داستان سکسی شوهر عمه کیر گنده از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی شوهر عمه کیر گنده

سلام
شوهر عمه من ادم سکسی ایه از همون وقتی که کوچیک بودم یه حسی روش داشتم و همش میخواستم نزدیکش باشم و بعد ها فهمیدم اون کراش گی روشه.من تا اینکه ۱۵ سالم با اینکه نمیدونستم گی ام و کراش یعنی چه گذراندم.بعد از ۱۵ سالگی یکمی روم باز شده بود میدونستم چی به چیه فهمیده بودم گی چیه و فیلم گی میدیدم و جق میزدم.
یبار توی همون ۱۵ سالگی من نشسته بودم و اون اومد بالا سرم و خندید و ساک بزن البته به شوخی چونکه قبل از اون ازین شوخیا میکرد بامون(گفتم که خیلی سکسی و باحاله)
منم جدی گرفتم و بعد از اون موقع دیدم هوس یه کیر کردم به اندازه کیر اون چون وقتی شلوارک پاش بود کیرش قشنگ و کلفت خوابیده بود.
یه روز رفته بودم خونه مادربزرگم و دیدم عمه ام و بچه هاش اونجا و شوهر عمم تنها توی خونه است منم فرصت را مناسب دیدم و راه افتادم رفتم اونجا(خونه‌شون نزدیک اونجا بود)
زنگ زدم و رفتم تو از همون اول که گفت چیکار میکنی گفتم کف دستی و جق خندید و گفت چرا ایول خوبه گفتم با کیر تو
یهو چشماش گرد شد گفتم میخوام واست بخورم مثل توی همونجا که گفتی بخورش
اول شوکه شد ولی بیشتر نزدیکش شدم و هی گفتم تا یکم کیرش شق شد معلوم بود از روی شلوار که یکم بزرگ تر شده گفتم میزاری؟گفت که نه و اینها باید یه احترامی بین ما باشه و این کصشرا…خلاصه گذشت و منم جق زدم چند بار بعدش و دیگه رفتم چسبیدم به درسم تا تابستون کلاس نهم
یه چند شب رفتم خونه شون خوابیدم و این بحث را کشوندم وسط و رفتم نزدیکش و دست کشیدم رو بازو های خوش مزه‌اش و زیر بغل هایش پر موش گفتم منم انقدر دلم میخواد ازینا داشتم گفت که برو در بیار ولی من سیخ کرده بودم خوابیدم کنارش و هی بازو هاشو مالیدم و دست میمالیدم به پاهاش و میگفتم مو نداری چرا و و اینجا بود که فهمید من میخوام باهاش گی کنم و بلند شد و رفت
اون شب هم گذشت و تا روز امتحان نمونه دقیقا سال قبل دیگه بعد دلم کیر میخواست عمه‌ام و همگی خونه عمویم دعوت بودن و منم گفتم نمیام و میخوام برم خونه آقا علی(اسم مستعار و شوهر عمه)من را برسونه و از ظهر هی گفتم گی هی گفتم گی تا رفتیم خونه…رفت ی دوش گرفت و حوله به تن گفت بیا و منم سیخ کردم و پیشابم اومد.گفتم چیه گفت میخوام امروز همون کاریا بکنم که اون چند وقت پیش گفتی و داری روش تلاش میکنی،میدونم که دلت میخواد و کراش زدی(چون واقعا خیلی ضایع دست میزدم به کیرش و نزدیکش بودم)و یهو بند حوله‌شو باز کرد و دیدم ی کیر گنده و آویزون روبه رومه.یهو شروع کردم لرزیدن و زیر پوستی چون قندم افتاده بود
گفتم چی گفت بخورش خودت میخواستی
منم با خودم گفتم اگه نخورم پعلوم نیست کی دیگه پیش بیاد و بتونم بخورم و نشستم و گرفتم دستم
مثل فیما توی چشاش نگاه کردم و نوک کردم تو دهنم و با زبونم بازی میکردم(چون کاملا اماده ساک براش بودم و تمرین کرده بودم)و چند دقیقه کیرشو خوردم واقعا حس خوبی بود و بعدش کم کم شق شده بود و تخم هاشو خوردم تا ته کردم تو دهنم و لذت میبردم
یهو گفت وایسا وایسا ببینم و حوله‌شو کند و منو حل داد توی حموم و رفت روغن فیروز بچه شونو اورد و گفت برگرد میخوام بکنم به کسی که ندادی؟گفتم نه میخوام کونی خودت باشم(واقعا هم نداده بودم) خندید و رفتیم توی قسمت اصلی حموم و گفت بلدی که چیکار کنی؟ گفتم اره تمرین کردم ویه حسی بم گفت که میدونه من اماده دادنم و قمبل کردم و با کون تپل و دست نخورده ام با کیرش بازی کردم.گرفتم و گذاشتم لای شیارش و هی بالا پایین کردم و گفت بسه و یهو چربی روغن را رو و توی سوراخم کردم بااعلام امادگی یچیز کلفت را کرد توم و چیز زیادی حس نکزدم و درد زیادی نداشت .شروع کردم به تلمبه و به طوری شلپ شولوپ روغن میومد وپنج تلمبه زد و تلمبه زد و گفت میریزم توت مثل عمه حامله نشی و یهو ریخت توم نمیتونم وصفش کنم که چجوری بود ولی به هرحال ریخت ولی من هنوز ارضا نبودم مون طور قمبل موندم و گفتم بشورم و دوش را باز کرد و اب کردم توم ولی هنوزم ارصا نبودم و رفتم سراغ سیکس پکاش و بازو هاش و زید بغلاش…انقدر لیسوش زدم و مک زدمشون و تا اینکه وقتی اخرین زیر بغل را زدم یهو ریختم رو سیکس پکا و گفت خاک تو سدت گندن بزنن😂 البته با خنده و شستیم و رفتیم به مهمونی رسیدیم(الکی گفتم نمیام😁)
بعد از اون دیگه رابطه نداشتبم تا ۱۳ بدر ۱۴۰۰ که توی طبیعت بودیم و رفتیم اون پشتا و یه ساک زدم براش و زود جمعش کردیم چون ممکن بود ببینمون

نوشته: nmu

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی خاطرات نوجوانی, اقوام, گی از سایت سکسی خفن ایران 69