داستان سکسی سکس سه نفره به درخواست زنم از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی سکس سه نفره به درخواست زنم

سلام خدمت دوستان میرم سره اصل مطلب هرکیم هرچی میگه به تخمم
اسمم محمد ۳۷ساله اسم زنمم پریسا ۲۷قد ۱۶۰ کون برجسته با سینه‌های متوسط فیس معمولی من ده سالی بود از همسرم جدا شده بودم که به اصرار خانواده تصمیم به ازدواج گرفتم پریسا رو هم یکی از آشناهای جدید معرفی کرد که بعدش معلوم شد کارشون همینه خلاصه بعده عقد هفته اول نه هفته دوم درحال سکس بودیم البته بگم اونروز نمیدونم چش بود دفعه دوم یا سوم بود وسط سکس گفت میخوای بگم دوستم بیاد گفتم چی؟؟؟واقعا؟؟گفت اره گفتم ناراحت نمیشی گفت نه تو ناراحت نمیشی گفتم از چی گفت شوهرشم بیاد دیگه تو اونو بکن شوهرش منو خلاصه ول کردم لباسامو پوشیدم چند روزی قهر بودیم یه روز از سره کار برگشتم خونه دیدم یه دختر خوشگل خوش هیکل خونمونه خلاصه معرفی کرد و گفت بچه خواهرشه من رفتم داخله اتاق که پریسا اومد گفت قهری خودمو زده بودم بخواب اومد شلوارمو کشید پایین من چشمامو باز نکردم شروع به ساک زدن کرد که من حس کردم یه دست به کیرم اضافه شد که چشمامو باز کردم دیدم به به خواهرزادشم لخت داره برام ساک میزنه جاتون خالی حسابی دوتاشون رو گاییدم این ماجرا گذشت تا اینکه چند بار کلید کرد یه کیره دیگه باشه خیلی حال میده دوتایی بکنین منو راستش ترسیدم وقتی نیستم یکی رو بیاره ابروم جلو درو همسایه ببره قبول کردم یه روز که پدرمینا نبودن رفتیم اونجا با یکی از بچه‌های مطمئن هماهنگ کردم گفتم کوس اوردم بیا خونه دوتایی بزنیم تا شب که خودم پنج بار کردم هر بارم خواستم منصرف کنم نشد خلاصه شب شد با دوستم رفتیم رو تخت لخت خوابیدیم که پریسا اومد با یه لباس بادی عین فیلمای پورن شروع کرد برا من ساک زدن گفتم ماله اونم بخور من کیرم ۱۵ سانته قطرش سه نیم ولی ماله دوستم ۲۵سانتی میشد که وقتی براش ساک زد بیدار شد تازه دیدم عجب غلطی کردم این که جرش میده خلاصه پری اومد با کوس نشست رو کیرم بالا پایین کردن که کمرشو گرفتم شروع به تلمبه زدن کردم که گفت بگو از کون بکنه به دوستم گفتم بیا از پشت بکن فقط آروم که دیدم پری یه اه کشید یه شک به جلو اومد فهمیدم دوستم تا دسته کرده تو گفتم چخبرته که پری گفت نه خوبه بگو بکنه یذره این مدلی کردیم رفیقم کشید بیرون پری اومد کنارم دراز کشید گفت بگو بیاد از جلو بکنه دوستم اومد گذاشت توی کوسش اولین تلمبه نه دومین تلمبه پری یه جون گفت ابش اومد پاهاشو برد بالا تر که یعنی محکم تر بکنه که دوستمم شدید تر کرد تلمبه‌هاشو ابشم ریخت رو سینه و شکمش منم به هفته نرسید طلاقش دادم جنده رو ببخشید اگه بد نوشتم اولین خاطره بود که مینوشتم.

نوشته: محمد

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی تریسام, همسر از سایت سکسی خفن ایران 69