داستان سکسی سکس اتفاقی و هیجان انگیز از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی سکس اتفاقی و هیجان انگیز

پارسال بهمن ازیکی از دوستام شماره مطب پوست و مو گرفته بودم که برم لیزرموهای زائد انجام بدم تماس گرفتم با مطب یه آقایی جواب دادن منم پرسیدم از تعداد جلسات و اینکه دستگاهشون چیه و چه ساعتی برم برای لیزر اونم گفت اگه میتونم همونروز تا یکساعت دیگه برم من که کاری نداشتم گفتم برم همین امروز و اینکه گفت باید موهای بدنتون رو شیو کنید یکم مو داشتم سریع رفتم حموم موهای همه جامو زدم یکساعت بعد هم مطب بودم ساعت پنج بعدازظهر بود تاوارد شدم دیدم همون آقا پشت میز نشستن و دارن با کامپیوتر کار میکنن گفتم تماس گرفتم و اینا گفت بله بفرمایید بشینید تا بیام مطبشون چند تا اتاق جدا داشت اتاق لیزر جدا بود اتاق های دیگه هم حتما برای کارهای دیگه بودن،من نشستم تا آقا اومدن و یه فرم دادن بهم که پر کنم فرمو پرکردم تحویل دادم بهش که گفتم اگه میشه امروز انجام بدین که فردا جمعس و میخوره به تعطیلی قبلش فکر میکردم اپراطور های لیزر و کارکنان دیگه هم باشن ولی اون آقا گفتن خانم دکتر رفته تهران وچندروزی نمیان مطب منم گفتم پس ای کاش پشت تلفن بمن میگفتید که اینهمه راهو نیام و وقتم تلف نشه و کاری نکنم گفت اشکالی نداره نوع پوستتونو میبینم و میگم کدوم دستگاه مناسبتونه که دفعه بعد اومدید معطل نشید پوستم سبزه بود که گفت باید بادستگاه دایود انجام بدن داشتم میومدم که یهو گفتم نمیشه شما انجام بدین گفت چه ناحیه ای از بدنتون رو میخواهید لیزر کنید؟ گفتم تمام بدنم رو،گفت اگه دست و صورت و اینا بود خودم انجام میدادم که گفتم باشه عیبی نداره میرم یه وقت دیگه میام بعد خودش گفت اگه برای شما مشکلی نداره و مسئله ای نیست انجام میدم من گفتم نه زیاد برام مهم نیست شماهم کارتون اینه خب، گفت بله ولی خانمای کمی قبول میکنن ولی گفت وقتی تهران بوده خانم های زیادی رو لیزر کرده منم گفتم حتما ندیده نیست و کارشه

خلاصه قبول کردم خودش لیزرم کنه اتاق مخصوص لیزر رو نشونم داد گفت لباساتو در بیار رو تخت بخواب لباسامو در اوردم سوتین و شرتمو روم نمیشد در بیارم اولین بارم بود برای لیزر و این کارا میرفتم قبلا تجربه سکس با نامحرم رو داشتم دو سه بار ولی پیش دکتر و مطب تاحالا لخت نشده بودم یه حس خجالت مانندی داشتم که وایساده بودم همینطور در و دیوارو نگاه میکردم که اومد تو گفت اینارم در بیار بااکراه سوتینمو در اوردم گفت بده به من دادم بهش آویزون کرد گفت شورتم در بیار شورتمم در اوردم دراز کشیدم رو تخت اومد شروع کنه اول زیر بغلمو ژل زد گفت سینتو بکش اونطرف که پوستت صاف بشه دستگاهو کشید روش بعد دستمو بعد روی رون پامو و ساق پامو تااینجاها هیچ حرفی نمیزد وسطاش گفت چه بدن خوبی داری گفتم پیلاتس کار میکنم گفت مشخصه خب من اضافه وزن ندارم ورزش نکنم هم بدنم خوبه وچاق نمیشم کونم هم برجسته هست ولی سینم یه مقدار کوچیکه ولی سفت و سربالاست خب ۲۴سالمه و اون موقع که پارسال بود ۲۳ بودم اون آقا هم ۴۰ میخورد باشه وقتی ازش پرسیدم گفت ۴۰ سالشه بخاطر سختیایی ک کشیده شکسته شده چه میدونم،همینطور داشت میرفت به طرف ساق پام برگشت دستشوکشید رو کسم گفت بیکینی(واژن)رو باید آخرین مرحله انجام بده منم هیچی نمیگفتم کم حرفم،پامو یکم خم کرد که داخل رونمو هم شات بزنه همش نگاهش به کسم بود بعداومد موهای دور سینم رو بزنه که سینمو با یه دستش نگه داشته بود تقریبا داشت فشار میداد سینم تموم شد یکم دردداشت دستگاهه یه درد سوزش مانندی داره که برای بقیه جاها قابل تحمله زیر بغل و سینه که حساسن دردش بیشتر میشه گفت برگرد رو شکم بخواب میخوام پشت پا و کمرتو بکنم برگشتم باز از ساق پام شروع کرد اومد بالا دستشو میکشید لای کونم گودی کمرمو هم کرد روی کونمم دستگاهو کشید خیلی حال میداد سوزش دستگاه از طرفی هم حس شهوت و اینکه یه نامحرم داره بدنمو میبینه دوست داشتم مرد غریبه ای بدنم و حتی کس و کونمو نگاه کنه ولی خب کم پیش میاد،چندباری ژل رو روی کونم با دستش پخش کرد و دستشو لای کونم گذاشت دیگه میدونستم قصدش چیه خودمم شل گرفته بودم ببینم چکار میکنه داشت کونمو ماساژ میداد تقریبا ژلها سر میخوردن سوراخ کونمو کسمو لیز کرده بودن ژل رو برای راحتیه حرکت دستگاه استفاده میکنن همینطور ژل ریخت رو سوراخ کونم سردی ژل رو حس کردم انگشتشم چندبار کشید رو سوراخ کونم گفت به حالت سجده بشین گفتم یعنی چطور؟گفت همون پوزیشن معروف(داگی)کمرتو ببر پایین سوراخات بزنه بیرون موهای اطراف کونتو بزنم منم داگی شدم گفت بادستت یه طرف کونتو نگه دار، بادستم یه طرف کونمو کشیدم انگار داشتم کون میدادم سر دستگاهو گذاشت رو سوراخم یهو یکم جابجا شدم آخه میسوخت بی حس کننده نزده بودم نمیدونستم میسوزه گفت چی شد؟ گفتم یکم سوختم گفت خب آرومتر میکنم ازدفعه های بعد حتما بی حس کننده بزن بازدستگاهوگذاشت منم کونمو براش میکشیدم که کارشو کنه کونمو که باکلی دستمالی لیزر کرد گلت برگرد بیکینیتم بکنم و تمام برگشتم ژلرو ریخت رو کسم گفت کف پاهاتو بچسبون به هم،چسبوندم اطراف کسمو داشت لیزر میکرد کم کم نزدیک میشد به سوراخ کسم گفت یه پاتو ببر بالا منم هرچی میگفت گوش میکردم پامو بردم بالا سرشو اورد نزدیک کسم چند دقیقه نگاش کرد کسم باز باز شده بود پاهام ۹۰ درجه بودن دستگاهو رو لبه های کسم کشید گفت پاتو بیار پایین با انگشت بازکن توشو بکنم منم باز کردم کسمو چند بار دستگاهو حرکت داد بعد سر دستگاهو گذاشت رو چوچولم گفتم اونجا هم مگه مو داره؟گفت آره اصلش همینجاست،بعد گفت لیزر تموم شد ولی اگه بخوای کارایدیگه میتونم برات بکنم گفتم چه کاری؟ بکن. انگشتشو گذاشت رو چوچولم تکون داد خیلی حرفه ای بود تامیخواستم ارضا شم برمیداشت میگفت الان فقط لذت ببر به چیزی فکر نکن خودتو شل کن خیلی با کسم وررفت، لبه هاشو کشید دقیق نگاه کرد گفت مجردی؟ گفتم نه جدا شدم گفت فکر کردم مجردی به ظاهرش(ظاهر واژنم) نمیخوره متاهل باشی ،پرسید پرده دارم یا نه؟ گفتم نه ندارم،انگشتشو آروم وارد کسم کرد درمیاورد دوباره میکرد توش، چندبار این کارو کرد،یه انگشت هم اضافه کرد دو انگشته تو کسم تلمبه میزد منم که دیگه هیچی نمیفهمیدم جلوش ولو شده بودم هرکاری بکنه نزدیکای ارضا شدنم بود چوچولمو مالید انگشتاشم تو کسم بود که لرزیدم و ارضا شدم هنوز یادمه چه حسی داشت چون مردای کمی بلدن خانمارو ارضاکنن که خانم راضی باشه منم چند بار تواین حین دستم به کیرش خورد و وقتی یکم سرحال اومدم زیپ شلوارشو باز کردم ازرو شرت به کیرش دست زدم کیرش بلندنبود کلفت و نسبتا کوتاه بود براش ساک زدم همونجور که خوابیده بودم رو تخت به پهلو شدم کیرشو گذاشم دهنم و یه ساک اساسی زدم نوکشو زبون میزدم زیر کیرشو لیس میزدم ،تاته میکردم تو دهنم،تخماشم با دست تکون میدادم میخوردمشون خلاصه آبش اومد و ارضا شد و چندتا بوسم کرد و شلوارشو پوشید برام جالب بود که چرا منو نکرد؟ بعد خودش گفت میخواست لذت ببرم و اگه بخوام از این ببعد برم خونشون که بیشتر سکس کنیم شماره خودشو بهم داد من لباس پوشیدم خداحافظی کردم اومدم خونه که دوهفته بعدش زنش خونه نبود گفت برم پیشش، رفتم خونشون سکس هم کردیم که الان تعریف نمیکنم طولانی میشه قرار بود همیشه اون بهم زنگ بزنه که فقط یبار رفتم خونش و دیگه بهم زنگ نزد خودمم یبار زدم گفت اگه بشه خودم زنگ میزنم خبرت میکنم ولی دیگه نزد و همین دوبار شد،بعضی وقتا که میرم مطب برای کارای ژل لب و این چیزا میبینمش طوریرفتار میکنیم که انگار همو نمیشناسیم چند بارم رفتم اتاقش به بهونه سوال پرسیدن و دیدن کاراش، پیش منشی ها سنگین رفتار میکرد تو اتاق باهام گرم برخورد کرد ،باخودم گفتم حتما جور نشده بهم بگه یا دیگه نمیخواد به هرحال این چیزی بود که برام اتفاق افتاده بود بی کم و کاستی و دروغ.

نوشته: صبا

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی زن مطلقه از سایت سکسی خفن ایران 69