داستان سکسی بهترین گی زندگی از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی بهترین گی زندگی

سلام به همه این داستان تقریبا مال یک هفته پیشه:)
اسم ها مستعارن.
من علی ام قدم ۱۸۲ وزن ۶۴ لاغرم قیافه ی معمولی دارم و همجنسگرا هستم.
چند وقتی بود که عضو شهوانی شدم دنبال یه رابطه واقعی بودم خیلی کم پیدا میشه کسی بیاد از شهر خودم هم باشه که باهم دوست باشیم.من کلا دوست زیادی ندارم. اونم بخاطر ساکت بودنم و خجالتی بودنمه.
تا اینکه یروز یکی به اسم نیما بهم پیام داد که از حرفایی که تو بیوگرافیه سایت نوشتم خوشش اومده منم تعجب کردم.
کلا اعتماد به نفسم پایینه بهش ای دی تلگرامو دادمو که رفتیم یکم اشنا شدیم عکس ردو بدل کردیم فکر نمیکردم ازم خوشش بیاد ولی در کمال نا باوری دیدم کلی تحویلم گرفت.
قرار شد یروز قرار بزاریم همو ببینیم که رفتیم بیرون یکم دور زدیم سمت یکی از خیابونای رشت که ماه رمضون هم بود من یه اب گرفتم که بخورم ولی نمیشد و رفتم یه دستشویی عمومی که اون نزدیکیا بود.
دستشویی خیلی خلوت بود پرنده پر نمیزد نگهبانم نداشت (من با افتخار میگم که حس مفعول بودنم بیشتر از فاعل بودنمه اونایی که همجنسگرا هستن درکم میکنم پس کسایی که هیچ اطلاعی ندارن لطفا فحش ندین?❤).
خب بریم سر داستان بعد من رفتم تو دستشویی اخری درشم خراب بود نیما داشت همونور دور میزد من رفتم تو دستشویی تا اب خوردم روم به دیوار بود حس کردم در باز شد.که تا برگشتم دیدم نیما اومده تو یهو بخاطر قیافه ی پوکر فیسی که داشتم زد زیر خنده منم یهو خندیدم کلا الکی داشتیم میخندیدیم مثل دو تا xخول.
بعد فهمیدم قصدش از اینکار چیه ازونجا که ادم خیلی خجالتی بودم برگشتم سمت دیوار خندیدم ابمو خوردمو اومدم در بطریو ببندم که یهو از پشت گرفت منو.
(اینم بگم که نیما هیکلش عالی بود بدنساز بود و تقریبا ۱۸۲ قدش بود وزنشم ۸۴ کلا خوب بود)
بعدش که منو از پشت گرفت ریز خندید منم که یهو کلا حس عچیبی کلا گرفت منو انگار بهم برقی وصل کردن که فلجم کرده بودن دیگ هیچ حس تکون خوردنی نداشتم اونم تو بغل هیکلی که من توش هیچ بودم.
بعد ازم اجازه گرفت تا شلوارمو در بیاره من از خجالتم فقط سرمو چسبودنم به دیوار و با حرکت همون سر جواب مثبت میدادم.
اونم از حرکتاش معلوم بود اولین بارش بود انگار میخواد سکس کنه حالا نمیدونم فیلمش بود یا نه?.
وقتی جواب مثبتو ازم دید خیلی اروم دستشو از پشت کشید رو بدنم اورد سمت شلوارم که دکمه هارو اروم باز کرد کشید پایین من اون لحظه کاملا خودمو تسلیمش کرده بودم چون خیلی با حس کاراشو انجام میداد.
شلوارمو کشید پایین منو کشید سمت خودشو چسبوند به بدنش ازونجایی که قبلا گفته بودم بهش که فانتزیم اینه که یک هیکلی مثل اون منو بگیره بغلش خوشم میاد اونم واس همین تیشرتپو داد بالا تیشرت خودشم زد بالا که بدنمون بهم لمس بشه که این کارش لعنتی خیلی خوب بود من کلا وا دادم ?.
راستش اون یکم بی ادب بود ولی نه تو واقعیت،توی مجازی پشت تلگرام نفهم بود کلا? عکسای پایین تنش رو فرستاده بود منم بزور خودش چون نمیخواستم اون هیکلو از دست بدم فرستادم واس همین اشنایی بود?.
ولی وقتی اومد جلوم ازم پرسید اگه دوست داری برگرد بخور منم که هر چی میگفت گوش میکردم.این حرفشم قبول کردم و برگشتم که براش ساک بزنم،
کیرش خواب بود کلا ولی خوابش شبیه عکسش بود که من انتظار نداشتم.کیره خوابیدش تقریبا ۱۰ سانت میشد ولی کلفتیش نزدیک دو بند انگشت بود خیلی کلفت بود.
ازم خواست براش ساک بزنم که من زدم خب منم قبلا تجربه نداشتم بلد نبودم ولی فیلمو ایما زیاد میدیدم واس همین موضوع که بلد باشم?.
عذاب میکشیدم که الان بلد نیستم بدش میاد میره ولی دیدم داره حال میکنه خیلی تو حس بود خودش بعدا گفت که فقط یبار دندونت خورد.
کیرش خواب بود بعد دو سه دقیقه که سیخ شد داشتم از تعجب شاخ در میاوردم طولش رسید به تقریب ۱۶ سانت ولی کلفتیش راحت میشه گفت اندازه بطری اب معدنی کوچیک خیییلییییی کلفت بود تو دهنم دیگ جا نمیشد فکم درد گرفته بود ولی از بس عاشقش شده بودم نمیتونستم چیزی بگم و خودم هم لذت میبردم.
سرمو با دستاش به ته کیرش میکشید که دیگ داشتم اوق میزدم ? یکم زیادی فشار میداد دهنم جر میخورد?.
بعدش دید که من اشکم در اومد بخاطر اوق زدن زیاد منو بلندم کرد.کیرش لیزه لیز شده بود یکم براش جق زدم که خیلی عالی بود دستم دور کیرش جا نمیشد خیلی بزرگ بود.
وقتی بلندم کرد تو چشاش نمیتونستم نگاه کنم .یکم خندید منو برگردوند اروم با دستاش یکم کشید رو بدنم کیرشو انداخت لای پام.
میخواست یکم تحریکم کنه که خودمو شل کنم کاملا کارشو بلد بود لعنتی خیلی خوب کارو میکرد.
حتی اگه کسی نمیخواست کون هم بده با این کاراش کونیه خودش میکرد همرو.منم دیگ مال اون بودم تو اون لحظه،؛)
وقتی یکم کیرش خشک شد ازم خواست خیسش کنم که باز براش خوردم یکم دیر انزال هم بود.
منو برگردوند کیرش رو روی سوراخم یکم تکون داد با دستاش منو چسبوند به دیوار تا کمرم قوس پیدا کنه بتونه راحتتر داخل کنه.
کیرش خیلی بزرگ بود اصلا امادگی یه همچین هیولایی رو نداشتم هم میترسیدم که درد داشته باشم هم لذتی که دارم با این بدن سکس میکنم.
یکم با انگشتش کرد تو کونم تا جا باز کنه حتی انگشت کردنشم جذاب بود کل هیکلم با انگشتش تکون میخورد از بس قوی بود.
ولی اشتباهی یکی از انگشتاش ناخن داشت که نباید با اون میکرد تو گونم و نمیدونم شاید حواسش نبود که کرد تو اونایی که هم حسه منن میفهمن چی میگم.
خیلی درد داشت و تا چند روز کونم درد میکرد بخاطر همین.
چون دیواره ی مقعد کلا برش میخوره با ناخن خطرناکه نباید بشه.
ولی تو اون لحظه دردم سریع برطرف شد ،شهوت کلا منو تسلیم کرده بود، کمرمو قوس دادم تا کارشو انجام بده کونم که یکم باز شده بود رو با کیرش شروع کرد به مالیدن منم اه و نالم پا شده بود واس خودم اروم نفس میکشیدم که وقتی دید اینطوری شدم یهو سر کیرشو با زور فرو کرد تو.
تو اون لحظه اونم تو اون جای تنگ من هیچ کاری نتونستم بکنم انگار داشتم جون میدادم که بمیرم از بس اتیش گرفته بودم. از درد نمیدونستم چی کار کنم پاهام خالی کرده بود داشتم میفتادم که با دستاش منو گرفت.
یکم همون حالت موند اومد یکم تلمبه بزنه دید حرکت نمیکنه اصلا خیلی کلفت بود. منم اشکم در اومده بود دیگ اگه خونه بودم گریه میکردم .
یکم که اروم شدم در گوشم گفت درد داری؟ با سر گفتم اره که تا گفتم یهو تا ته کیرشو فرو کرد توم که زدم زیر گریه.
البته اون نمیدید گریمو چون اروم گریه میکردم که نفهمه یوقت تموم کنه کارشو . یکم موند بعد شروع کرد به تلمبه زدم وقتی کیرش خورد به پرستاتم کلا درد از بین رفت کونم شده بود تونل اتومبیل رانی دیگ یهو گشاد شده شروع کرد تلمبه زدن مثل وحشیا تلمبه میزد منم اوج لذت بودم دیگ از درد خبری نبود فقط داشتم حال میکردم. عالی تلمبه میزد.
کیرشو میکشید بیرون بدون اینکه دست رو کونم بزاره محکم میکرد تا ته. تقریبا ۱۰ دقیقه تلمبه زد که کشید بیرون بهم گفت ابمو بریزم توش یا نه که اونم با سر گفتم بریزه داخل.که دوباره شروع کرد تلمبه زدن که اه و نالش بلند شد فهمیدم داره ارضا میشه یهو خودشو محکم چسبوند به کونم نبض اون هیولا رو تو کونم حس میکردم که داره با تمام قدرت خودشو خالی میکنه که کونم داغ شدو فهمیدم ابش اومد. اروم کشید بیرون خودشو تمیز کرد که بهش گفتم تو برو چون خجالت میکشیدم نگاش کنم. که رفتو منم زور زدم ابشو خالی کردم از کونم که تونل وحشتی بود واس خودش? رفتم خونه انقدر گشاد بودم گشاد گشاد راه میرفتم تابلو بود?❤ یکم استراحت کردم که بعد توی تلگرام کلی تعریف کردو اینا که بعد دیگ هیچی الانم فعلا باهم هستیم قراره امروز هم باز بریم? ببخشید خیلی طولانی شد اگه درک نمیکنین حس منو فقط فحش ندین چون باید همجنسگرا باشین بفهمین چی میگم و اونم از نوع مفعولش خدا قوت همگی اگه حس مفعول بودن دارین پنهون نکنین چون اگه شخص واقعی رو پیدا کنین خیلی بهتون خوش میگزره فکر نکنین مثل اسباب بازی میمونین تا وقتی محبت کنین اونا بیشتر ازین برات مایه میزارن با خدا حافطططط??❤

نوشته: Mb_diablo

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی گی از سایت سکسی خفن ایران 69