داستان سکسی تجاوز یا سکس خشن؟ (۲) از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی تجاوز یا سکس خشن؟ (۲)

کسم که از زیر کونم زده بود بیرون با هر تلمبه زدن سیاوش سوراخش باز و بسته میشد ‌. سیاوش که کیرشو میکرد تو تخماش محکم به کسم میخوردن و صدای بلندی ایجاد میشد. درد شدیدی داشتم .
تو همین حین سعی کردم التماسش کردم: سیاوش دارم‌میمیرم! سیاوش کشتی منو بشهههههه! آی بسههه مردم بسه! و بلند تر گریه کردم . ولی فقط صدای نفس نفس زدنش و صدای شلپ شلوپ تلمبه زدنش و خوردن تخماش به بدنمو می شنیدم. انقدر بلند جیغ میزدم کع گوش خودم درد گرفته بود و صدام هی ضعیف تر میشد.
شاید چند دقیقه بیشتر نبود که داشت تلمبه میزد ولی برای من چند سال گذشت ! هی میخواستم فقط تموم بشه و راحت بشم از درد . حتی راضی بودم داییم اینا یهو کلید بندازن بیان تو و حتی منو تو اون وضع ببینن ولی نجات پیدا کنم از زیر کیرش.
_مانا خودتو شل بگیر ! شل کن کونتو میگم! اینجوری بیشتر درد میکشی !هیس ! انقدر جیغ نزن تموم شد دیگه! هیچی نیست اروم باش! آی که کونت چقدر تنگه! تنگی سوراخت بخوره تو سر هر کی که تا الان کردمش! لامصب اروم باش الان دردت تموم میشه! من که نمیخوام اذیتت کنم خودت از اول لجبازی کردی و الانم سفت گرفتی خودتو! شل بگیر کمتر دردت میاد مانا! هیس ! سرم درد گرفتا!
ولی من فقط داد میزدم و با چشای اشکیم به اینه زل زده یودم . حتی انرژی نداشتم جوابشو بدم . بهش فحش بدم یا هر چی .
_ میگم شل کن مانا! سفت کردی خودتو دازی اذیت میشی! کونت باید به کیر من عادت کنه! بار اولته انقدر درد داری هیچی نیست اروم بگیر!
کیرشو از کونم در اورد که دادی زدم و گریم شدت گرفت! حتی دراورونشم درد داشت! فکر کردم تموم شده که باز کرد تو کونم و نفسم رفت! باز در اورد و دوباره کرد! چند بار کیرشو در اورد و دوباره میکرد تو کونم! تو اینه میدیدم که تا کیرشو در میاره سوراخم که گشاد تر از اولش شده بود باز میشه و دوباره کیر سیاوش میره توش.
_ ببین لجبازی میکنی مجبورم اینجوری در بیارم دوباره بکنم توش که اروم بشی دردت کم بشه! دختر خوب هم خودتو اذیت میکنی هم منو! شل بگیر عشق من هیچی نیست به خدا!
جوابشو نمیدادم و اروم اروم هق هق میکردم . انگشت اشارمو لای دندونام گذاشته بودم و اروم گاز میگرفتم . حس میکردم صورتم از اشک خیسه .
چند دثعه دیگه در اورد و سریع کرد تو که دردم یکم کمتر شد . دوباره کرد تو و شروع کرد تلمبه زدن که بازم جیغم در اومد و فریاد بلندی زدم . صورتم از درد جمع شده بود و سیاوش تمومش نمیکرد .
_ بسه مانا سردرد گرفتم! اگه یکم شل کنی بام راه بیای به خدا دردش اروم اروم قط میشه گوش نمیدی به حرفم که! هیش! ساکت باش خونه رو گذاشتی رو سرت! دختر هیچی نیست شل کن بزار ارومت کنم
هیچی‌ نمیگفتم و صدای گریم خونه رو پر کرده بود . کیرش رو در اورد یه لحظه و شروع کرد به نوازش کردن موهام و دستشو میکشید روی صورتم تا اشکمو پاک کنه .
_ ببین در اوردم. ببین قربونت برم . اروم شو یه خورده . انقدر گریه نکن من که نمیخواستم تو اذیت بشی. یکم اروم باش . هییییس! میگم ساکت! ساکت نمیشی؟ باشه دوباره میکنم توش لیاقت دلسوزی هم نداری. کشتی منو انقدر گریه کردی و جیغ زدی
دوباره کرد تو کونم . موقع کردنش دیگه درد نداشتم فقط سوراخم میسوخت . دیگه حتی حال نداشتم گریه کنم . ریملم تو صورتم پخش شده بود و هر چند ثانیه یک بار اروم هق هق میکردم . ۱ ۲ دقیقه بعد سیاوش با دادی که زد ابشو تو سوراخم خالی کرد و حس اینو داشتم که داخل کونم داغ و داغتر شده با آبش . دوباره از اینه زل زدم به خودمون. سیاوش بلند داد میزد و صورتش قرمز شده بود و کیرشو محکم تو کونم نگه داشته بود و من هیچی نمیگفتم و فقط چشامو محکم روی هم فشار میدادم . گلومم درد میکرد انقدر گریه کرده یودم.
سیاوش افتاد روی کمرم و تند تند نفس نفس میزد . کیرش هنوز تو کونم بود . نفسای داغش به کمرم میخورد . اشکام می اومد . حس میکردم تحقیر شدم و بهم تجاوز شده . از سیاوش متنفر شده بودم و بدتر از اون از خودن بدم می اومد که اصلا از اول اجازه دادم اینکارو بکنه!
سیاوش بعد چند دقیقه از روم بلند شد که کیرشم در اومد و سوراخم بازم سوخت!
اوند کنارم نشست و با مهربونی گفت: پاشو قربونت برم! پاشو تموم شد ! بزار ببرمت دستشویی!
اصلا بهش نگاه نمیکردم و نگامو به فرش دوخته بودم و اشک از چشام می اومد .
اشکامو با نوک انگشتش پاک کرد: گریه نکن عشقم تموم شد دیگه! درد کونت یکم دیگه کلا خوب میشه . ببخش اگه اذیت شدی. تقصیر خودت بود من نمیخواستم هیچ دردی بکشی!
و بعد بدون اینکه اجازه بده چیزی بگم بلندم کرد و منو برد دستشویی . روی توالت فرنگی که نشستن و یکم فشار اوردم کل ابش سریه از کونم ریخت بیرون! سوزش شدیدی داشتم . سیاوش با اب منو شست و خشکم کرد . حالم تو اون لحظه ازش بهن نیخورد ولی هیچی‌نمی گفتم!
_هیس! تمومه!
و باز بغلم کرد و منو تو اتاق خودش برد و روی تخت گذاشت! بعد چند دقیقع با یه کیسه کوچیک یخ برگشت و همونجور که روی تختش دمر بودم پاهامو یکم باز کرد و کیسه رو روی سوراخ کونم گذاشت که یه لحظه باز سوخت و اخ کوچیکی گفتم
_ اروم باش مانا! اینو گذاشتم یکم از ورمش کم بشه! دردتو کم‌میکنه!
بعد سریه رفت از توی چمدونم یه شرت تمیز واسم اورد و پام کرد تا کیسه یخ همونجا بمونه
اومد سرمو ناز کنه که با داد گفتم دستتو به من نزن حالمو بهم میزنی! و باز گریم گرفت
اونم سرشو پایین انداحت و فقط کنارم نشست . بعد ۱۵ ۲۰دقیقه از جام بلند شدم و رفتم حموم . سریع یه دوش گرفتم و تو اینه حموم لای پامو باز کردم و به زحمت تونستم سوراخمو ببینم. هنوز قرمز بود و از حولت عادی ۲ برابر گشاد تر شده بود .

اون شب وقتی همه برگشتن من سعی کردم همش توی اتاقم باشم که چشمم به سیاوش نیفته و بقیه هم از بیحالیم‌چیزی نفهمن. همه فکر کردن به خاطر خستگی از درس خوابیدم و فقط موقع شام صدام زدن که من حتی نمیتونستم درست بشینم و مجبور شدم در حدی که کسی شک نکنه کج بشینم تا بهم فشار نیاد . سیاوش همش نگام میکرد ولی من سعی میگردم طوری تظاهر کتم که انگار اصلا حواسم نیست و نمیبینمش . هم ازش بدم اومده بود هم به خاطر اتفاقای چند ساعت قبل خجالت میکشیدم و باورم‌نمیشد این اتفاقا بینمون افتاده باشه

چند ماه بعد بخشیدمش و سیاوش الان ۴ ساله دوست پسر منه ولی خب کسی جز خودمون خبر نداره. تو این ۴ سال به خاطر ترسی که داشتم ۲ بار بیشتر سکس نکردیم که اونم از جلو بود و پردمو زد . شاید خیلیا فکر کنن اولین بار که میخوای از جلو بدی درد بیشتری داره ولی به نظر من اولین بازی که ادم کون میده بدترین خس۳دنیاست و هی کسیم میگه لذت داره گوه میخوره! درد به شدت زیادی داره بار اول . من بعد اون هیچوقت جرعت نکردم از پشت به سیاوش بدم و اونم نخواست! انگار عذاب وجدان داره …

دوستان ببخشید به مقدار غلط املایی داشتم که به خاطر تند تایپ کردن و متن طولانی داستان بوده. خوشحال میشم نظرتونو راجب داستانم بدونم

نوشته: مانا

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی سکس خشن, هاردکور, تجاوز از سایت سکسی خفن ایران 69