داستان سکسی شب امتحان از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی شب امتحان

ساعت 2.45بامداد بود .ساعت 10 امتحان میان ترم داشتم یه خارشی افتاده بود تو سوراخ کونم هی خودمو انگشت می کردم گفتم شب امتحان چرا اینجوری شدم دیگه راضی شده بودم که برم یه جق بزنم تا سبک شم چند بار کون داده بودم توی 14و 15 سالگی ولی دوسالی بود نداده بودم تو مدرسه به یکی بدی باید به همه بدی تو فامیلم همینطور تازه آبروتم می ره .یه خونه دوبلکس با معماری من درآوردی تو اطراف تهران داریم من طبقه پایین یه اتاق واسه خودم دارم فقط واسه غذا خوردن و تلویزیون می رفتم بالا . رفتم توی گوشی که یه فیلم دانلود کنم برم یه حالی بکنم ناگهان که فیلترشکن رو روشن کردم پیامهای تلگرام بالا اومد رفتم پیامها رو چک بکنم یه سری زدم به مخاطبین ببینم کی آنلاینه دیدم حسین انلاینه حسین همکلاسیم بود و تو یه محل بودیم یه سلام دادم بهش سری جواب داد شوخی داشتم باهاش گفتم حرومزاده این وقت شب واسه جغ دم صبح بیدار شدی ؟خندید گفت نه بابا بیداربودم داشتم کتاب یه دور سرسری نگاه کردم تا فردا موقع امتحان یادم بمونه تو چی واسه دادن دم صبحت بلند شدی پی ام دادی ؟بنمی دونم چی شد با پرورویی جواب دادم آره می خوام بدم تو بکنی ؟گفت شلوارتو در بیار اومدم !گفتم درآوردم منتظر توام دیگه جواب نداد یه 10 مین گذشت دیدم گوشیم داره زنگ می خوره دیدم حسینه گفتم خواب نداری تو گفت نه پشت درم باز کن با تعجب از پنجره نگاه کردم دیدم پشت دره پا برهنه که توی راهپله صدایی در نیاد رفتم پایین در وا کردم براش گفتم این وقت شب اینجا چیکار می کنی گفت مگه نمی خوای بدی اومدم بکنمت با لحن شوخی گفتم مادرقهبه آخه تو بکنی اومد تو دربست گفت بریم بالا من جلو راه افتادم اونم پشت سرم تا برسیم به اتاقم چند بار انگشتم کردم رسیدیم دم اتاق از پشت بغلم کرد راستی کیرش از پشت داشت تو کونم می شکست گفتم با خنده خنده داری می کنی یا که دستشو انداخت توشرتم سوراخم پیدا کرد و شروع کرد فشار دادن و چرخوندن تو سوراخم خارشم چند برابر شد شل کردم دیگه داشتم راست می کردم داشتم حالم می کردم گفت کسی نیاد پایین با صدای رضایت واری گفتم نه تو کارتو بکن که شلوار و شرتم یه جا اومد پایین .شلوارشو در آورد برگشتم با خجالت سمتش آروم آروم با دستم کیروشو گرفتم یه کیر خوشفرم 14 یا 15 سانتی داشت از جلو محکم بغلش کردم کیرش رفت لای پاهام یه کم جلو عقب کردم شهوتم داشت می ترکید حسینم داشت می ترکید منو برگردوند از پشت لای پاهام انداخت وهی می گفت چه کونی داری تو قربونش برم من از این به بعد میشه تک پر من من داشتم دیونه تر می شدم که صدای تف کردنش رو شنیدم خودم خوابیدم رو زمین .اون که قشنگ کیرشو تف مالی کرد دوسه تا تفم ریخت تو سوراخ من و با انگشتش فرستاد تو یه کم بازی کرد دیگه داشتم قش می کردم که کله کیرشو روی سوراخم حس کردم با اولین فشار سر کیرش اومد تو یه درد کوچیکی داشتم همونجوری وایساد خودم داشتم از شهوت بسیار می مردم از زمزمه های تو گوشم که هی می گفت قربون کونت برم مال منی جون منی خودم با بازی کردن سوراخم و جلو عقب کردن نصفشو براش جا کردم وقتی کامل روم خوابید و با فشار بدنش کل کیرشو حس کردم یه چند ثانیه وایساد و شروع به تلمبه زدن کرد قشنگ گشادم کرده بود و کل کیرش می رفت تو میومد بیرون توی 2 دقیقه اول آبم اومد ولی حسین همچنان تلمبه می زد البته به 5 دقیقه نرسید آب اونم اومد آب خالی کرد تو دستمال کاغذی ها ی بغل من .سر کیرشو که تمیز کرد گفت چه حالی داد دمت گرم گفتم شوخی شوخی کونی کردی مارو گفت این حرفا چیه به یه نفر بدی که کونی حساب نمی شی گفتم اره جون عمه ات خندید گفت تو مال من باش من نه به کسی می گم نه چیزی میشه .بلند شدم کیرمو و فرشو که کثیف کرده بودم با دستمال پاک کردم دستمال کاغدی هارو ریختم تو یه پلاستیک گفتم موقع رفتی با خودت ببر فردا برام شر نشه رفتم سمت دستشویی پشت سرم اومد وایساده بودم توی اینه دستشویی نگاه می کردم که از پشت بغلم کرد کیر نیمه خوابیدش که به لمپر های کونم خورد شق کردم از پشت با کونم به کیرش مالیدم دوسه باری که این کارو کردم دوباره راست کرد کونمو دادم عقب براش از پشت بغلم کرد و سر کیرش بدون هیچ دردی رفت تو تو آینه چهرشو که تلمبه میزد می دیدم حالم چند برابر می شد چون قبلش آب خالی کرده بودیم نیم ساعتی طول کشید دیگه واقعا دلم نمی خواست دربیاره آبم اومد بیرون تو کاسه توالت خالی کردم مال حسینم بعد چند ثانیه همزمان با من اومد اونم توی کاسه توالت خالی کرد ساعت نزدیکای 4 صبح بود منوبوسید و رفت منم از خستگی و حال خوب زود خوابم برد الان یه دوروزه که از این ماجرا گذشته 8بارتا الان باهم بودیم وقراره با هم بعد از امتحانات دونفری بریم شمال

نوشته: سعید

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی خاطرات نوجوانی, گی از سایت سکسی خفن ایران 69