داستان سکسی جنده ی فاعل از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی جنده ی فاعل

سلام شهره هستم ۳۸ سالمه از بیست سالگی وارد شغل شریف جندگی شدم تو یه خانواده فقیر تو جنوب شهر متولد شدم و مادرم و تو بچگی از دست دادم و پدر بی عرضه و بی غیرتم چون نمیتونست خرجمونو بده شدم آواره کوچه و خیابون تا کارم به اینجا کشید بگذریم…
درباره خودم بگم براتون قیافه نسبتا خوبی دارم پوستم سبزه ست و قد حدودا ۱۸۰ و هیکل درشتی دارم با یه دختر دیگه که اونم تو صنف خودمون فعالیت داره تو یه خونه زندگی میکنیم.
میخوام عجیب ترین سکسی که تا حالا واسم اتفاق افتاده رو واستون تعریف کنم اصلنم واسم مهم نیست که باور کنید یا نکنید چون من که دارم این داستان و مینویسم خودم میدونم که واقعیه درسته باورش سخته ولی واقیتی هست که برام اتفاق افتاده تابستون سال ۹۵ بود کنار خیابون وایستاده بودم من معمولا لباسای باز میپوشم تا بیشتر جلب توجه کنه منم یه تیپ خفن یه دست مشکی زده بودم چند تا ماشین اومدن بوق زدن و محلشون ندادم آخه از ماشین و سر و وضعشون معلوم بود مثل خودم گدا گشنه ن یه چند دقیقه که گذشت دیدم یه ماشین مدل بالا اومد بوق زد و جلوم ترمز کرد شیشه رو داد پایین دیدم یه پسر جوون ۲۰ یا ۲۱ ساله س دیدم بچه مایه س نشستم و گفتم چند؟؟گفت حالا بشین صحبت میکنیم به قیافش نمیخورد اینکاره باشه پسر مودبی بود معلوم بود استرس داره اسمشو پرسیدم گفت رامین قیافه ظریف و خوشگلی داشت قد و هیکلش معمولی بود.
گفتم حالا کجا داری میری گفت میریم خونه من خالیه هیشکی نیست من تنها زندگی میکنم دانشجو هستم و برای اینکه دیگه خوابگاه نرم بابام واسم یه واحد رهن کرده مشغول صحبت بودیم که گفت رسیدیم از ماشین پیاده شدیم و رفتیم تو خونه تعارف کرد و نشستم رو مبل گفت چیزی میخوری منم گفتم یه لیوان آب لطفا بیار خیلی تشنمه ساعت حدود ۳ بعدازظهر بود خونه شیک و تر و تمیزی بود کولرگازی و روشن کرده بود و خونه خیلی خنک شده بود رامین که لیوان آب تو دستش بود اومد و نشست و گفت بفرمایید منم آب و خوردم و تشکر کردم گفتم خوب شروع کنیم من زود باید برم گفت باشه شهره خانوم اگه میشه چند لحظه به
حرفای من گوش کنید بعد شما درباره سکس با استراپون چیزی میدونید؟؟ بهش گفتم نه اصلا تا حالا نشنیده بودم واضح تر بگو منم بفهمم گفت منظورم سکس با کیر مصنوعی دیگه.
گفتم آهان آره معمولا زنهای لزبین تو رابطشون استفاده میکنن چطور؟؟
گفت درسته تو لز استفاده میکنن ولی بعضی آقایون هم ازش استفاده میکنن منم کم کم داشتم تعجب میکردم که گفتم منظورت چیه چه استفاده ای؟مردا خودشون کیر دارن دیگه کیرمصنوعی میخوان چیکار ؟؟
دیدم رامین سرشو انداخت پایین و با من و من و خجالت گفت منظورم یه استفاده دیگه س. منم که اصلا از حرفاش سر در نمیاوردم و میخواستم زودتر کارش باهام تموم شه تا برم گفتم ببین من کار دارم توام نشستی داری واسه من داستان تعریف میکنی منم نمیفهمم چی میگی زود باش هر کاری میخوای بکنی بکن من عجله دارم.
گفت خیالت راحت من هر چقد تو بگی دوبرابر بهت میدم فقط بذار حرفم و بزنم بعد ببین شهره خانوم من اصلا نمیخوام امروز تو رو بکنم یعنی اصلا نمیتونم تو رو بکنم چون اصلا اینکاره نیستم بعد شلوار و شرتشو کشید پایین و دیدم کیر که چه عرض کنم یه دودول وسط پاهاشه که به زور سه چهار سانت میشد رامین گفت ببین این وقتی راست میشه کلا ۸ سانته
من با خودارضایی خودم و تخلیه میکنم .
منم که اعصابم خورد شده بود بهش گفتم خوب پس من و واسه چی کشوندی اینجا مردک لابد میخوای واست جلق بزنم هان!!! رامین گفت نه من یه جور دیگه از سکس لذت میبرم من از بچگی کون میدم و به این کار خیلی علاقه دارم الانم میخوام شما منو بکنی.من که دیگه رسما داشتم دیوونه میشدم چی داری میگی پسرجون یعنی چی که میخوای من تو رو بکنم ؟
رامین اومد پیشم نشست و گفت ببین شهره خانوم من تا حالا به چند تا زن و دختر کون دادم بهت میگم چیکار باید بکنی من عاشق این نوع سکس هستم بعد گوشیشو آورد جلو و بهم یه سری عکس نشون داد از پسرهایی که با کیر مصنوعی به زن ها کون میدن من که از تعجب شاخ در آورده بودم هاج و واج داشتم به عکسا نگاه میکردم گفتم این دیگه چه کاریه؟؟؟
بعد رامین دستم و گرفت و گفت بیا بریم تو اتاقم بیشتر بهت توضیح میدم رفتیم تو اتاق گفت لباساتو در بیار راحت باش مانتو شالم و باز کردم و آویزونشون کردم و رو تخت نشستم دیدم رامین از تو کشو چند تا کیر مصنوعی مختلف آورد و گفت ببین با اینا میتونی من و بکنی بعد لباساشو در آورد و کاملا لخت شد بعد کیر مصنوعی و که تقریبا ۱۷ ۱۸ سانتی میشد گرفت سمتم و گفت باید ببندی به کمرت من یه ساپورت مشکی و یه تاپ مشکی تنم بود میخواستم لباسام و دربیارم که رامین گفت نیازی نیست لباستو در بیاری بعد کمک کرد تا کیر مصنوعی و بستم به خودم و یه دفعه همشو کرد تو دهنش و شروع کرد به ساک زدن و ق
شنگ داشت لیسش میزد منم که قضیه واسم جالب شده بود خوشم اومده بود از این کاراش چون این کار و همیشه خودم انجام میدادم یه حس غرور و موفقیت داشتم پیش خودم گفتم چی فکر میکردیم چی شد دستم و گذاشتم رو سرش و با دستم حرکاتشو منظم میکردم باورم نمیشد کسایی باشن که واسه دادنم پول خرج کنن رامین با ولع تمام چند دقیقه واسم ساک زد و بعد یه کرم بهم داد و گفت انگشتاتو سوراخمو با این چرب کن دمر خوابید رو تخت یکم کرم مالیدم روی سوراخش انصافا خیلی بدن تمیزی داشت عین بدن دخترا بود بی مو و ظریف آروم انگشتمو کردم تو سوراخش راحت رفت تو یکم عقب جلو کردم و رامین که آروم آخ و اوخ می
کرد گفت دو انگشتی بکن دومین انگشتمم کردم تو خیلی سوراخش باز بود و راحت عقب و جلو میکردم یکم تند تند این کار و انجام دادم رامین داغ شده بود و سرشو کرده بود لای باش و ملافه رو چنگ مینداخت خودمم خیلی تحریک شده بودم رامین بلند شد و قمبل کرد با صدای آرومی گفت شهره جون منو بکن تو رو خدا منو بکن…
رفتم پشتش نشستم از لحاظ قد و قواره یه اندازه بودیم ولی اون لاغرتر از من بود آروم سر کیرمو کردم تو و یکم نگه داشتم چون خودم کون زیاد داده بودم میدونستم که نباید یکدفعه همشو بدم تو یواش یواش سوراخشو آماده کردم چند بار نوکشو عقب و جلو کردم بعد بقیه شو فرستادم تو شروع کردم به تلمبه زدن تو کونش تا ته میرفت و برمیگشت رامین آخ و اوخ میکرد و داشت کیف میکرد احساس خوبی داشتم از اینکه داشتم یه پسرو میکردم به خودم مغرور شده بودم دستم و مینداختم تو سینه هام و لبم و گاز میگرفتم رامین مدام کونشو میداد عقب و خودشو بهم فشار میداد معلوم بود که داره لذت میبره هراز چند گاه
ی یه ضربه به کونش میزدم و اونم خوشش میومد دستمو میکشیدم رو کمرش و نوازشش میکردم رامین بهم گفت شهره جون بغلم کن و ادامه بده خم شدم رو کمرش و دستامو رسوندم به بازوهاش محکم چسبیدم بهش و با قدرت تمام تلمبه میزدم تو کونش واسم عجیب بود که چجوری کیر به اون کلفتی و تو خودش جا میداد مدام قربون صدقم میرفت و ناله میکشید صورتم و نزدیک صورتش بردم و بوسیدمش بعد گوششو میخوردم و گردنشو لیس میزدم خودمم حسابی تحریک شده بودم رامین دستشو انداخته بود پشت رونم و داشت خودشو بهم فشار میداد.
خسته شده بودم یکم خودم و کشیدم عقب این بار من نشستم و تکیه دادم به دیواره تخت و رامین خودش اومد نشست رو کیرم و خودشو بالا پایین میکرد دستشو انداخت پشت گردنم و صورتشو آورد جلو و لبشو گذاشت رو لبم شروع کردیم به لب گرفتن حسابی حشری شده بودم و داشتم لباش و از جاشون میکندم با دستم سینه هاش و گرفته بودم و فشار میدادم خیلی دوست داشتم اونم منو بکنه ولی امروز همه چیز برعکس داشت اتفاق میفتاد انگشتمو کردم تو دهنش رامین داشت انگشتم و میک میزد و همچنان بالا پایین میکرد یکم که خستگیم در رفت بلند شدم بردمش کنار میزی که تو اتاقش بود خمش کردم رو میز و پشتش قرار گرفتم از
دوباره کردم تو کونش وحشیانه داشتم میکردمش خلق و خوی مردونه گرفته بودم و حسابی با این پوزیشن داشتم کیف میکردم رامینم که تو اوج لذت بود و خیلی بهش خوش گذشته بود خم شدم روش و بهش گفتم خوب میکنمت بچه کونی ؟ کیف میکنی یا نه؟ اونم جواب داد آره شهره جون قربون اون کیرت برم جررررم بده تا عمر دارم نوکریتو میکنم فقط منو بکن.
بهش گفتم کی داره میکنتت؟جواب داد شهره خانوم منو داره میکنه.
دستم و بردم کیر کوچیکشو گرفتم که حالا راست کرده بود و همزمان که کونشو میکردم واسش جلق میزدم و میبوسیدمش رامین تو اوج لذت بود و داشت عربده میزد چند بار که کیرشو عقب و جلو کردم آبش اومد و بدنش سست شد داشت میفتاد رو زمین که محکم گرفتمش و خوابوندمش رو تخت .
دو سه دقیقه بیحال بود تا اینکه بلند شد و ازم تشکر کرد و گفت ممنونم ازت شهره خانوم واقعا امروز خیلی لذت بردم
بعدشم زنگ زد ناهار سفارش داد موقع رفتن دوبرابر مبلغی که از دیگران میگرفتم بهم داد و گفت دوست دارم بازم ببینمت.
موقعی که کنار خیابون سوار ماشین شدم فکرشم نمیکردم که امروز همچین اتفاقی واسم بیفته یه تجربه متفاوت و خاص…

نوشته: شهره

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی فتیش, جنده از سایت سکسی خفن ایران 69

منبع: شهوانی