داستان سکسی درس عبرت برای جوانان ! از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی درس عبرت برای جوانان !

اسمشم یادم نمیاد !
گرچه که این خاطره مال یک هفته قبل ماه رمضان بود ولی خب جندس دیگه…
عمو جانی هم نیستم که ۲۰ سانت کیرم داشته باشم و دیر انزال باشم پس تعریف نمیکنم از خودم ولی سایزم ۱۷ هست کلفتیش هم ناقابل
شمارشو از رفیقام گرفتم گفتم مریض نباشه گفت بیا این شماره رو بگیر فقط به هرکسی نمیده…
گفتم مگه نمیگی یارو جندس بخاطر پول کص میده بعد میگی به هرکسی نمیده ؟
گفت باید مخشو بزنی گفتم من اگه حوصله مخ زدن داشتم میرفتم دوس دختر پیدا میکردم گفت خود دانی …
پیش خودم گفتم کون لقش کی حوصله داره ناز جنده بکشه ؟
یک ماهی با جق گذشت کارم شده بود هرروز جق زدن …
خیلی زود انزال شده بودم بیشتر از چهار پنج دقیقه نمیتونستم خودمو نگه دارم بعد جق خیلی فشار روحی و روانی میومد سراغم و مدام به خودم میگفتم عرضه کص کردن نداری با این کمرت بری جنده بکنی بهت میخنده و …
دلو زدم به دریا
سه روز تموم ناز این جنده کصکش رو بکش میگفت عکس بده زشت باشی نمیدم و شمارمو از کی گرفتی عکسو فرستادم بالاخره اوکی داد با صد نازو ادا یک ساعت رو ۳۰۰ طی کردیم
تصویری زنگ زدم واتساپ خودشو نشون داد قیافشو که دیدم معمولی رو به کیری بود دلمو زد …
وقتی فهمید که سرد شدم لباسشو در آورد سینه هاشو نشون داد کصشو نشون داد که دیدم لیزره …
لوکیشن داد برای فردا شب
شب قبلش رفتم حموم سالارو قشنگ کردم که بدجوری پشم داشت
روز موعود رسید رفتم داروخونه گفتم یه کاندوم تاخیری بگیرم ولی گفتم ساده بهتره…
خلاصه رسیدم دم در خونشون دوتا پسره جوون وایستاده بودن منم زنگش زدم دم خونتون شلوغه گفت برو تاب بخور تا برن …
خیلی استرس گرفته بودم آدم معطل کص بشه بده
یه نخ سیگار در آوردم کشیدم تا بالاخره رفتن
درو باز کردم دیدم پشت در وایستاده بدن سفید ولی خیلی لاغر !
خورد توی ذوقم گفتم رفیقم ممد سینه هاش ازین بزرگتره
سینه نداشت خلاصه لباسو درآوردم چشمش برق زد ولی چیزی نگفت
پولو گذاشتم روی اوپن
گفتن ساک بزن…
بلد نبود سام بزنه یک دقیقه ساک زد که گفت بسه بیا بکن…
تو دلم گفتم کیر تو هیکلت نه کون داری نه سینه نه قیافه فقط تمیزی چیرو بکنم ؟؟؟
کاندوم رو در آوردم تا خواستم بکشم سر کیرم دیدم کیرم خوابیده
بزور بلندش کردم کاندوم رو کشیدم سرش رفتم سینه هاشو یکم خوردم که میخواستم بکنم تو کصش گفت نه پرده دارم …
گفتم پس از کجا گفت از کون…
من تا تا حالا کون نکرده بودم از خدا خواسته گفتم قبوله کردم توش که دیدم مثل کص راحت نمیره تو و خیلی تنگه
سرشو کردم تو یکم روغن ریختم تا ته کردم تو ک جیقش در اومد که کون کردن بلد نیستی این که کص نیست یهو هول میدی تو بهش شک کردم گفتم این حتما کص داده و باکره نیس
یک دقیقه نگه داشتم تا جا باز کنه که کیرم خوابید
کاندوم رو دراوردم گفتم بیدارش کن اقا این ۱۰ دقیقه برامون جق زد و هی قصه میکرد دیدم کیرم شق شده ولی هیچ حس تحریکی ندارم
یه کاندوم عوض کردم گذاشتم لب کص گفت نه نمیره توش گفتم کیر خر پول دادم ک حال کنم
هرچقدر هل دادم کیرم نرفت توی کصش کاندوم در آوردم هل دادم تا سرش رفت که شروع کرد به ناله کردن تروخدا نکن دردم میگیره منم میخوام حال کنم اینجوری ممکنه خون بیاد
دلم سوخت کردم توی کونش جا باز کرده بود چند تا پوزیشن عوض کردیم و هی روغن میریختم من که زودانزال بودم حالا یکونیم ساعت بود که آبم نیومده بود خودش اومد روم نشست خیلی قشنگ بالا پایین میشد جیق هم میزد بدجور دیدم دو سه قطره از آبش چکید روی شکمم سفید و غلیظ بود بهش گفتم ارضا شدی گفت آره
پشیمون شدم از کردنش فقط میخواستم آبم بیاد به بغل خابوندمش دو دقه تلمبه زدمش آخرش ریختم رو کونش …
حالم خیلی بد شد سریع لباسو پوشیدم زدم بیرون بدون خدافظی
یه سیگار روشن کردم گفتم دیگه گه بخورم برم سمت جنده
سکس پولی کیری ترین سکسیه که تا حالا داشتم باید به طرف مقابلت احساس داشته باشی
گرچه که دو بار قبل این جنده های دیگه ای هم کردم ولی چون اونا خوشکلتر بودن و از کص میدادن بهتر از این جاکش بود
بعد از بلاک کردن شمارش از کل گوشی از اون روز یه شعری هی توی مغزم پلی میشه که میگه :
در جوانی تا توانی منت کص را نکش
دست خود را حلقه کن بر قامت کیرت بکش
امیدوارم سمت جنده نرین هیچوقت چون سکسی که به طرف احساس نداشته باشی یعنی به خودت احترام قائل نیستی و تهش بهت برمیخوره
آخرش تحقیر خودته …

نوشته: Nioton

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی جنده , سکس پولی , روسپی از سایت سکسی خفن ایران 69