داستان سکسی فامیل زنم از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی فامیل زنم

سلام به روی ماه همه کاربران عزیز شهوانی یه روز یه خانمی با گوشیم تماس گرفت بعد از سلام و احوالپرسی گفتم بفرمایید گفت من ناشناسم همینطور یه شماره گرفتم میخوام با هم اشنا بشیم گفتم‌خانم عذرخواهی میکنم اشتباه گرفتید گفت خواهش میکنم اجازه بدید با هم حرف بزنیم گفتم به این خطم زنگ نزن یه شماره میدم با این شماره تماس بگیر خلاصه زنگ زد به اون خطم خودشو فاطی معرفی کرد گفت مجردم یه قرار گذاشتیم تو محله امام زاده حسن رفتم اومد تو ماشین دو دقیقه نشست و رفت یه زن ۲۸ ساله سبزه قد متوسط سینه های خوش فرم حدود ۵۵ کیلو بعد از دوروز تماس گرفت گفت پسندیدی منم گفتم بله و بعد از چند روز قرار گذاشتیم با هم ناهار خوردیم اومدیم تو ماشین دستشو گرفتم سینه هاشو مالیدم گفت حالمو خراب نکن اگه جا داری بریم سکس کنیم منم جا نداشتم حالمم خراب شده بود رسوندمش تو محلشون رفتم فرداش رفتم یه اپارتمان ۳۰ متری تو جیحون اجاره کردم وسیله خریدم خونه رو ردیف کردم قرار فردا رو گذاشتیم اومد گفتم فاطی جون هرکسی که دوست داری بگو از طرف کی هستی از طرف زنم یا فامیل بگو گفت از طرف هیچکس نیستم علی حالم خرابه زود باش لخت شدیم با سینه هاش ور رفتم لبامون قفل شده بود تو هم دستمو بردم تو کسش دیدم خیس ابه گفت بزار اول واست بخورم اومد کرد تو دهنش خیلی حرفه ای ساک میزد گفت بخواب بیام روت کیرمو میزون کرد گذاشت تو کوسش داغ داغ بود بچه دار نشده بود دوبار ابشو اوردم خیلی کیف کردیم بعد متوجه شدم شوهرداره واز طرف فامیل زنم شمارمو گرفته بود بعدها همون فامیل زنمو کردم اسمش مریم بود اونم شوهر داشت مریم تپل بود با کوس همیشه خیس الانم مریمو میکنم خیلی حشریه عاشق کیرمه از شوهرش میترسه بیرون بیاد خیلی کنترلش میکنه خونش میرم با ترس و لرز اما اینقدر خوش کوس و کونه که میرم خونش میکنمش ببخشید اگه قلمم شیوا نبود اما واقعیت داره من عاشق زن شوهردارم خیلی بهم مزه میده بچه دارم نمیشم با خیال راحت ابمو میریزم تو کوسش ممنون که خوندید علی

نوشته: علی

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی مرد متاهل, زن شوهردار از سایت سکسی خفن ایران 69