داستان سکسی بهترین سکس بعد کلاس زبان از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی بهترین سکس بعد کلاس زبان

سلام
سپهرم ۱۹ سالمه
قدم ۱۷۰ وزنم ۵۲
میخوام ی سکس خیلی باحالو واستون بگم ک همین چند وقت پیش واسم اتفاق افتاد.
اول بگم که من پوزم آزاده و هر کسی ی حسی دارم ینی شاید بخوام واس یکی تاپ باشم یا واس یکی دیگ بات یا ورس…
ی روز که میرفتم کلاس زبان تو مترو شلوغ بود انگار ن انگار کرونا هس حالا تو اون شلوغی هر ایستگاهی ک میرسه ی ترمز کوچیک میکنه یکی میچسبه بهم برگشتم دیدم پارسا همکلاسیمه ک قبلا سر کلاس بهش نخ میدادم (داستان داره) گفتم عه تویی و دوباره تو حالت قبلیم وایستادم در گوشم گفت پس خوشت اومده…خندیدمو دوباره چسبوند این دفه راست کرده بود چون سفتی سایزشو حس میکردم… ترسیدم بقیه بفهمن برگشتم بهش خندیدم از مترو ک اومدیم بیرون بش گفتم ببین خیلی بی آبرویی مترو جایه این کاراس؟
گفت پس کجا جای این کاراس؟؟ منم که ن میخواستم اون بپره نه بهش رو بدم گفتم چمیدونم… نامرد حسابی حشریم کرد بعد کلاس گفت عصر میای خونمون تمرینای امروزو حل کنیم؟ قشنگ مشخص بود برنامه چیه منم ک بدم نمیاد😅 گفتم خبر میدم.
اسنپ گرفتم ک برم خونه ی ۲۰۶ سفید اومد دیدم همسن خودمه نشستم جلو، اسنپ واسم کراش فرستاده بود پسره بهش میخورد ۱۹ ۲۰ سالش باشه گوشواره و تتو هم داشت ک من دوس دارم خودمم دارم خیلی دلم میخواست باهاش دوست بشم سر صحبتو باهاش باز کردم:
من: عه چ پرسینگه قشنگی از کجا خریدی؟
-از ی پیج تو اینستا، من یکی از گوشام سوراخ کردم اگه خوشت اومده اون یکی دیگ رو بدم بهت…
همینطوری ک صحبت میکردیم دقت کردم دیدم انگشترش تو انگشت فاکشه(این ی نشونه lgbt بودنه) یهو وسط صحبت بهش گفتم ولی خیلی خوش تیپی اگه دختر بودم همینجا میکشیدم پایین بهت میدادم😂 ی لحظه ساکت شد بعد گفت حالا حتما لازم نیس دختر باشی…
این حرف رو که زد داشتم میترکیدم از خوشحالی هم فهمیدم گی میکنه هم با من اوکیه😍 بعد اون حرفش یکم مکس کردیم، من بیرون نگاه کردم با خجالت گفتم خب من که از خدامه…(کلا پارسارو فراموش کرده بودم)😂
با خنده گفت اووومممم پس سکس امروزمون اوکی شد منم خندیدم
نزدیک مقصد بودیم ک گفت پایان سفرتو میزنم بریم یه دوری بزنیم بیشتر آشناشیم… یکم ک دور زدیم صحبت کردیم رفت تو ی کوچه سمت چپ کوچه وایستاد گفت حالا واقعا میخوای امروز کامل بشناسیم همو گفتم کلی صحبت کردیم که… دستشو گذاشت رو کیرش همینطوری ک میمالیدش با خنده گفت آاااره خب ولی هنوز کامل منو نشناختی منم ک از خدام بود باهاش سکس کنم گفتم آره صد در صد، ریموت رو از تو داشبورد برداشت زد ی کرکره سمت راست خیابون رفت بالا همینطوری ک میرفتیم تو گفت ببین اکثر وقتا خونمون خالیه برعکس الان کسی هست ولی این پارکینگ خونمون به داخل در نداره جفت ریموتاشم دست منه رفتیم تو کرکره رو زد بیاد پایین گفتم ماشینت کوچیکه گفت ولی واسه امروز کارمونو راه میندازه… رفتیم صندلی عقب صندلیا جلو رو کامل خوابوند به جلو بعد نشست کنارم گفت خببب دیگ چه خبر…عجب لبایی داری پس میخوای بکشی پایین بهم بدییی منم ک استرس داشتم گفتم اوهوم گفت جووون، ی پامو گذاشت رو پاش با ی دستش کیرو سوراخ منو میمالید ی دستشم انداخت دور گردنم لب میگرفتیم قلبم رو ۱۰۰۰ میزد، هی سوراخمو ماساژ میدادم اون پامو گذاشتم رو صندلی که راحتتر بماله، دستمو گذاشتم پشت دستش رو کونم فشار دادم اونم دستمو گرفت گذاشت رو کیرش عجب چیزی بود خیلی بزرگ نبود حدود ۱۶سانت… یکم مالیدم تیشرتامونو در آوردیم لخت همو بقل کردیم یکم گردنمو خورد یواش یواش رفت پایین سینه و شکممو ک لیس زد حشری شده بودم واقعا… سرمو بردم بین پاهاش اون برجستگی سر کیرش ک از زیر شلوار مشخص بود با لبام گرفتمو باهاش بازی میکردم زود دکمه هاشو باز کرد کشید پایین…چند ثانیه فقط نگاش کردم انقد خوشکلو خوردنی بود سفید سرش صورتی رگ دار… با دستش تکونش داد گفت میل نمیکنی؟ منم یواش ساک زدنو شروع کردم😍😋 باورم نمیشد به این راحتی همچین کیری پیدا کردم از خوردنش لذت میبردم کیرم راست شده بودو تو شلوارم داشت میشکست کشیدم پایین واسم یکم مالیدش همینطوری ک ساک میزدم دستشو از رو کیرم برداشتم گذاشتم رو سوراخم اونم یکم مالید بعد تف زدو خیسش کرد یکم تو همین حالت بودیم گفتم نمیخوای توشو خیس کنی گفت ن هنوز زوده🙈 شلوارامونو در آوردیم لخت لخت بودیم گفت ی کاری میکنم فقط سر صدا نکنی ی وقت منم سرمو به علامت رضایت تکون دادم درا عقب ماشینو باز کرد گفت دمر بخواب منم پشت ب صندلی دمر خوابیدم اونم دمر به سمت من خوابید کیرش جلو صورتم بود منم ک طاقت نداشتم خودم مشغول شدم یهو احساس کردم سوراخم داره خیس میشه… داشت سوراخمو زبون میزد، کیرمو میگرفت تو دستش یکم میخورد باز سوراخمو زبون میزد منم ک اونور داشتم ساک میزدم و واقعا لذت میبردم عالی بود😍 یواش از لذت ناله میکردم…🤤😍
(داخل پرانتز اینم بگم من از تفو اینا خوشم نمیاد و با روان کننده اوکیم ولی اینجا نمیدونم چرا انقد اوکی بودم باحاش؛ شاید چون طرف واقعا پارتنرم بود😅)
بهم گفت پرتفش کن ک وقتشه منم ک حرف گوش کن😋، ی تف رو سوراخم کرد بلند شد درارو بست نشستیم کنار هم خودمو کج کردم ک بتونه بکنه پشتی صندلی شاگردو آورد بالا ک پامو بذارم روش نشست کنارمو کیرشو گرفت تو دستش یکم دیگ تف زد هی کیرشو بالا پایین میکرد فشار میداد سوراخمو پیدا نمیکرد خودم سر کیرشو گذاشتم روش فشار داد سرش رفت بی اختیار گفتم ااخ دستمو گذاشتم رو شکمش هولش دادم عقب، گفت هنوز تنگی عزیزم باید هفتی باز کنی… همین کارو کردم بعد اینکه یکم انگشتم کرد ‌دوباره تف زد سرشو گذاشت توم بازم درد داشت ولی خب خواستنی بود چشم تو چشم بودیم یواش یواش میکرد تو تا عکس العملمو ببینه یکم دیگه کرد تو دستمو گاز گرفتمو ناله کردم باز یکم وایستاد یکم دیگ کرد تو خوابید روم و زیر گردنمو خورد بعد تو گوشم گفت همشو کردم تو یکم لب گرفتیمو همینطوری ک گردنمو میخورد یواش یواش جلو عقب میکرد تا عادت کنم چند دقیقه تو همین پوز بودیم بهش گفتم تندتر بلند شد پاهامو بالا نگه داشت و با تمام قدرت تلنبه میزد صدای ناله و شالاپ شولوپه تلنبه زدن حشری ترمون میکرد… دوباره خوابید روم یکم لب گرفتیم و کیرشو در آورد گفت مثل قبل بشین خودمو کج کردمو دستمو انداختم دور گردنش اونم کیرشو کرد تو و تند تند تلنبه میزد، بیرون یکم سرد بود شیشه ها بخار کرده بودو ماشین باهر تلنبه ای ک میزد تکون میخورد… من اصلا تو حال خودم نبودم تو اوج لذت بودم آب شهوت از کیرم آویزون شده بود، کیرمو گرفت تو دستش همینطوری که میکرد واسم جق میزد منم فقط ناله میکردمو تو همین حالت آبم با فشار اومد، بدنم میلرزید اونم با آه کشیدناش یهو سرعت تلنبه زدنشو زیاد کرد زیر سینمو ی گاز محکم گرفت چسبید بهم… فشار اومدن آبش تو کونمو حس میکردم نبض زدن کیرش…😍
جفتمون آروم شدیم ضربانه قلبم آروم شد هی نفس عمیق میکشیدیم، یکم لب گرفیمو با دستمال ماشینو تمیز کردیم لباسامونو پوشیدیم زدیم بیرون دم به دقیقه قربون صدقم میرفتو تشکر میکرد منم میگفتم خیلی بهم حال دادی…
واقعا همینطور بود این بهترین سکس زندگیم بود واقعا ازش لذت بردم با اینکه تو بدترین جا و بدترین حالت بود.
امیدوارم خوشتون اومده باشه
اگ خوشتون اومده باشه بازم سکس جذاب داشتم مینویسم.

نوشته: Sepehr

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی همکلاسی, خاطرات نوجوانی, گی از سایت سکسی خفن ایران 69