داستان سکسی تنها در خانه از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی تنها در خانه

سلام. اولین بار هست که دارم داستان مینویسم و درباره راست و دروغش قضاوت با شما.

خونه تنها بودم و تقریبا سر ظهر بود ولی بخاطر گرفتگی هوا بیشتر شبیه گرگ و میش بود تا ظهر. یه حالت کسلی خاصی داشتم و هرموقع همچین حالتی داشتم میفهمیدم یه قضیه جدید تو راهه. رفتم پورن هاب یه دلی از عذا در بیارم و طبق معمول اون رنگین کمون بالای لوگو نمایان بود. دمر خوابیدم و دنبال فیلمی میگشتم که توش یه مرد خیلی گنده و هیکلی یه پسر سفید کون گنده رو تا حد مرگ بکنه. فیلمو پیدا کردم و باب میلم بود و وقتی که داشتم فیلمو میدیدم کیرمو میمالوندم به زمین که یهو زنگ خورد و مثل فنر از جام پریدم و سریع کیرمو کشیدم پایین و رفتم درو باز کردم. پیرمرد کناریمون بود بهم گفت بر
م براش خرید کنم. خیلی خورد تو ذوقم و تو دلم به خودم فحش دادم که چرا باز کردم در رو. رفتم و برگشتم. گفتم برم یه دوش بگیرم یه جقی ام بزنم و رفتم حمام. داشتم خودمو تحریک میکردم تا اینکه یه فکری به سرم زد. رفتم کونمو تخلیه کردم .شورتم که تقریبا توش کلی پیش اب بود رو مچاله کردم و از سمت پیش اب ها کردم تو دهنم تا جایی که دهنم داشت پاره میشد. وازلینو اوردم و کونمو چرب کردم. تو حمام به هر چی نگاه میکردم جوری نبود که بشه بکنم تو کونم ولی چشمم افتاد به شیر شوفاز که زده بود بیرون و تقریبا جا کردنش خیلی سخت بود چون یه حالت استوانه ای خیلی کلفتی داشت و جهت خاصی نداشت ولی خیلی حشری شده بودم. کونمو به حالت داگی کردم و اروم اروم میخواستم بکنمش توکونم ولی نمیرفت. انگشتمو کردم تو کونم و یه ذره عقب جلو کردم دیدم باز شیره جا نمیشه. همینطوری پیش رفتم تا اینکه چهارتا انگشتم راحت عقب جلو میشدن. دوباره داگی شدم وعقب عقب رفتم. ایندفعه جا شد ولی سخت و دردناک. اروم عقب جلو میکردم و سرعتمو زیاد تر میکردم حدود 20 دقیقه داشتم خودمو عقب جلو میکردم تا اینکه دیگه نمیتونستم و رمقی نداشتم شورتم رو از تو دهنم برداشتم. رو زمین به پشت دراز کشیدم و پاهام رو جوری تنظیم کردم که کیرم روبه رو صورتم باشه.تقریبا یه دستم رو کردم تو کونم و با دست دیگه م جق
زدم و ابم ریخت رو سر و صورت و دهنم. حدود نیم ساعتی همونجوری بودم تا انرزی بگیرم و بلند شدم دوشم رو گرفتم و از حمام اومدم بیرون.
امیدوارم که ارزش وقتتون رو داشته باشه.

نوشته: analeexvid

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی جلق از سایت سکسی خفن ایران 69