داستان سکسی زن جنده خودم از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی زن جنده خودم

سلام اسمم امید ه 34 سالمه و اسم زنم فاطمه اونم 28 سالشه ما حدود 4 ساله ازدواج کردیم و زندگی خوبی داریم و هر روز به لطف آون اتفاقی ک واسم افتاد بهتر هم شده .از زنم بگم یه زن متوسط اندام درجه یک فول سکسی هر مردی می بینه آونه سیخ می کنه بگذریم به آون اتفاق یه روز با زنم رفته بودیم براش لباس بخریم آون موقع من ماشین نداشتن تازه فروخته بودم تصمیم گرفتیم با اتوبوس بریم ما سوار اتوبوس شدیم قسمت مردانه شلوغ بود بهش گفتم بره قسمت زنانه آون رفت اونجا وایستا منم توی قسمت مردانه اتوبوس بعد چند ایستگاه تا خرخره پر شد جوری بود که مرد و زن ها کم کم قاطی می شدن و چه بمال بمال شده بود من یه جا وایستاده بودم که زنم رو راحت می دیدم اما آون منو نمی دید چند لحظه بعد دیدم زنم داره کم کم نزدیک قسمت مردانه میشه چون فشار زیاد بود به جایی رسید که درست در جایی بود که اون جدا کننده قرار داشت و پشت زنم به طرف من بود یه هو دیدم یکی از پسر حدود بیست ساله داره کم کم دستش رو میزنه به کون زنم یه جوری شدم گفتم ببینم تهش چی میشه رفته رفته پسره جسور تر شد کامل کون زنم دستش بود داشت می چ لوند جالب اینجا بود زنم بی حرکت وایستا ده بود فک کنم داشت لذت می برد رفته رفته پسر کم کم مانتو کوتاه زنم رو داد بالا و کون زنم توی اتوبوس خودنمایی می کرد بعد از چند دقیقه رسیدیم به مقصد هر دو پیاده شدیم دیدم که پسره دنبالمون داره میاد به روی خودم نیاوردم آقا ما رفتیم خرید به بهانه های مختلف از زنم جدا می شدم ببینم چی میشه من دستشویی رو بهانه کردم و زنم رفت یه مغازه که لباس فروشی بود لباس نگاه کنه من آروم افتادم پشتش که منو نبینه دیدم پسره بهش نزدیک شد زنم اول بهش محل نزاشته بعد باهاش لاس می زد نمی دونم چی گفت رفتن سمت جایی که خلوت بود و تمام مغازه ها بسته بود زنم یه گوشه وایستاد و داشت دکمه های مانتو ش رو باز می کرد باز کرد و پیرهن ش هم داد بالا سینه های زنم افتاد بیرون پسره یه پنجاه تومنی در آورد گذاشت لای سینه زنم
زنم سینه هاش رو از توی سوتین انداخت بیرون پسره هم داشت سینه ها زنم رو می خورد چی میدیم مونده بودم چیکار کنم گفتم بزار نگاه کنم چی میشه پسره یه دفعه زنم رو چرخوند زیپ شلوارش رو باز کرد کیرش رو آورد بیرون مانتو زنم رو داد بالا و ساپورت زنم رو یکم کشید پایین شورتش رو هم داد پایین کیرش رو آروم کرد توی کون زنم
زنم داشت توی یه مکان عمومی به یه پسر میداد کیرم داشت شلوارم رو پاره می کرد چند دقیقه بعد پسره ارضا شد آبش رو ریخت روی کون زنم خودشون رو جمع و جور کردن پسره به زنم شماره داد و رفت و زنم اومد پیش خودم از آون به بعد وقتی زنم رو می کنم یه حس خوبی بهم دست میده
نوشته: امید

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی بیغیرتی از سایت سکسی خفن ایران 69