داستان سکسی شهری که جنده خونه نداشته باشه عاشق توش زیاد میشه از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی شهری که جنده خونه نداشته باشه عاشق توش زیاد میشه

سلام
اسمم سهیل نیست ولی اینجا میگم سهیل ماجرایی که میخوام بگم واستون همین چند ماه پیش زمستون ۹۷ اتفاق افتاده من ۱۹ سالمه قدم ۱۸۰ خورده ای ; وزنمم ۷۵ تاست اینارو دیدم بقیه داستانا مینویسن منم نوشتم
از اونجا بگم که من ۲تا دوست دارم که بیشتر روزو با همیم یجورایی رفیق فابریکن به اسم مجید. امیر( اینام اسمای خودشون نیست?)
مجید ناجور تو کف کص کردن بود مام بدمون نمیومد قرار شد یه جنده پیدا کنینو ترتیبشوو بدیم
افتادیم دنبال جنده من تو اینستا و تلگرام هر چی تاب خوردم چیزی پیدا نکردم به جز اینا که پول میگرن سکس چت میکنن یا کلاهبردارن یا واسه یه شهر دیگه بود امیرم مث خودم ابی ازش گرم نشده بود
نشسته بودیم تو پارک دیدم اقا مجید شاد خندون مث خر جفتک میندازه میاد طرفمون گفتم چخبره تو کونت عروسیه انگار یه دفترچه در اورد از تو کیفش یه ۱۰ تا شماره توش بود گفت شماره جنده است
منو امیر در کمال حیرت مجیدیو نگاه میکردیم فک نمیکردم بتونه از ای کارا بکنه امیر گفت از کجا اوردیشون حالا
_از رو در دسشویی عمومی برداشتم
گفتم تقصیر خودش نیست که تقصیر احمدِ (احمد اسم ; باباشه) بعد ۱۰ بار جق اینو بارگزاری کرده مواد مغذی نرسیده بش
دیدم الانه بیاد طرفم گفتم خو بعدا بزن بزار الان زنگ بزنیم به اینا
چند تای اولی خاموش بودن
بعضیاشون شماره یه پسری چیزی بودن(منم شماره مجیدیو باید بنویسم رو همون درِ جنده مجانی)
یکیشون برداشت یه زنه بود حالا منم روم نمیشد بگم شما این کاره اید امیر گوشیو ازم گرفت گفت الو ببخشید من شمارتونو از یکی ا دوستام گرفتم گفته بهم میتونید کمک کنید
زنه ام گفت بعله بفرمایید خودتون تنهایید ؟
+نه ۲ تا ا دوستامم هستن
_مشکلی نداره
+کی بیایم
_امروز عصر خوبه ؟
یه نگاه کرد به ما مجید مث دیونه ها شده بود
+اره
ادرس قیمت گرفت ازش و عصری راه افتادیم رفتیم
مجید از بس هول بود یه ۲۰ دیقه زودتر رسیدیم نشسته بودیم تو ماشین جلوی خونه که ادرس داده بود بودیم دیدم یه مرد تا قوزک پاش ریش داشت از این لاتا اومد داخل کوچه وایساد جلوی در همون خونه در زد رفت بالا گفتم روشن کن فرار کنیم فقط میریم اونجا واسه ۱۰۰ الی ۱۵۰ گرم کس، کونیم میشیم رفتیم سر پله اول بعد چند تا زنگ زدن دیگه یه نفر دیگه رو پیدا کردیم ادرس این یکی یکم معقول تر بود قرار گذاشتیمو رفتیم ; سراغش یه زن تقریبا ۴۰ ساله ۹۰ کیلویی با ممه های اویزون تا قوزک ?یه نگاه به زنه کردم یه نگاه به کیرم کردم یه نگاه به مجید با چهره تقریبا راضی به امیر زدم با سر اشاره کردم بریم تایید کرد میخواستیم بلند شیم مجید گفت جون من وایسید همین خوبه دیگه تو ای شهرما بهتر از این پیدا نمیشه از رو ناچاری نشستیم سر جامون
مجید دست کرد تو جیبش یه کاندوم در اورد گرفت تو دسش کتشم در اورد داد دست امیرو گفت اول منم
امیر گفت گوه نخور اینو به صورت عادی نمیشه کرد وایسم تو بکنی لوله پولیکارو بکنی لوله بخاری منم گفتم الان من نفر سوم شدم دیگه؟ عجب یه کاندومم بده من مجیدی گفت کاندومی ۱۰ تومن میخوای؟ یه نگاهی بش کردم (موجود کثیف ببین چجوری میخواد تیغ بزنه ها)
امیر گفت خو با همین نرخ بابات کاندم میخریده که وسعش نرسیده تو از دسش در رفتی که زنه رسید گفت یکیتون بلند شه بیاد مجید مث گاو بلند شد رفت
یه اتاق بود یه پرده ام زده بود جلوی درش رفتن داخل اون یه ۵ دیقه بعدش بلند شدم رفتم ببینم زنه از انچه به نظر می اید داغان تر است یا نه در همین حده گوشه پرده رو زدم کنار دیدم یه کوه از گوشت افتاده یو تخت پاهاشو باز کرده با گوشیش ور میره یچیزیم لای پاهاش وول میخوره بله اون یه جیز مجید بود که مث چی سعی میکرد تلمبه بزنه به زور جلوی خنده امو گرفتم گوشیمو در اوردم یه چند دیقه ای ازش فیلم گرفتم رفتم نشستم پیش امیر گفت چجور بود؟
گفتم ابنو بکنی ایدز نگیری خودت انقد کیرتو با جوهر نمک میشوری خشک میشه میفته کصش همش ریخته بیرون پاشیده کلا دیدم بلند شد یواش زد بیرون منم مشت سرش رفتم نشستیم تو ماشین منتظر مجید دیدم مجید با یه قرور خاصی داره میاد بیرون
په هان همش ادعا بکنم بکنم فرار کردین که اری به زنه کردم میگفت ولم کن جرم دادی(بیشتر مسرا میگن ای حرفارو بعد کردن) شمارمم گرفت گفت خوب بهم حال دادی زنگ میزنم باز بهت من امیرم داشتیم میترکیدیم از خنده امیر میخواست فیلمه رو نشونش بده که بحث عوض کردم گفتم یه جنده دیگه پیدا کن مجید امیر خودش فهمید نگفت چیز دیگه ای
مجید گفت شما بکن نیستید بیا جنده همین چند متریتونه بکنید بلند شو بریم
گفتیم خفه شو یکی رو پیدا کن بدرد بخوره
یوم گذشت و مجیدیه چند بار دیگه ایم پیش همین زنه رفت اونجا با یه نفر اشنا شده بودو یکیو بهش معرفی کرده بود گفت انروز هماهنگ کردم بریم پیش اون منم بلند شدم رفتم کاندوم بخرم مجیدی باز کونی گری سرنون در نیاره رفتم تو داروخونه ۲تا دختره ام داخل بودن هر چی زور زدم نتونستم بگم کاندوم میخوام اخرش چسب زخم خریدم
اومدم بیرون رفتم فروشگاه یه بسته کاندوم از قسمت بهداشتیش برداشتم گفتم زشته اینو ببرم بدم صندوق یه چندتا چیپس پفکم برداشتم دادم صندوقو نگاه به صندوق دارم نکردم حساب کردم زدم بیرون با امیر مجید رفتیم سر ادرسی که داده بودن رفتیم داخل گفت پولشو پرداخت کنین منم کارتم پیشم بود فقط کارتو دراز کردم کارت بکشه امیر نگاع کرد بهم گفت بعد میگی مجیدی کص خله تو جنده خونه کارتخون دارن به نظرت؟ زنه گفت برو مایین عابر بانک هست بگیر بیا رفتم پولو گرفتم اومدم در واحد هر چی در زدم کسی باز نکرد گفتم بدبخت شدیم مجید امیر کردن تو همین فکرا بودم چه گوهی بخورم به پلیس زنگ بزنم جواب بابا مجید چی بدم یه دختره گفت ببخشید کاری داشتید گفتم ها؟
گفت کار داری اینجا وایسادی ؟تازه لود کردم چخبره دختره از بیرون اومده بود گفتم بعله پایین رفتم پول بگیرم الان هر چی در میزنم باز نمیکنن یه زنگ زد با تلفتش یه نفر اومد درد باز کرد دیدم نه مجید داخله نه امیر از اون که درو باز کرد پرسیدم دوستای من کجان گفت رفتن رو کار گفتم پولو بدم به کی دختره گفت بده به من برو تو اون اتاق رفتم داخل اتاق هم یکم استرس داشتم هم هیجان با خودم گفتم من که شانس ندارم حالا همون زنه شیفت دومشو میاد اینجا با اون باید سر کنم دیدم در باز شد همون دختره که دم در دیدم اومد داخل سلام کرد تازه توجه کردم بهش پوست سفید اندام خوش فرم خوش فیس اصلا باورم نمیشد ای دختره ا این کاره باشه یه شلوارک موشیده بود با یه لباس ایز اینه که ۲ تا نخش میفته رو شونه از روی سینه به پاینو میپوشنه (اسمشو نمیدونم چیه) اومد سمتم شروع کردین به لب گرفتن(حالا تا قبلش با خودم میگفتم رفتم رو کار لب ازش نگیرم معلوم نیست واسه چند نفر ساک زده ) باورم ; نمیشد تو ای شهر جنده اینجوری پیدا بشه پیرنمو در اورد منم شروع کردن به لخت کردنش ممه نوک صورتی جوری دیونه ام کرده بود که حمله ور شده بودم بهشون همینجور که ممه هاشو میخوردم دسمم بردم پایین شروع کردم به مالیدن کسش ; گفت ممه خوری بسه وقت کیر خوریه دیگه کیرنو در اورد شروع کرد به ساک زدن لعنتی مث فیلم پورنا ساک میزد جوری جو گیر شده بودم داشت ابم میومد گفتم بسه دیگه یکم لب گرفتم ازش تا کیرم اروم شه مدادم به خودم فوش میدادم چرا از این تاخریا نگرفتم بزنم وقت کردن بود دیگه دراز کشید پاهاشو داد بالا گفت بکن توش منم گذاشتم رو وسش یکم بالا پاینش کردم دادم داخل یه کس تپل نرم که توش اب جوش میومد شروع کردم به تلمبه زدن (دختره یکم باید بالاتر میبود که بشه درست کارتو بکنی) دختره گردنمو گرفت چسبید بهم یه لب ازم گرفت حولم داد من دراز شدم اون سوار جوری بالا پایین میشد صدای تخت در اونده بود لامصب هر چی من ناشی بودم اون حرفه ای بود(البته منم در زمینه تئوری دکترای سوپر داشتم ولی عملی زیاد okنبودم)حس کردن الاناست که ابم بیاد گفتم بلند شو گفت چرا حال نمیکنی گفتم میخوام حور دیگه ام بکنم اینجوری حیفه تمومش کنیم بلند شد از اونجایی که علاقه زیادی به داگی استایل دارم نشستم پشت رول موهاشو گرفتم شروع کردم به تلبمه زدن نیخواستم از پشتم بکنم گفت از پشت باید یه مبلغی اضافه کنی منم دیدم کمر انچنانی ندارم ابم داره میاد کفتم چه کاریه واسه چند تا تلبمه همون کس داغو چسبیدم چند تا تلبه کیرو تا ته کردم توش ابم خالو کردم انگار روی ابرا بودم اون لحظه(گفتم حیف از این اصطلاح رو ابرا استفاده نکنم)کاندومو در اوردم یکم تمیز کاری با دختره رفتیم بیرون یه ماچم کردو رفت مجید امیرم بیرون منتظرم بودن دو تایی افتادن تو سرم بدبختا ۲ تا زن میانسال گیرشون اومده بود حرص کرده بودن ناجور باقیه کاندومای بسته ام گذاشته همونجا گفتم بدین به نیازمندان نمیدونم چجوری چنین جایو تو شهرمون بودو ما خبر نداشتیم
وووو چقد طولانی شد
امید وارم حوصله شو کرده باشین تا اخر خونده باشین و خوشتون اومده باشه

نوشته: Chap_ro

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی طنز, جنده از سایت سکسی خفن ایران 69