داستان سکسی خواهرم مونا جون از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی خواهرم مونا جون

سلام من عاشق خواهرم هستم و اونم میدونه چون با کارهایی که من کردم ک چشم چرانی و دست مالی کردن و با شورت و کیر شق شده جلوش رژه رفتن و… خودش میدونه که تو کار شم و خودش هم بعضی موقعها هم حال هایی هم با طرز لباس پوشیدن و آرایش کردن بدش نمی آید من که داداش هستم سربه سرم بز اره من نزدیک سی سالم هست ک خواهرم مونا ۱۸ سالشه. و پدر و مادرم هم کارمند هستم و وضع مالی خوبی دارم من چون کار میکنم و من به تازگی طبقه بالایی اپارنمان خونمون را که صاحبش فصد فروش داشت خریدم و به علت هایی مجرد هستم اما خیلی نشدی ک داغ و چون در شهرستان ما زیاد بزرگ نیست من بابت کاری که دارم نمی شد دوست دختر بگیرم و پیدا کنم برای خودم ولی خواهرم که با من خیلی خوب و راحت هستیم ومن هم دیونه ان هستم و چند سالی هست. که تو کار شم که حالا که یه کوس بیست دم دستم هست و اگه بتونم بیارمش تو فاز رابطه مثل داستانهایی که خوندم دیگه میتونم لذت ببرم و همیشه باهاش سکس کنم ک هم حال میکنه و هم من ولی جرات گفتن این حرف را دوساله که ندارم بهش بگم که من دید نام آخه اگه پا نده و بده به خانواده بگه چی و زندگی و زمان می گذشت و من هر روز هریس تر از قبل و دیونه تر از قبل برای رسیدن به مونا جون میکردم و توی ماهواره از این دستگاه بزرگ کننده کیر گرفته بودم و دوست داشتم کیرم خیلی بزرگ و دراز بشه البته بغلت اینکه من باهاش زیاد بازی میکنم و جق میزنم هم گرفته و هم بلند ولی باید کیرم بزرگتر از همه باشه که هر کی دید کف کنه و نزدیک هشت ماه ازش استفاده کردم که واقعا کیرم نزدیک چهار سانت بلندتر و کلفتر از قبل شده بود که وقتی بعضی موقع ها با کیر شق و شورت خودم طوری وانمود میکردم که نمیدونم مونا تو اتاقشه می دیدم که مونا زوم کرده روش و منم بعد میرفتم تو اتاقم و فیلم سکسی و جق میزدم و من برای اینکه طبقه دوم خونه خودمون را خریده بودم بیشتر با مونا توی طبقه بالا بودیم چون من کامپیوتر و ماهواره را گذاشتم تو طبقه خودم و مونا کار داشت می آمد بالا چه مک بودم و چه نبودم و من هم کانال های سوپر ماهواره را قفل نمی گردم که اگه اومدنش ببینه در نبود من که میرفت میدید تا اینکه یه روز از لای کلید در دیدم جون مونا با ساپورت روی تختش هست و موبایلشو میدی که و دستش تو صورتش هست داره جق میزنه که قشنگ نگاه کردم و باید کاری میکردم تا دیر نشده تازه آبش اومده بود که در زدم رفتم تو سلام کردم گفتم چه کار میکردی رنگش پریو و گفت هیچی مامان و با با کمان رفتن ده می این و گفتم موبایل تو بده یه زنگ بزنم بهشون موبایل من شارژ نداره که با من من گرفتم ازش تا دیدم اوه صفحه روش سوپر که تصویرش استوپه و به به چه عکس داره و خندید گفت تو که بدت نمی آید من هم گفتم ایول و گفتم بهش ابجی جون منم مثل تو حشری و داعم و اینو خودتم میدونی اگه اجازه بدی یه چیزی بگم بهت و حرف نزن فقط گوش کن که اینو چند ساله تو دلم نگه داشتم البته تو خودت میدونه و براش گفتم که من عاشقتم و دوست دارم و میبینی و میدونی که خودمو دارم میکنم البته میشه و اجازه میدی باهم لذت ببریم و کسی هم نمیزاریم بله که و حواسم هست که به دختری آسیب محوره و راهت بگم باهم سکس و عشق حال کنیم مثل این فیلم و نیارای جنسی خودمون بر طرف کنیم و هر وقت نخواستیم ک موافق بودیم تمامش میکنیم ولی رفتارمان نباید تغییر کنه بعد از این داستان و خندید گفت دیونه ما خواهر و برادریم گفتم که خوب میدونم تمیزترین کسی بله که من هم مثل خودم جقی و بیا این حس. خوب از دست ندیم و حالشو ببریم پاشو برسم بالا تو طبقه بالا که مونا خندید گفت دادا ش اونا رفتن باهات فردا میان فردا میرسم بالا مگه اینجا پشه و رفتم جلو ذهنم به لبش نزدیک کردم و نمیدونم چقدر طول کشید که دیدم هر دو دوختیم ک با شورت که من شور تم و در آوردم که کیر بزرگ منو که از روی شور تم معلوم بودش و یهو دیدم ماتش برده میگه وای این چقدر بزرگه که خندیدند گفتم ببخشید مگه تو تو حالا دیدی کیر از نزدیک گفت اره داداش ت فیلم خندیدم گفتم دوس داری گفت دست بزنم گفتم اره این برای تو اینجوری میشه وای چقدر بزرگه تو دستم جا نمیشه داداش تو کونم چه جوری مونا جون مترس یواش یواش بزار ببینم بهشت تو رو که شو روشن در آورد ک جون چه کوسه سفید و قرمزی هست معلومه خیلی معلوم دی و خوب همدیگر را دست مالی ک. دیدی دم و من که داشتم می مردم بهش گفتم چهار دست و پا شد و خودم رفتم از پشت زبونپو به سوراخ گونش زدم دیدم رفت جلو مونا چی آخه داداش مریض میشی کثیفه گفتم نمیدونی که من برای این لحظه و رسیدن به سوراخ کونت چقدر لحظه شماری و جق زدم و خوب براش خوردم و خودم هم ترسیده بودم که چه جوری باید این کیر خرما تو سوراخ ریز گون مونا بکنم که پاره نشه و دوباره بشه کردش که رفتم کرم بی حسی زدم به سوراخ و با انگشت باز کردم و خوب که رون شد کلاهک کیرمو تو سوراخ گذاشتم و به مونا گفتم که اگه درد داشت تحمل کن و بعد خوب میشه اولشه البته من برات کرم بیحس زدم که متو چه نشی زیاد کفاش باشه و ولی بیحس شده سوراخ نکنم که با یه فشار کیرم نا نصفه رفت و تو مونا فجیعی کشید و میگفت سوختم که من متوجه نبودم و داعی گونش و تنگی حال مو برده بود و وقتی متوجه شدم که مونا میگه داداش بکش بیرون پاره شدم که سریع با کوشش بازی کردم دم گوشش گفتم مونا جون الان خوب میشه که همین طور نگه داشتم و دردش که کمتر شد تا خایه تو گونش کردم و وقتی کیرمو در آوردم دیدم گونش به قطر کیرم بازه همون سوراخ ریز و پلمپ گونش و و زدم گفتم تموم شد که اثر بیحسی بهتر شده و متوجه نمی شد و منم با تمام قوا تونس و گاییدن و تا خود صبح سه بار کردمش و خودم که جون نداشتم و مونا هم نمیتوانست راه بده و که رفتیم حموم و گفتم خوب بودش گفت اره ولی درد دارم که گفتم خوب میشه چند وقت دیگه و عید بهش گفتم یا عم میرسم ماه عسل گون و توی کیش منو تو باهم بیشتر حال میکنیم و مواظب باش که خونواده بویی نبرن ک همینم شد که عید امسال باهم رفتیم کیش و چپ و راست از گون میکنم. و هر دو لذت میبریم و هنوزم بیا هم هستیم و الان سه ماهه که داریم انواع سکس و لذت جنسی را با نکات ایمنی و سوتی نشدن میبریم و همیشه مونا تو طبقه بالا پیشم هست و زنم شده و میگه من شوهر نمی کنم و کیر تو هم بزرگه و هم دوسش دارم و نمیدونم که لذت بردین از سکس من و خواهرم مونا جون و سپاس از مونا بازم که این لذت سکس را باهم تجربه کردیم .باز هم براتون می نویسم. یادتون باشه بهترین سکس است ابجی و داداش.

نوشته: محمد جقی

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی تابو, خواهر از سایت سکسی خفن ایران 69