داستان سکسی خودم کردم که لعنت بر خودم باد از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

دانلود جدیدترین و شهوتناک ترین رمان و داستان های سکسی سوءاستفاده, گی از سایت سکسی خفن 69


سلام میثم هستم 19 سالمه می خوام خاطره یکی از بزرگ ترین اشتباه های زندگیمو تعریف کنم. این ماجرا از دو سال پیش شروع شد.


من چند باری با پسر داییم که تقریبا هم سن هستیم کون داده بودم مزه کون دادن تجربه کرده بودم اما به خاطر اینکه اخلاق پسر داییم عوض شده بود و موقعی که می رفتییم خونه داییم رفیقای پسر داییم وقتی منو می دیدن زیر چشمی نگاه می کردن انگار پسر داییم همه چی رو برای رفیقاش تعریف کرده بود بعد این اتفاقات دیگه به پسر داییم کون ندادم … حدود دو ماه گذشته بود از روی کنجکاوی داخل یکی از گروه های سکسی تلگرام شهرستان عکس از کونم و سوراخ کونم گذاشتم چند نفری آمدن پیوی اصل داده بودن اما یکی بدون هیچ مقدمه ای عکس کیرشو گذاشته بود زیر عکس کیرش اصل داده بود اسمش احسان بود 28 سالش بود یه کیر کلفت تمیزی داشت. اما من جواب هیچ کدوم ندادم …
حدود یک هفته گذشت که داشتم کانال ها و گروه هایی نمی خواستم و فیلتر شده بودن حذف می کرد.
که دوباره عکس کیر احسان دیدم نمی دونم چرا هیجان عجیبی کل وجودم گرفت با استرسی که داشتم زیر پست احسان نوشتم( که کاشکی دستم می شکست نمی نوشتم) عکس کیر خودته بعد چند دقیقه جواب داد آره قابلی نداره … یواش یواش شروع کردیم آشنا شدن بعد یه مدتی شروع کردیم سکس چت احسان فیلم از جلق زدنش می گزاشت منم موقعی که خیار یا انگشت می کردم سوراخ کونم حدود یک ماه ای گذشت احسان گفت دیگه تحمل نداره و از من خواست که برای یک بار هم که شده هم دیگرو ببینیم و منم بهش کون بدم منم که خیلی هوس کون دادن کرده بودم اما می ترسیدم که به کسی که تا به حال از نزدیک ندیدمش اطمینان کنم اما بعد از اصرار های احسان قبول کردم … قرار شد پنج شنبه آخر هفته برم خونه احسان .روز قبل رفتم حموم به خودم رسیدم از صبح روز پنج شنبه استرس داشتم حدود ساعت 5 غروب شد که یه شرت زنونه که قبلا خریده بودم پوشیدم یه نوار بهداشتی هم گزاشتم داخل شرت بعد لباسامو پوشیدم به خانوادم گفتم امشب میرم خونه ی یکی از رفیقام برای درس خوندن که قبول کردن. .
بعدش منم یه تاکسی گرفتم مستقیم رفتم به آدرسی که احسان فرستاده بود بعد از رسیدن زنگ در زدم یه خونه دو طبقه بود که به طرف کوچه حیاط نداشت بعد دیدم احسان در باز کرد موقعی که رفتم داخل احسان به من گفت برو دستشویی زیر راه پله کونتو تمیز کن بعد بیا داخل من رفتم دستشویی آب گرفتم داخل کونم تا حسابی تمیز شد بعد که از دستشویی در امدم رفتم داخل خونه که دیدم سه نفر دیگه هم به جز احسان داخل خونه نشستند زمانی که اون سه نفر دیدم برگشتم که فرار کنم اما احسان موقعی که دستشویی بودم درو قفل کرده بود هر کاری کردم باز نشد . یکی از اون سه نفر از پشت منو گرفت دست گزاشت روی دهنم منو کشوند داخل خونه بعد در گوشم گفت تازه آمدی کجا می خوای بری بعد شروع کردن لباس منو در آوردن وقعی که شلوارمو در آوردن نگاهشون به شرت زنونه و نوار بهداشتی افتاد شروع کردن از صورتم بدن لختم فیلم گرفتن بعد گفتند داد و بیداد کنی قبل اینکه خودت از اینجا بری عکس و فیلمات. میره بیرون بعد دستشو از روی دهنم برداشت منم که دیگه داشت گریم می گرفت با بغض گفتم ولم کنید برم که دیدم یکشون کیرشو از داخل شلوارش بیرون آورد گرفت جلوی صورتم گفت بخورش کیرش بوی اسپری دندون می داد که معلوم شد دو نفر کیرشو نو اسپری زدن بعد اینکه کیرشو کرد داخل دهنم احسان شرتو از پام در اورد شروع کرد سوراخ کونم مالیدن بعد یکشو ن می خواست سوراخ کونمو وازلین بزنه که احسان نزاشت بعد احسآن شروع کرد کیر من مالیدن و جلق زدن بعد چند دقیقه که آب کیرم آمد احسان آب کیرمو جمع کرد مالید در سوراخ کونم بعدش دیدم احسان کیرشو گزاشت در سوراخ کونم فرستاد داخل شروع کرد تلمبه زدن هر چقدر از زور درد دست و پا زدم اما عین خیالش نبود یکشونم کیرشو تا آخر فشار می داد داخل حلقم که داشت حالم بهم می خورد چند دقیقه بعد احسان شروع کرد سیلی زدن در کونم می گفت کونتو سفت کن خیلی گشاد شده بعد 20 دقیقه دیدم احسان یه بالش گزاشت زیر شکمم تاکنون قلمبه بشه بعد شروع کرد محکم تلمبه زدن دیگه گریم گرفته بود احسان برگشت به رفیقاش می گفت این لامصب چی بود زدم به کیرم هر کاری میکنم آب کیرم نمی یاد یکی از رفیقاش گفت چند دقیقه سرعتی تلمبه بزن میاد که دیدیم احسان پاشو گزاشت دو سمت کونم شروع کرد سریع تلمبه زدن دیگه سوراخ کونمو حس نمی کردم بی حال افتاد بودم که دیدم احسان آب کیر شو خالی کرد داخل کونم بعد اینکه کیرشو از داخل کونم در آورد من بی اختیار شروع کردم گوزیدن بعد اونی که داشتم براش سآک می زدم شروع کرد داخل دهنم تلمبه زدن که یک دفعه ارضا شد بعد دیدم اون دو نفر دیگه شروع کردن اما سریع ارضا شدن بعد اینکه همشون ارضا شدن رفتم دستشویی بعدش ساعت نگاه کردم دیدم ساعت 8 وقتی از دستشویی در امدم اونی که براش سآک زدم منو از پشت گرفت گفت حالا نوبت منه از کون بکنمت بعد منو حالت سگی کرد شروع کرد تلمبه زدن دیگه از داخل کونم احساس سوزش می کردم بعد 10 دقیقه تلمبه زدن کیرشو از داخل کونم در می آورد هی دوباره می کرد احسانم داشت فیلم می گرفت که دیدم احسان به رفیقش گفت بس کن دیگه دفعه بعد که امد از کون بکنش بعد لباسمو پوشیدم سریع زدم از خونه بیرون ساعت حدود 9 بود ماشین گیر نمی آمد تا خود خونه پیدا رفتم … بعد از اون ماجرا احسان همیشه می امد تلگرام تهدید می کرد که اگه دوباره نرم پیشش عکس و فیلم ها رو پخش میکنه این ماجرا تا همین 3 ماه پیش ادامه داشت که آمد پیویم گفت ازدواج کرده و دیگه فیلم هارو حذف کرده


نوشته: میثم

متن داستان سکسی خودم کردم که لعنت بر خودم باد