچ چیزی جز لذت بردنم فکر نمیکردم،تا تخماش میخورد در کونم و این میگفت یعنی من تمامش و تو خودم جا دادم همدیگرو سفت بغل کرده بودیم و تو گوشش داشتم زمزمه میکردم ازش خواستم از زیر تلمبه بزنه، حالت توالت ایرانی نشسته بودم روی کیرش وبغلش کرده بودم سرم و گذاشته بودم روی شونش و اون داشت برام تلمبه میزد،کیرش و تا ته فشار میداد و تا بیخش میچسبوند در کونم دیگه جایی برای بیشتر فرو کردن نبود، بعد از چند دقیقه خسته شد وتوقف کرد یکم دیگه خودم بالا پایین کردم و از روش بلند شدم و سر پا سرم و تکیه دادم به دیوار و تا جایی که میتونستم قنبل کردم و با دست باز کردم کونم و تمام توانم و جم کردم با صدایی که از شهوت میلرزید گفتم بیا منو بکن ،بیا بکنم عزیزم،اومد پشتم وایستاد و کیرش وفرو کرد و شروع کرد به گائیدنم از لذت میلرزیدم و ازش میخواستم محکمتر بکنه اونم شدت و بیشتر کرد و محکم میکوبید تو سوراخم با هر ضربه کونم موج ورمیداشت و من داشتم دیوونه میشدم با دست خودم میکوبیدم روی کونم و همش میگفتم بکن جوووون جووون بکن منو،آههه آره جرم دادی پارم کردی ،زیرت پاره شدم وای وای بگا منو آآههه فقط بکن واینستا ،محکمتر بزن،دیگه پاهام داشت میلرزید از شهوت و نمیتونستم سرپا وایستم بهش گفتم دربیار ورفتم دراز کشیدم بهش گفتم بیا بخواب روم با اینکه کیرم به بالشت زیرم میمالید و خطر ارضا شدنم بود ولی بخاطر پویان تحمل میکردم ،اومد خوابید روم و کیرش و کرد تو سوراخم که حالا دیگه باز باز بود شروع کرد به گائیدنم، ازش خواستم کامل روم دراز بکشه وسنگینی وزنش و بندازه روم تا حال کنم اونم این مدل وخیلی دوست داشت همیشه ،شروع کرد به تلمبه زدن و آه کشیدن و کردن من چند بار خواستم پاشم ولی دستش وگذاشته بود روی کمرم و اجازه نمیداد بلند شم و محکم میکوبیددیگه تقریبا به اوج رسیده بودیم ازش خواهش کردم بلند بشه و دراز بکشه تا بشینم روش ،پویان چرخید و به پشت دراز کشید منم بلند شدم به کیرش یکم تف زدم و رفتم نشستم روش باهاش چشم تو چشم بودیم و دیگه خودم و روش ول کرده بودم داشتم با همه وجودم بهش میدادم تو همین حال بودم که بدون دست زدن به کیرم دیدم تمام جونم داره میاد سر کیرم حدود 50دقیقه از شروع سکسمون میگذشت و من هنوز میخواستم ادامه بدم نمیخواستم تموم بشه،دلم نمیخواست ارضا بشیم،میخواستم حالا حالاها حرکت اون گوشت گرم و نرم و تو خودم احساس کنم، بخاطر همین سریع از روی کیرش بلند شدم ولی دیگه دیر بود دیدم آبم داره میاد گفتم پویان دار میاد برزیم رو سینه هات ؟با حال خسته و نفس نفس گفت بریز (البته اون همیشه دوست داره بریزم روش) چشمام و بستم و ریختم روی سینش هرچقدرمیومد تموم نمیشد کل هیکلش پر از آبکیر شده بود،بیحال افتادم یه گوشه ،داشتم میلرزیدم ، بهش گفتم وایستا دستمال بیارم وقتی برگشتم ازم خواست کیرم و تمیز کنم و بزارم دهنش یکم خورد و گفت کیرت که سیخ نمیشه ولی بمال روی سوراخم تا منم بیام گوشی وبرداشت و یه فیلم پلی کرد و ازم خواست روی کیرش تف کنم لنگش و داده بود بالا و رفته بود تو حس داشت جق میزد و بهم میگفت فشار بده رو سوراخم سفیدی چشماش و میدیدم،یهو با اه های زیاد آبش اومد کم ولی غلیظ،از اون آب هایی که دوست دارم ،شایداگر ارضا نشده بودم میگفتم بریزه روی صورتم ولی حالا فرق داشت،اون آبش و با آب من روی خودش قاطی کرده بود،به خودش نگاه کرد و گفت دهنت سرویس چقدر آب ازت اومدگفتم اره نمیدونم چراخیلی زیاد بود ،گفت فکر کنم کون دادن بهت خیلی مزه داده که اینجوری اومدی،دوست داشتم بگم آره از جندگی ،از هرزگیی که برات کردم خیلی لذت بردم،دوست داشتم بگم اوبی بودنم بهم لذت داد ولی حالا آبم اومده بود و اون جسارت و نداشتم بخاطر همین فقط یه لبخند زدم بهش،خلاصه پاشدم براش دستمال آوردم تا خودش پاک کنه بعدم خودمون و تمیز کردیم و لباسا رو پوشیدیم و رفتیم با ماشین برسونمش،حالا من با یه سوراخ باز شده و داغون با یه بدن پر از عرق شهوت داشتم رانندگی میکردم و اونی که آورده بودم تا کونم بزاره رو میبردم برسونمش، تو راهم مثل تمام این سالها حرفی از اتفاقاتی که بینمون افتاده نشد،پویان و رسوندم و برگشتم خونه گوشی رو برداشتم و هندزفری رو گذاشتم تو گوشم تو تاریکی به فیلم و عکسایی که داده بودم پویان از سکسمون بگیره خیره شدم،داشتم فکر میکردم به این که این کسی که مثل یه پورن استار بدنش و روی کیر پیچ و تاب میده منم!اون جنده تو فیلم که داره کون میده منم؟!! همینجوری که به جندگی خودم خیره شده بودم با مالش کیرم یک بار دیگه ارضا شدم.
دوستان ببخشید طولانی شد وخواستم بگم شرمنده که خوب ننوشتم فقط میخواستم اون لذت و شهوتی که تجربه کردم وباهاتون به اشتراک بزارم.همین در ضمن من و پویان خیلی داستان داریم که اگه حال داشتم براتون مینویسم.

نوشته: Hornyboy

متن داستان سکسی لذتی که از کیرش بردم