داستان سکسی سکسی یلدا همراه تعمیر کاره موبایل از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی سکسی یلدا همراه تعمیر کاره موبایل اختصاصی سایت

چند روز ی بود تو یک گروه مجازی عضو شده بودم… شوخی زیاد میکردم یک روز یکی از بچه ها آمد پی وای ا‌ز برای شام شبش سوالاتی کرد که چطوري درست کنم.
من توصیه دادم. گفتم درست کردی عکس شو بد ببینم چطوری شده. قبول کرد. خدای بچه مو ادبی بود.
بعد که فرستاد دیدم خوب شده ولی خودش راضی نبود. از غذا خلاصه یک چند روز گذشته متوجه شدم تعمیرات موبایل انجام میده. بهش گفتم من دوتا موبایل خراب دارم درست میکنی. گفت بله چرا نکنم. بشرطی که تو هم غذا درست کردن رو به من آموزش بدی گفتم اوکی بعد قرار گذاشتیم من گو‌شیم ببرم بدم تا درست کن تو مسیر باخودم تصورات که این چه شکلی داشتم. چقدر خوش‌تیپ باشه این.. اما وقتی دیدمش. آنقدر ریزه میزه بود که نگو خور تو ذوقم آخ من ۳۱ سال اون گفت ۲۷ سالش ولی ۲۳ می‌خورد باشه قدم من ۱۷۰ اون ۱۶۰ من وزنم ۸۰ اون ۵۰ خوشگل هم نبود 😐بعدش گفتم شانس منو باشه.. خخخ بهم اسرار کرد بریم خانه تا گوشی ها رو ببین من یک ماکارانی چیزی درست کن براش بعد بیام خانه… من گفتم یک زره بچه چی که ازش بترسم😜رفتم رفتیم خانه گوشی هارو گرفت یک نگاه کرد بعد گفت کار زیاد داره باید چند روز باشه بعد آماده شود بهت میگم من گفتم اشکالی نداره. لوازم آشپز بیا تا درست کنم. گفت یکم صبر کن آمد نزدیک گفت مانتو در بیار در اوردم بهش گفتم چیکار میکنی گفت سورپرایز نترس. من ته دلم گفتم بیا یک زره بچه میخاد بکن مارو این آنقدر کیرش حتما اندازه بنده انگوشت. خیلی ناراحت بود که یهوی کیر که دیدم خدای کیر بود بزرگ بزرگ کلفت اصلا باورم نمیشد آب از دهنم راه افتاد.. خندید گفت اینم سورپرایز من منو میگی شاخ در آورده بود. گفت بیا بریم اتاق من از خدا بود اون کیر کلفت دیدم نمی‌شود نه بگم رفتم دازکشیم آمد بدون هیچ مقدمی کیرشو تف زد یواش يواش کرد تو کص میگه میرفت به سختی کرد دوتا تلبه زد دیدم عالی گفتم بکن لامصب عجب کیری داری اون هم تند تند تلبه زد از آبش خبری نبود یک روب کرد گفت تا کاندم در نیارم آبم نمیاد من گفتم بزار من بیام بالا آنقدر کیرش عالی بود بالا پاین می‌شود کیفیت میکردم از اون حجم کیر تو کصم دهن کص جر خوده بود اون هم راحت دستشو زده بود زیره سرش انگار نه انگار کیر تو یک کص خوشگل توپل دوباره من ارضا شدم آنقدر حال‌ام دگرکون کرده بود که نگو آفتادم کنارش دست پام میلرزید اونم پاشد دوبارتف زد کرد توش تند تند تلبه میزد باز حشری شدم والا که کیر بود بهتر سکسی رو. می‌شود با اون کیر کرد بلخره اون آبش آمد ریخت رو شکم… تنها کلمه که گفت عجب کصی داری عجب اندامی داری.. همین از اول تااخر… گفتم‌ تو چطور همچين کیری داری گفت من تورک هست اون به کیرشون معروف هستند…. بعد یک هفته گوشی ها رو اون یکی درست شده یکی نه… انگار نه انگار.. پول گرفت رفت… نامرد…

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی خاطره از سایت سکسی خفن ایران 69