داستان سکسی خوردن پاهام با جوراب شیشه ای و فوت فتیش تو ماشین از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی خوردن پاهام با جوراب شیشه ای و فوت فتیش تو ماشین

سلام دوستان.وقتتون بخیر.این داستانی که میخام براتون تعریف کنم کاملا واقعیه و برای افرادیه که پا و‌جوراب دوس دارن پس لطفا فحش ندید.من رابطه آزاد زیاد دارم و از همین سایتم افرادی بودن که اومدن باهم رابطه داشتیم.
از خودم براتون بگم.پریسا هستم .۳۸ ساله و مطلقه ام.من شغلم پرستاره.تهران زندگی میکنم.عاشق جوراب شیشه ای مشکی هستم.همیشه و همه جا پام میکنم.لیسیدن پاهام و فوتجاب و ریختن ابشون رو پاهام و جورابام بیشتر و بهتر ارضام میکنه تا سکس کنم و کسی از کُس بکنه منو.من قدم ۱۷۰ هست وزنم ۶۷ کیلو هستش.اکثرا تیریپ اداری میزنم مانتو شلوار و مقنعه و جوراب شیشه ای و کفش پاشنه بلند و اکثرهم جلو باز که ناخونای لاک زدم معلوم باشه.گهگاهی که ساپورت پام کنم چادر سرم میکنم.چون با مترو میرم سرکار تا دلتون بخاد توی مترو میمالنم.منم بدم نمیاد و حتی چند بار ارضا شدم البته تابلو نکردم.
حالا بریم سرداستان خودمون
من چند روز از تهران رفتم کرج خونه دوستم.بعدازظهر گیرداد بریم بیرون.من طبق معمول ناخونام لاک قرمز زدم.جوراب شیشه ای پوشیدم.یه شلوار جین پوشیدم.کفشامم پاشنه بلند.یه ارایش تقریبا خلیجی و غلیظم کردم.رفتیم دور زدیم و شام خوردیم من اسنپ گرفتم که برگردم خونه.خدافظی کردیم سوار اسنپ شدم یه پسره با ۲۰۶ اومد دنبالم.خوش قیافه بود.من تو ماشین همش با موبایل با دوستم حرف میزدم که پاهام درد میکنه و فلان و بعد قطع کردیم.بعد از راننده اجازه گرفتم پاهامو دراز کردم بین دوتا صندلی تا نزدیک دنده ماشین رفت.یکم رد شد پسردستشو گذاشت رو پام.راستش من از اینکه بهم نگاه کنن تیکه بندازن اقایون و تحریک شن خیلی لذت میبرم برا تابلو تیپ میزنم بعضی وقتا.بگذریم.پسره سر صحبتو باز کرد خیلی راه رفتین کفشاتونم پاشنه بلند خسته شدید.گفتم اره تقصیر دوستمه و اینا.گفت بذارین ماساژ بدم براتون.گفتم نه کثیفه پاهام گفت نه من مشکلی ندارم بهتر.فهمیدم پسره پادوسته مقاومت نکردم.کفشامو دراورد قشنگ توشو بو کرد گفت عجب بویی میده گفتم بدتون نمیاد پاهام عرق کردس گفت نه آرزومه.خلاصه با یه دست فرمونو داشت با دست راستشم پاهامو میمالید.من رو پاهام حساسم و زود تحریک میشم.عقب ماشین چشامو بستم لبمو گاز میگرفتم که فهمید تحریک شدم.وسط اتوبان تهران کرج یه جا هست درخت داره.رفت اونجا واستاد گفت بیا قشنگ برات ماساژ بدم.شیشه هاشم دودی بود و هیچی دیده نمیشد حتی با چراغ که توماشین روشن بودهم هیچی دیده نمیشد.خلاصه رفتم جلو پاهامو گذاشتم رو پاش دقیقا روکیرش.قشنگ راست کرده بود.برام ماساژ میداد.کف پامو.ساق پامو.جورابام چون مچی بود دستشو از بغل کش جورابم میبرد تو و می اورد بیرون.حسابی تحریک شده بودم.بعد ماساژ پاهامو برد جلو صورتش و بو میکرد.انقد گفت خوشبویه و خوشگلن .چسبید به پاهام با لباش.میلیسید.میخورد انگشتامو.قشنگ میمکید از رو جوراب.بغل کش جورابمو که لیسید اه و ناله ام شروع شد.زبون میکشید رو پاهام انگار میرفتم فضا.انقد لیسید برام جورابام خیس خیس بود.دو پاهامو گرفت جلو صورتش و کف پامو چسبوند به لباش.با لباش بازی میکرد کف.انقد لیسید که یک بار ارضا شدم.با اینکه ارضا شده بودم هنوز تشنه بودم.کیرشو در اورد محسن.براش یکم ساک زدم.بعد با پاهام گرفتم کیرشو.بین پاهام میمالیدم کیرشو.چند بار بالاپایین کردم با پاهام.کیرشو از بغل کرد تو جورابم و تلمبه میزد تو جورابم.منم حشری شده بودم باز که ابش اومد و همه رو ریخت توی جورابم.ابش قشنگ پاهامو خیس کرد.همون جور دراورد کیرشو ولی من عاشق جورابم با اب مرد.جورابامو در نیوردم و همونجور کفش پام کردم.اومدم پایین از ماشین.دو تا در سمت شاگرد باز کردم که باد نیاد.واستادم بین دوتا در.خیلی تاریک بود.یه پامو گذاشتم روی رکاب ماشین.سرمو گذاشتم روی سقف.چشامو بسته بودم که دیدم یک نفر چسبید بهم.فک کردم کسیه.استرس داشتم ببینن مارو.دیدم محسنه.از پشت بهم چسبیدیکم از رو لباس مالید سینه هامو.دستاشو برد توی شلوارم و کسمو میمالی.حسابی تحریک شدم.اه نالم میکردم.خیلی میترسیدم کسی ببینه مارو یا پلیس ولی خب دیده نمیشدیم خداروشکر.یکم از رو لباس باهام ور رفت کیرش راس شد.شلوارمو باز کردتا زانو داد پایین.شرتم از این نخ در بهشتا?بود.کیرشو گذاشت تو کسم.الحق هم کیرش بزرگ بود هم حرفه ای بود.توی کسم تلمبه میزد منم رو فضا بودم.همزمان هم با دستش چوچولمو انقد مالید که ارضا شدم و اون همونجور که از پشت چسبیده بود و کیرشو تو کسم کرده بود تلمبه میزد.سرمو برگدونم یکم همزمان لب گرفتیم.همینجور که کسمو میکرد و تلمبه میزد یهو منو چسبوند به خودش و سینه هامو محکم فشار داد و همه ابشو خالی کرد توی کسم…قشنگ داغ شدم.بعد برگشتم روبرو هم همونجور شلوار پایین لب بازی کردیم ابشم قشنگ از کسم میریخت پایین رو شلوارم.دوبار ارضا شدولی کلی اب اومد ازش.ندیده بودم تا حالا.دیگه نشستم تو ماشین همونجور.شلوارمم پایین بود حال نداشتم خودمو جمع کنم.یکم تو ماشین حالمون جا اومد گفت پاهاتو بذار تو بغلم.گفتم خیسه دیگه جورابامو در اوردم همونجور که پر اب کمر بود جورابامو لوله کردم توی کسم و کسمو باهاشون پر کردم.یه جفت دیگه از کیفم در اوردم پوشیدم.شلوارمم پام کردم ارایشم درست کردم و راه افتادیم.تا خونه کلی پاهامو مالید و لیسید و منم چشمام رو هم بود و خواب و بیدار بودم.انقد بوس کرد و در حین رانندگی خورد پاهامو که دوباره ارضا شدم.دیگه نا نداشتم.رسیدم خونه هرکار کردم کرایه نگرفت اومدم خونه و خوابیدم.فرداشم سرکار نرفتم.قرص خوردم باردار نشم.حالا شدمم مهم نیس میدونم چیکار کنم.ببخشید طولانی شد.امیدوارم فتیشیا حال کنن.

نوشته: پریسا

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی فوت فتیش, سکس در ماشین  از سایت سکسی خفن ایران 69

منبع: شهوانی