داستان سکسی دختر دایی و سوراخ تنگش از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی دختر دایی و سوراخ تنگش

سلام دوستان ـ این داستان واقعیت داره
اسم من کوروشه ۲۱ سالمه یه دختر دایی دارم به اسم شیدا شیدا از من ‌۲ سال بزرگ تره و الان ۲۳ سالشه
این ماجرا برمیگرده به ۱۸ سالگیم یعنی دوسال پیش اون موقع سال اخر دبیرستان بودم و شیدا درسش تموم شده بود و برای کنکور میخوند
ما و خانواده دایم توی یه محل زندگی میکردیم و خیلی زود به زود میدیدیم همو و خونه ی هم بودیم ـ از اونجایی که شیدا خیلی به مادرم علاقه داشت کلا پیش مادرم بود ـ ی روز از مدرسه اومدم و خیلی خسته لباس عوض کردم و رفتم روی تخت دراز کشیدم طبق معمول شیدا خونه ی ما پلاس بود
مادرم قرار بود برای خرید بره بیرون که به شیدا گف امشب شام درست میکنم به بابا اینا بگو بیان اینجا ـ شیدا هم قبول کرد
منو شیدا خیلی رابطه ی نزدیکی با هم داریم و صمیمیم
راجب دوس پسرش باهام صحبت میکرد از لب گرفتناشون میگف و…
مادرم که برای خرید از خونه رفت بیرون ـ همونجور که روی تخت دراز کشیده بودم تصمیم گرفتم جق بزنم و پورنو پلی کردم و با کیرم بازی کردم که قشنگ سیخ بشه ـ شیدا هم توی حال با تلوزیون اهنگ گذاشته بود و داشت ب دوس پسرش ویس میداد و صدای خنده های بلدش آزارم میداد
چند دقیقه بعد یهو در اتاقو باز کرد و اومد توی اتاق انگار میخواست موچمو بگیره منم با سرعت نور شلوارمو دادم بالا ولی صدای اهو ناله ی داخل پورنو تا ی جایی شنید
خندید گف چیکار میکردی؟ گفتم اهنگ گوش میدادم ـ گف مطمعنی صدای اهنگ بود؟ اومد کنارم روی تخت نشست گف ی چیزی بگم بین خودمون میمونه؟ منم گفتم دیونه ما خیلی چیزا از هم میدونیم ولی جایی درز نکرده گف باشه میگم برات شروع به تعریف کردن کرد بی پرده صحبت میکرد راجب دوس پسرش و سکس باهاش ی چیزایی میگف تا این که از دهنش در رف و فهمیدم باکره نیست ـ کلی قسمم میداد که به کسی نگو منم بهش اطمینان میدادم
از زیر زبونش کشیدم که چند بار با دوس پسرش سکس داشته و پردشم همون پسره زده یا نه که جوابش مثبت بود
خلاصه میگف نمیدونم باید چیکار کنم استرس دارم ، منم واقعا راه حلی ب ذهنم نمیرسید که بهش بگم
بحثمون تموم شد کنارم دراز کشید و گف برو توی اینستا چند تا کلیپ بیار ببینیم ـ من به کل فراموش کرده بودم که صفحه رو روی فیلم قفل کرده بودم ـ گوشی رو که باز کردم فیلم اومد روی صفحه و باز خندید گفت اهنگ گوش میدادی؟ گفتم خب همه عین تو نیستن ک سکس داشته باشن بعضیا جق میزنن گف چرا نداشته باشی تو مگه چیت کم تره از پسرای دیگه حرفش که تموم شد گف خب بزار ببینم چی داشتی میدیدی
فیلم ازون داستانی های طولانی بود و من هی فیلم و میزدم جلو که برسه به جای سکسیش ـ یکم که گذشت جفتمون تحریک شدیم صدای نفساشو در گوشم میشنیدم و همین صدای نفساش تحریکم میکرد
من که دنبال ی موقعیت خوب بودم بکنمش این بار بهترین استفاده رو کردم بهش گفتم شیدا داری میمیریااا چته ـ با خنده گف خفه شو
فیلم که تموم شد گف خب بسه عمه الان میاد جم کن خودتو بلند شد که بره متوجه کیرم شد گفت اوه اوه از من بد تری که
با ترسو لرز این حرفو به زبون آوردم ( بیا یکم شیطونی کنیم)
گف خفه شو دوباره دو خط بهت خندیدم
گفتم قول میدم کسی نفهمه و فقط چند دقیقه باشه
گف کوروش خفهههه شو خجالت بکش
انقده تحریک شده بودم که نمیدونستم چی دارم ازش درخواست میکنم گفتم خواهش میکنم گف سکس نمیتونیم داشته باشیم ولی میتونیم لب بازی کنیم ـ پیش خودم گفتم ی جوری تحریکت کنم ب زور کیرمو بندازی توی خودت ـ بلند شدم و محکم لبامو گذاشتم روی لباش گف وحشیی گفتم پسر باید وحشی باشه شروع کردم به خوردن لباش لبامو از بین لباش دراوردم و گذاشتم روی گردنش تاکید میکرد که کبود نکنم ، ب کار خودم ادامه میدادم عین چی نفس نفس میزد ب خودم میگفتم داری راهو درست میری ـ
حواسم بود که مرحله به مرحله پیش برم
بد جور تحریک شدع بود دست کشیدم روی سینه هاش ـ فشار میدادم و لباشو میخوردم
خودمو محکم بهش چسبونده بودم و کیرم میخورد به بدنش گفتم تحریک شدیا گف توی توله سگ کارتو خوب بلدی گفتم صدردصد کیرمو دراوردم گفتم خب گف خب؟؟؟ ک چی؟ گفتم خب شروع کن این سری بدون مقدمه کیرمو کرد تو دهنش زبونشو میکشید به کلاهک کیرم و برام ساک میزد منم موهاش تو دستم بود سرشو ب خودم فشار میدادم کیرمو تا ته میرم تو حلقش که اوق میزد ـ کل تفشو خالی کرد روی کیرم اروم زبون میکشد گفتم شیدا بکن تو دهنت داری دیونم میکنی اونم تو چشام نگا میکرد و لب خند میزد دور لب پروتز شدش خیس بود انقد ک با لباش با کیرم بازی کرده بود ـ گفتم میخوام حال بدم بهت چرخوندمش تیشرتشو دراوردم ی سوتین قرمز بسته بود ـ محکم شلوارشو کشیدم پایین شورتشم با سوتینش ست بود از پشت کیرمو چسبدندم به کون نرمش از پشت گردنشو میخوردم دراز کشید روی تخت گف نگو ازون پسرایی هستی ک بدشون میاد کص لیسی کنن نزاشتم حرفش کامل شه شورتشو از پاش جدا کردم دیدم پیرسینگ داره روی کصش توجه ای نکردم
زبونمو انداختم لای کصش تند تند زبون میزدم اونم تند تند نفس نفس میزد
کصش خیلییییی خیس بود و من با اب دهنم خیس ترش میکردم ــ
ی چند دقیقه ایی کصشو زیر زبونم میچرخوندم تا قشنگ تحریک شه ـ انقدر تحریک شده بود ک اصلا مخالفت نمیکرد کیرمو اروم گذاشتم لای کصش کشیدم کیرم قشنگ خیس شد اروم کیرمو گذاشتم تو کصش ی اخ گفت و دوباره شروع کرد به نفس نفس زدن منم محکم تا ته کردم تو ک گف کص ندیده چته یواششش ـ چند تا ضربه محکم زدم که دلم خواس پوزیشنو عوض کنم برگرشت و روی شکم خوابید چاک کونشو باز کردم دیدم سوراخ کونش خیلیییی تنگه و همونجا دلم خواس از کون بکنمش ، با ی توف سوراخشو خیس کردم متوجه شد ک میخوام بندازم تو کونش ولی دیگع دیر شده بود کیرمو با بیرحمی کردم توی کونش کلی فوشم داد ولی می ارزید توی سوراخش تلمبه میزدم و اون تو درد و لذت گم شدع بود یکم که گذشت دردش کم شد و من بعد از چند دقیقه ارضا شدم همونجوری که بیحال روی تخت بودم یاداوری میکرد ک مادرم الاناس پیداش بشع ، جمو جور کردیم همه چیزو
و اون شب توی مهمونی کلا بهم میخندید و چشمک میزد
منو شیدا هنوزم با هم سکس داریم ـ الان من ۲۱ سالمه و اون ۲۳ سالشه ـ نظراتتونو برام بنویسید اگ دوس داشتید سری بعد از سکسای بعدیمون مینویسم.

نوشته: کوروش‌

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی zzzz از سایت سکسی خفن ایران 69