داستان سکسی سحر، جنده ای که میگفت تا حالا دست کسی بهش نخورده از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی سحر، جنده ای که میگفت تا حالا دست کسی بهش نخورده

سلام دوستان
مهران هستم از یکی از شهرهای شمال
چند روز پیش برای کشیدن سیگار (بنا به موقعیت کاری که دارم نمیخوام کسی بدونه سیگار میکشم ) رفتم یه محله خلوت و سیگار بکشم که در حال دور زدن با ماشین بودم که یه خانوم حدودا 25 که دست بلند کرد من هم از خدا خواسته جلو پاش ترمز زدم و گفت تا فلان منطقه شهر میخواد بره که چون حاشیه شهر بود قبول کردم برسونم و سوار شد تو مسیر کمی با هم گپ زدیم که خودشو سحر معرفی کرد و نزدیک پیاده شدن بود که ازش شماره خواستم ولی به قول خودش که اهل برنامه ای نیست شماره نداد و من کارت خودمو دادم بهش گفتم هر موقع جایی خواست بره به عنوان اژانس میتونم برسونمش ( با توجه به اینکه کارتم روش شغلمو نوشتم …) کارتو با کلی نازو ادا گرفتو پیاده شد .تا اینکه 3 ساعت بعد شماره ناشناسی افتاد رو گوشیم جواب دادم و دیدم خودشه و ازم یه مقدار کمک مالی خواست که به قول خودش مبلغ زیادی هم نیست و روم نمیشد به شما بگم (600 هزار تومان)ولی چون الان خیلی گیرم مجبور شدم بهتون زنگ بزنم و کلی کسوشعر دیگه و قرار شد ببینمش که 20 دقیقه بعد به ادرسی که گفت رفتم نزدیک به نیم ساعت منو علاف نگهداشت تا اینکه یه ادرس دیگه داد و رفتم اونجا و اول نشناختمش با قیافه ای که داشت 2 چهره متفاوت در یک روز یه تیپ عجیب و لباس مجلسی انگار که میخواست بره عروسی و سوارش کردم من تعجبم از این بود در عرض 3 ساعت این از اون منطقه کی برگشته خونه این تیپو زده و الان اینجاست ؟ بی خیال تو ماشین اولین جملهای که گفت این بود که پول اوردی گفتم اره ولی رو چه حسابی پول بهت بدم که مثلا ناراحت شد و گفت که من بهت اعتماد کردم من به هر کسی رو نمیزنم و کلی اراجیف بهش گفتم پولو میدم ولی باید 2 تومن سفته امضاء کنی که قبول نکرد و گفت قرض ازت میگیرم و 2 ماهه پس میدم بدون سفته
اینقدر حرف میزد که سر درد گرفته بودم از دستش من به خاطر اینکه پیادش کنم گفتم 600 میدم در قبال سکس که کلی دادو بیداد کرد مگه من جنده ام من فلانم من اینم من هنوز با کسی قرار نزاشتم هنوز دست هیچ مرد نا محرمی به من نخورده …باور کنین جا خوردم گفتم نکنه واقع ادم درست حسابی باشه ولی از حرفم بر نگشتم و گفتم فقط در قبال سکس وقتی دید کوتاه نمیام گفت نگه دار پیاده میشم بدون هیچ حرفی ترمز زدم که یهویی گفت اینجا میخای پیاده کنی منو برسون خونم من همرام پول ندارم تا نزدیک ادرسی که گفته بود اصلا صداش در نیومد یهو گفت من باهات میخوابم ولی اگه هر جا دیدی منو به رو خودت نیار انگار نه انگا ما همدیگه رو قبلا دیدیم قبوله یا نه 600 هم اول میگیرم .گفتم من اهل هیچ اما و اگری نیستم کارتو انجام بده پولتو بگیر اگه هم بعدا تمایل داشتی منم در خدمتم که زیر لب غر غر کردو گفت قبوله کجا بریم بردمش خونه و بعد از وارد شدن سری رفت دستشویی چند دقیقه بعد اومد بیرون تلفنش زنگ خورد و رفت تو یه اتاق صحبت کنه که منم داشتم اماده میشدم لباسامو در اوردم با شورت و رکابی شدم منم چند دقیقه بعد رفتم تو اتاق که دیدم هم داره صحبت میکنه و هم لخت میشه به خودم گفتم این جنده ما رو فیلم کرده اخر جندست در حین صحبتهاش اشاره کرد بیا کسمو بخور که گفتم قطع کن بعدا چند دقیقه ای طول کشید که تلفونشو قطع کرد و بعدش گغت خواستگارمه و …رفتم جلو و کیرمو دادم دستش گفتم به حالش بیار بیشتر از 600 هم میدم ببینم چکاره ای اینو که گفتم انگار به حال اومد و با ولعی کیرمو میخورد که 100 درصد مطمین شدم حرفه ای هستش تو کار بعد از اینکه کیرم حسابی شخ شد میخواستم از کون بکنمش که به هیچ صراتی مستیم نبود و گفت فقط لای پا از پشت من ساده فک میکردم دختره گفتم باشه ولی اول یه مقدار با کست بازی کنم بعد که به پشت دراز کشید و پاهاشو دادم بالا با دیدن اون کوس معلوم بود دختر نیست ولی ترس داشتم نکنه دختر باشه یه مقدار با کسش بازی کردم که گفت مواظب باش پردمو نزنی که من ساده دیگه کلا مطمین شدم دختره و لی کسش چیز دیگه ای میگفت با دو دستم میخواستم کسشو باز کنم ببینم چا خبره که یهو دستامو گرفت و گفت تو رو خدا با ابروی من بازی نکن من نو با این کارت بیچاره میکنی و کلی کسو شعر ولی من مطمعن شدم که دختر نیست زمانی که کسشو میخواستم با دو دستم باز کنم تا تو فی خالدونش معلوم بود ولی به رو خودم نیاوردم و گفتم باشه فقط با کیرم رو کست چند بار بکشم بعدش میزارم لای پات تمامش میکنم در همین حین بود که کیرمو کامل فرو کردم تو کوسش شاید باور نکنین فک کردم کیرم رفته تو یه چاه عمیق اومد بیرون ولی تخم حرام خودشو جوری جمع کرد که من وحشت کردم که نکنه جر خورد دستشو گذاشت رو کسش و گفت بیچارم کردی من بد بخت شدم وکلی …منم کیرمو نگاه میکنم اثاری از خون نیست و گفتم بیخیال خودم میبرم ترمیمت میکنم هنوز دو به شک بودم که پرده داشته یا نه که رضایت داد از جلو بکنمش و بعد ببرم ترمیمش کنم اینا برا چند دقیقه نیست کلی زمان برد به این نتیجه رسیدیم زمانی که دیگه با خیال راحتا میخواستم از جلو بکنمش کیرمو لب کسش گذاشتم تا اخر رفت تو بدون هیچ خون ریزی باور کنین نمیتونم توصیف کنم کسش چه حالتی داشت چند باری تلنبه زدم و بی خیال شدم و بهش گفتم از کون میخان بکنمت که راضی نشد یه چک بهش زدم و گفتم این همه فیلم برا این کوس فیل بوده که یک روزه ما رو الاف کردی اونم برای این کوس 600 تومن هم میخای نشستم رو مبل اومد کنارم و گفت ازت خوشم اومده و میخام باهات باشم و …و با زبان باز یمیخواست پول ازم بگیره بهش گفتم از کون میکنمت 100 میدم ساک بزن 50 میدم هم ساک زد و هم کون داد 100 تومن بهش دادم رفت ودنبالشو هم نگاه نکرد
باور کنین تا چند وقت از کوس گاییدن بدم میومد

نوشته: مهران

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی سکس پولی, جنده از سایت سکسی خفن ایران 69