داستان سکسی زن همسايه سوراخمو خورد از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی زن همسايه سوراخمو خورد

با سلام
سكس زیاد داشتم البته فقط با دوس دخترام نه با كسه دیگه ای این داستان هم برای چند روز پیشه كه میخوام تعریف كنم
توی یكی از محلات تبریز مغازه دارم از پارسال یكی از مشتری های زنم خیلی تو مخم بود چشاش خیلی قشنگ بود با اینكه اندام خوبی نداشت چند وقتی بود احساس میكردم داره نخ میده تا اینكه یبار به یه بهانه ای شمارش رو گرفتم كه چیزی رو كه میخواست براش بفرستم بعد از اون به هر بهانه ای پیام میداد تا اینكه خیلی رومون به هم باز شده بود همه جور حرفی میزدیم سكسی فوش هرچی تا اینكه شوخی شوخی منو یبار كشوند خونشون و حسابی كردمش كه این داستانی كه میخوام تعریف كنم مال بار دوم سكسمونه.بعد از اون بار اول چند ماه حرف نزدیم چون من خودم دوس دختر دارم و دوسش هم دارم فقط برا اینكه مكان همیشه نداریم و سكس كم داریم من میرفتم سراغ این.خلاصه همین ٢هفته پیش بود باز اومد مغازه و كیر منم راس شد كه باز بكنمش بدجور تو كف بودم چون نزدیك ٢ماه بود با دوس دخترم سكس نداشتم خلاصه باز منو كشوند خونشون.با مادرش تنها زندگی میكرد نمیدونم چند سالشه نپرسیدم چون واسم مهم نیس اینو میدونم كه یه باز ازدواج كرده بود قبلا فقط اون روزم مامانش مهمون افطار بود و خونه خالی.
خلاصه با هزار مصیبت شب مغازه رو بستم و رفتم خونشون به محض اینكه رسیدم دیدم باز مثل دفعه قبل میز و اتاق و تخت اینارو آماده كرده از گردنش شروع كردم به خورنو انداختمش رو تخت در ضمن اینم بگم كه فقط چشاش قشنگ بود قیافش تخمی بود برا همون نه لب گرفتم نه جای دیگش رو خوردم.
ولی این خیلی حشری بود سریع منو لخت كرد و افتاد به جون كیرم چنان باولع میخورد داشت جونم درمیومد البته قبل اینكه برم ٢تا تاخیری انداخته بودم بالا خلاصه به هر مدلی كه دلت بخواد كیرمو خورد بعدش دیدم بالش داره میزاره زیر كمرم گفتم چیكار میكنی گف حرف نزن و لذت ببر دیدم داره سوراخ كونمو میخوره
اوففففف چیزی كه با دوس دخترمم تجربش رو داشتم ولی نه در این حد رسمن داشت با زبونش منو میگایید با یه دستشم با كیرم ور میرفت تو فضا بودم یكی از بهترین لذت های زندگیم بود زبونش رو میكرد تو سوراخم كیرمو میخورد با سوراخم بازی میكرد دیگه كم بود ارضا شم برا همون بلند شدم پاهاشو انداختم گردنم كردم تو كوسش یكی دو دقیقه كردم آبم اومد خالی كردم تو دهنش و صورتش چون دفعه قبلم این كارو كرده بودم میدونم بدش نمیاد بعد كیرمو مالیدم رو صورتش تا همه آبم رو صورتش باشه.
رفت صورتش رو شست آبمیوه آورد خوردیم بعد یكم صحبت گفتم بیدارش كن كه ارضات كنم زودی كیرمو به دهن گرفت و بیدارش كرد كلی برام ساك زد و به شكم خوابوندم ى شروع كرد به خوردن سوراخ كونم دوباره
چنان زبونش فشار میداد تو سوراخم كه از لذت داشتم میمردم توصیه میكنم حتما با پارتنرتون تجربه كنین اینو البته قبلش حتما اون قسمت بدنتون رو شیو كنین خلاصصه باز كلی كونم خورد خورد تا اینكه بلند شدم پاهاشو گذاشتم بغلشو تا تونستم تو كوسش طلمبه زدم از اوجایی كه قرص ها تازه تازه داشت اثر میزاشت هرچقد كردم آبم نیومد تو این فاصله هم چند بار اون ارضا شد و هی قوربون صدقم میرفت خلاصه آخرش خوابیدم روش و انقد زدم و به جاش دوس دخترمو تصور كردم كه آخر سر آبم اومد و ریختم رو كمرش بیحال افتادم رو تخت چون فك كنم راحت ٣٠دقیقه فقط طلمبه زدم.كلی ازم تشكر كرد و یچیزی خوردم زدم بیرون.
ببخشید اگه غلط املایی چیزی داشتم چون اولین بارم بود و كاملا واقعی.

نوشته: الیار

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی زن همسايه, ريمجاب از سایت سکسی خفن ایران 69