داستان سکسی اولین تجربه کون دادن از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی اولین تجربه کون دادن اختصاصی سایت خفن


سلام وقتی ۸سالم بوداولین بارپسرعمه ام گولم زد ولاپام گذاشت ولی تاوقتی ۳۳ساله شدم نگذاشتم کسی بفهمه علاقه دارم که سکس گی رو تجربه کنم وقتی ۳۳بودتوی فضای مجازی بایک نفر اشناشدم وقرار بود باهم سکس دوطرفه انجام بدیم ۱۹ سالش بود ولی بدنش از من بزرگتربودقرار گذاشتیم واومد خونمون لباسهامون دراوردیم من رفتم داخل خودم روتمیز کردم کمی ازهم لب گرفتیم گفت تومیخای بکنی یامن،من که میدونستم اگه ابم بیاد دیگه اصلا دوست ندارم بهم دست بزنه بهش گفتم تو اول بکن ابت که اومد اگه تونستم میکنمت اومدم پایین براش ساک زدم بعد گفت پشت کن سروسینه رو بده پایین من هم اینکار کردم اون هم کمی تف بهش زد وهلش دادیک دفعه اتیش گرفتم پریدم جلو اروم که شدم گفت من حرکت نمیکم من هم اینکار کردم اروم اروم گذاشتم بره داخل بعد شروع کرد به تلمبه زدن من هم خم شدم دستام به زمین زدم کمی بعد گفت قمبل کن بعد هم دراز کشیدم روشکمم بااینکه درد داشتم فقط لذت بردم تااینکه ابمون اومد هرکار کردم که بعدش بکنمش نتونستم باهم خداحافظی کردیم ورفتیم دوبار دیگه هم بهش دادم تااینکه مفعول شدم


نویسنده: صادق


دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی گی از سایت سکسی خفن ایران 69