داستان سکسی توی یه روز به دو نفر دادم از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی توی یه روز به دو نفر دادم

سلام
من کیوانم و این خاطره مال عید امسال هست، توی تعطیلات کل خانواده شهرستان بودن و من بخاطر شاغل بودنم از پنجم فروردین باید میومدم سرکار و تنها بودم و مکان هم آماده واسه همین میدونستم که این موقیعت خوبیه که به فاعلای شهوانی یه حالی بدم.
رفتم لباس زنونه هامو پوشیدم و یسری عکس گرفتم
و توی یه تاپیک گذاشتم توی سایت و درخواست فاعل دادم این عکس از همون مجموعه س

 

فاعلای که سمت غرب تهران بودن پیام دادن جهت هماهنگی منم فقط میگفتم که حضوری هستم چون خیلی فقط قصد لاس زدن و سکس چت دارن
خلاصه یکیشونو دیدم که نزدیکه و پایه حضوری هماهنگ کردیم و گفت نیم ساعته میرسه توی این نیم ساعت یکی دیگه هم جور شد که اونم گفت خودشو زود میرسونه منم گفتم خوب لااقل هرکدوم که پیچوندن اونیکیشون هست خوب. یکم با خیار به سوراخم ور رفتم که خیلی دردم نیاد، چون چند ماهی بود که برنامه نداشتم تا اینکه صدای زنگ اومد
اومد توی مکان یکم استرس داشت که مکانو بررسی کنه و خیالش که راحت شد رفتیم توی اتاق
هیکل معمولی و میانسال بود کیرش هم معمولی بود
لباسشو کامل درنیاورده بود که من مشغول خوردن کیرش شدم هنوز کیرش بلند نشده بود واسه همین تا ته توی دهنم کردم و صورتمو چسبوندم به بدنش همین که کیرش سفت تر میشد منم صورتم میومد عقب تر
استرس اینو داشتم که شاید اون یکی هم بیاد تند تند ساک زدم و یکمم مشغول میک زدن تخماش شدم و گفتم شروع کنیم
داگی استایل روی تخت شدم و ساپورتمو کشیدم تا روی رونم اونم کیرشو گذاشت روی سوراخم نامرد دستشو گرفت به شونه هام و یدفه فشار داد تو
آیییییییی سوختم
خودمو کشیدم به سمت جلو اونم اومد و خوابید روی کونم گفتم
درد میککنننههه
خیلی حشری شده بود گفت جووونم
پاهامو جمع کردم ولی بیخیال نمیشد همینجور داشت تلمبه میزد باد نفس نفسش به گوشم میخورد
دیگه سوراخم باز شده بود گفتش بیا بشین روی کیرم
بلند شدم و اون خوابید روی تخت منم نشستم روی کیرش دیگه درد اولیه رو نداشت بلند میشدم و میشستم اونم داشت حال می‌کرد و دستشو می‌کشید روی بدنم داشتم خسته میشدم بهش گفتم آب کیر میخوام گفت بریزم توی کونت منم گفتم نه توی دهنم خالیش کن گفت خوب پاشو ساک بزن واسم سرییع بلند شدم و کیرشو کردم توی دهنم دیگه مثل لحظه اول نبود بزور تا وسطاش میرفت توی دهنم مشغول دارکوبی ساکیدن بودن که یهدفه سرمو دو دستی گرفت دهنم پر از آب کیر شده بود همینجور سرمو گرفته بود تا کیرش دیگه شل شد کیرشو درآورد و رفت بشوردش منم سریع دستمال کاغذی رو برداشتمو آبکیرارو خالی کردم توش
تشکر کرد و رفت منم رفتمو مشغول شستن دهنم بودم که اون‌یکی زنگ زد که پشت دره
نمیدونستم بپیچونمش یا نه که دلو زدم به دریا و درو باز کردم اومد تو خیلی شهوتی بود میگفت که فکر می‌کرده که منم فیک هستم و باورش نمیشد
خلاصه رفتیم توی اتاق به یه چشم بهم زدن لباسشو در آورد بدنش پشمالو بود با کیر قلمی
کیرشو گرفتم توی دستم با زبوننمو از آخرش کشیدم تا سر کیرش رسیدم، سرشو گذاشتم توی دهنمو شروع کردم به میک زدن بعد از هر چندتا میک همینطور که توی دهنم بود با زبونم سرشو ناز میکردم
یکم عجله داشت گفت الان آبم میاد پاشو بخواب
خوابیدم روی تخت اونم خوابید روی کونم (استایلی که عاشقشم) کیرشو فرو کرد توی کونم
آه و ناله های کوتاه من شروع شد
-آه آه آییی بکن بکنم
اونم صورتشو آورد نزدیک گوشم و می‌گفت جونم جنده من دارم چیکارت میکنم
دستشو برد زیر سوتینم و سینه هامو میمالوند بدن پشمالوش باعث شده بود که زود به عرق بیافته
گفت آبم داره میاد و منم تشنه آبکیر گفتم بپاش توی دهنم سریع از روم بلند شد و اومد سمت صورتم به من فرصت بلند شدن نداد آب پاشید روی صورتم و سریع کردش توی دهنم کیرشو درآورد میخواستم بلند شم آبشو توف کنم توی دستمال کاغذی که دیدم اومد خوابید روم و لبمو بوس کوچولویی کرد و گردن و سینه هامو لیس زد دهنم پر آب بود و هیچی نمیتونستم بگم. بادستم بلندش کردم و خودمم سریع بلند شدم و رفتم سمت دستمال کاغذی و آبشو توف کردم
تشکر کرد و گفت که با این که دوست دختر داره ولی این سکس یه حال دیگه داشت و رفت
این اولین داستان من بود امیدوارم که خوشتون اومده باشه.

نوشته: Keyvan_2018

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی گی از سایت سکسی خفن ایران 69