داستان سکسی سکس تو خونه دوستش از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی سکس تو خونه دوستش

من میلادم 25 سالمه با چهره کاملا معمولی با یکی دوست شدم تو تلگرام ک 19 سالشه لاغر اندام و اون هم معمولی با سینه های 65 و تو 17 سالگی طلاق گرفته (قبل اینکه عروسی کنن) و یک سال باهمیم و قبل این یه بار فقط سکس داشتیم و این داستان دومین سکس ما تو این یک سال هستش چون من بچه شهرستان و مهسا بچه تهرانه یه چند وقتی بود زیاد سکس چت میکردیم و از سکس قبلی میگفتی ولی چون نه من ماشین داشتم نه بابام ک ازش بگیرم و نه اونجا مکان همینجوری روزا با سکس چت و… میگذشت و چون مطلقه بود از سمت خونه هم خیلی محدود بود چند وقتی بود واقعا داغ و تشنه هم بودیم تا اینکه گفت شاید بتونم خونه یکی از دوستام رو جور کنم(دوستش متاهل و همسرش تا 5 غروب سرکار بود) تا اینکه اوکی رو داد و گفت چهارشنبه بیا و من از سرکار مرخصی رو گرفتم و به سمت تهران حرکت کردم ساعت 10 صبح رسیدم آزادی یه نصف ترامادول 200 رو به 2 قسمت تقسیم کردم و یه قسمتش رو خوردم(چون مصرف ندارم ترسیدم حالم بد شه) و سیگار کشیدم و همراهم اسپری و کاندومم بود ک ازدوستم گرفته بودم خلاصه تا برسم خونه دوستش شد ساعت 12 دوستش خونه بود و قرار بود بره خونه مادرش و بعد اینکه مادرش اومد جلو در دنبالش رفتن و منو مهسا تنها شدیم من رو مبل نشسته بودم و اونم اومد بغلم نشست شروع کردیم لب تو لب شدن و یکم عشق بازی و تاپشو سوتینشو کشیدم پایین سینه هاشو برای اولین بار دیدم(چون جا نداشتیم سکس قبلی تو حیاط خونشون خیلی عجله ای در حد کردن تو دو دقیقه ای آبم اومدن بود)البته قبلا زیاد عکس ازش فرستاده بود بغلش کردم رو تخت خوابوندمش خوابیدم روش شروع کردم به لب گرفتن و مالیدن سینش یکم گوش و گردنشو خوردم ک گفت تیشرتمو درارم و دراوردم اونم تاپشو دراورد و سوتینشو از من خواست درارم ک یکم سخت باز شد و دو بار خوابیدم روش و مشغول خوردن گردنش شدم اومدم سراغ سینش داشتم نوک یه سینشو میمالیدم همزمان دور تا دور نوک اون سینشو به صورت دایره ای میخوردم تا به نوکش برسم به نوکش رسیدم دور تا دور نوک سینشو لیس زدم بعد کردم دهنم میمکیدم یکم صداش در اومد حدود یه دیقه ای سینش رو خوردم و گفتم شلوارتو درار ک اول گفت اول من درارم و همزمان ک من دراوردم شلوارمو اونم دراورد دوباره خوابیدم روش و مشغول خوردن لب بودم ک خودش دستشو اورد کیرمو بزاره توش ک گفتم نه و رفتم سراغ گردنش دوباره گردنشو خوردم ک گفت بکن رفتم کسشو بخورم ک نذاشت(قبلش صحیت کرده بودیم واسه همو بخوریم ببینیم میتونیم یا نه چون تاحالا هیچکدوممون نخورده بود) ولی من گفتم واسه منو بخور همین ک گذاشت دهنش یکم دندونش خورد به سر کیرم اوق زد گفتم نمیتونم و رفتم روش خوابیدم خودش کیرمو گرفت گذاشت رو سوراخ کسش یکم فشار دادم به سختی داشت میرفت تو و اونم داشت درد میکشید واقعا تنگ بود و میشد فهمید این مدت ک 6 ماهه سکس نداشتیم اونم سکس نکرده یکم ک سرش رفت تو تا ته کردم تو کسش یه نفس عمیق کشید آخ گفت شروع کردم با سرعت معمولی تلمبه زدن اونم لباشو غنچه کرد ک یعنی بزارم رو لباش کسش خیس و تنگ بود سینشو همزمان میمالیدم یه دقیقه نکرده بودم ک نفسش به شمارش افتاد چند ثانیه بعد اروم شد فهمیدم ارضا شده بهش گفتم میشینی روش گفت اره یه چند دقیقه ای روش بالا پایین کرد ک گفتم بزار کاندوم بندازم دوباره اومد نشست روش همزمان بالا پایین میشد و منم رو ابرا بودم واقعا لذت خاصی داشت حدود 5 دقیقه این حالت بودیم ک گفتم بلند شو و داگ استایل شدیم کردم توش همزمان یه دونه زدم رو کونش ک گفت اخ دوباره شروع کردم تلمبه زدن اینبار هرچی در توان داشتم تند تند میکردم ک برای بار دوم ارضا شد ولی من همزمان میکردم ک گفت درد داره و خوابید رو کمر گفت بکن خوابیدم روش دوباره کردم توش دیدم کسش داره خشک میشه ک بار سومم ارضا شد یکم خواس تف بزنم ک دراودم و تف زدم دوباره کردم توش تند تند تلمبه مبزدم و اونم داشت لذت میبرد حدود 30 دقیقه گذشته بود گفتم کاندومو درارم تا بیاد وگرنه نمیاد کاندومو دراوردم هرچی قدرت داشت میکردم ک بیاد برای بار چهارم ارضا شد و اب منم داشت میومد ک ریختم رو شکمش تاحالا اینقدر اب ازم نیومده بود با دستمال کاغذی بلافاصله پاک کردیم از بوش دوبار عوق زد گفت چرا بوی وایتکس میده گفتم واسه من اینجوریه فکر کنم همه این بورو میده.کنارش خوابیدم خوابم میومد چشام دشات بسته میشد تشنه بود رفت واسم یه لیوان اب اورد حدود 40 دقیقه سکسمون طول کشید تو مدت سکس مدام میگفت دوستم دارهحدود بیست دقیقه استراحت کردیم و اون شرت پوشیده بود و منم شلوارو شورتمو ک دوباره گفتیم سکس کنیم و یکم ور رفت با دستش ک بلند شد دوباره تو همون حالت کردم توش تو 15 دقیقه ای ک دوباره کردم دوبار دیگه ارضا شد ولی من نشدم انگار ک ابم اومدنی نبود و بهش گفتم خسته شدم ک تموم کردیم و معذرت خواست ک بار دوم نتونست ارضام کنه و لباسامونو پوشیدیم با آژانس رفتیم کلیدو داد دوستش و تشکر کردیم اون با آژانس رفت خونشون منم اومدم ترمینال برگشتم شهرمون.الان ک دارم مینوسیم باهم دعوا کردیم و حرف نمیزنیم باهم امیدوارم باهم خوب شیم سر یه دروغ ک مربوط به خانوادش بود کات کردیم چون بهش گته بودم از دروغ بدم میاد اگه چی ام بده بهش میگم ک میبخشمش ولی اخرین بارش باشه.مرسی ک وقت گذاشتید.

نوشته: Milad25

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی زن مطلقه از سایت سکسی خفن ایران 69