داستان سکسی دختر عمه اروین از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی دختر عمه اروین اختصاصی سایت خفن

سلام کله سکسیا من اورینم
۱۷ سالمه این قضیه مال همین عید
دوس نداشتم همچین گوهی بخورم که پشیمون بشم ولی وقتی آدم بزنه بالا ع مستیم تخمی تره
آقا ما ی دختر عمه داریم دوسال ع خودم کوچیک ترو خیلی خوشگله و اهل دله
چندوقت قبلش بود که فرداش عروسی بود ما با این خونه بودیمو خارشمون شرو شد
خونه بودیم که ننم اینا رفتن با عمم بیرون داداشم سرکار و منو این خونه بودیم
داشتم ورزش میکردم که دیدم یکی از پشت اومد بغلم کرد اول فک کردم باس قمبل کنم این منو بکنه😂 جدا ع شوخی دستاشو ناز کردمو رفت
کارم تموم شد رفتم پیش نشستم و دستشو گرفتم و میمالیدم
میدونستم میخارید
گف میخوام تجربش کنم
منم آدم دودِلیم گفتم کصشر نگو خیلی زوده
گف من فق تورو دوس دارم پس باید تجربمم فقط با تو باشه منم که ع شانس کیریم باس میرفتم سرکار گفتم اونش با من
برگشتم توتون ذغال گرفتم
همه خونه بودن ورش داشتم بردمش حیاط قلیون میک‌شیدم که اول من تخم کرده بودم که اینجا بخوایم کاری انجام بدیم
دستمو گرف گذاش رو کصش منم که اصلا دیگ بتخمم گرفته بودم مالیدمو سرشو گرفتم سره کیرم کردم دهنش اول انقد اوق زد بیخیال شدم
ولی اون توله صگ خیلی حال کرده بود
یهو ننم اینا داشتن میومدن پایین یکم صاف کردم اونو گذشت
زیاد میدیدمش ولی تنها نمیشدیم
تا عید شدو دوباره پیش هم بودیم ورش داشتم بردمش طرف خونه ننه بزرگم اینا
قلیونارو ورداریم ببریم خونه عموم
هیچکس نبود ننه بزرگمم مث سنگ خوابیده بود
دستمو انداختمو مالیدمش
گفت اینجا اخ؟
گفتم کصشر نگو این با صدا توپم بیدار نمیشه
اینم خیلی زده بود بالا شلوارش درآوردم نشستم اون کص که نگم چی بود خوردم
انقد خوشگل بود ک میخواسم بزارمش جیبم ببرمش
خلاصه ارگاسم شدو خوردمش
تو حال حشریتش گفت عشقم بیا بریم شک میکنن
منم ک بتخمم نبود درآوردم ی استایل زدیم کیرم کردم دهنش و کصش دهنم بود خوردیم و جم جور کردیم رفتیم دیگ
اینو بگم من فق مهربونم ع اینکه بخوام قربون صدقه کسی الکی برم نیسدم
حالا اون یکی دختر عمه جندمم فهمیده بودو میخواس چوب تو کونم بکنه
همسن من عو حشری مث سگ خیلیم بدعس یذره دوس ندرم دس بهش بزنم

ادامشم میزارم بعد که طولانی نشه 😑

نویسنده:

مستعار اروین

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی دختر عمه از سایت سکسی خفن ایران 69