داستان سکسی اولین تجربه کردن یک پسر از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

متن داستان سکسی اولین تجربه کردن یک پسر

خوب داشتم کامنتهای خاطره قبلیم عشق دانشگاه ماساژ در رابطه با خودم و علی بلنده رو می خوندم . یاد این خاطره افتادم ؛ من اون موقع 14 سالم بود و راهنمایی بودم و هنوز فکر میکردم بچه هارو از بیمارستانها می خرند. اون موقع من 70 کیلو وزن داشتم یعنی 20 کیلو اضافه وزن . من سرخ وسفید با چشم های عسلی بدنی بی مو و انصافا مهربون و خوش سر زبون بودم .
یه روز گرم پاییزی پسر قد بلند کلاسمون مجید رو دوتا از پسرهای بد و شیطون داشتن انگولکش می کردن و دولش و تخمش رو بادست فشار می دادند یا انگشت فاک رو کامل تو کونش میکردن و دستش رو به زور روی کیرشون می مالیدن . من چون نور چشمی مدرسه و مدیرمون بودم همه ازم حساب می بردندو رتبه سه ریاضی رو تو المپیاد اورده بودم. رفتم جلو و حسابی سرشون داد زدمو اونهارو به فحش کشیدم. هردوشون با اخم یه فاک و یه حلقه به مجید نشون دادن . مجید ازم تشکر کرد.
مجید همیشه ته کلاس تنها میشست و کسی بهش توجه نمی کرد و بعضی وقتها می خوابید تا کلاس تموم بشه
اون ساعت وسایلم رو برداشتم و پیشش نشستم . زنگ ورزش بود و بچه ها همه بودندو داشتن لباسشون رو عوض میکردند و لباس ورزش می پوشیدند . اون موقع تازه رونالدو تو منچستر یونایتد داشت اسطوره میشد و من لباس سرخ منچستر و شورتش رو خریده بودم .وقتی کلاس تقریبا خالی شد منم جو گیر سریع لباسهامو در آوردم و پیرهنم رو پوشدم که مجید ناراحت از حرف بچه اومد و کز کرد و روی نیمکت کنارم نشست. من سریع شورتم و در اوردم و داشتم شورت ورزشی رو میپوشیدم که دیدم کیر و خایم بعد وامیسه دوباره شورت ورزشی رو در آوردم و داشتم شورت خودم رو می پوشیدم که روش شورت ورزشی رو بپوشم که مجید با دست چپش کیرم رو تو مشتش گرفت . گفت تو با این هیکلت بهت نمیاد همچین دول بزرگی داشته باشی . آخه من تاقبل از اون دول و کیر کسه دیگری رو ندیده بودم با تعجب گفتم مال خودت چه شکلیه بدون هیچ خجالتی گرمکن ورزشی اش رو کشید پایین یه دول نارس کوچیک و به جای خایه یه کس داشت . اون موقع فهمیدنم اون پسرا داشتن با کس مجید بازی می کردن . مجید گفت خایه هام تو بدنمه و از همین کسم می شاشم . و یه بوس محکم از کیر کرد و من هنوز ارضا نشده بودم که بدونم جق چیه ؟ سکس چیه و تا اون موقع همچین چیزی از مخیله ام نمی گذشت. اون موقع تنها کلاس تو همکف کلاس ما بود و بقیه کلاسها و دفتر مدیر و ناظم تو طبقه اول بود و توی اون تایم بچه ها داشتند تو حیاط فوتبال بازی می کردن.
من تا حالا کسی رو نکرده بودم بدنم از خجالت سرد و سفت شده بود. مجید که انگار داشت از کیر پلاستیکی استفاده میکرد شروع به لیسیدن کیرم کرد و بعد شروع کرد به ساک زدن تازه فهمیدم کیرم داره بزرگتر و درازتر و کلفت تر از اونچه بود میشه و مجیدم داشت همونطور که برای من ساک می زد کس خودشم با انگشت فاک دست چپش خیس میکرد. شورت ورزشی و رو کشیدم پایین و مجید با ولع روی کیرم نشست ومنم دول کوچیکش رو با دست چپم ماساژ میدادم و با دست راستم سینش و نوک سینش همونطور که مجید میگفت .انگار مجید بارها ایکار رو کرده باشه تند و تند بالا و پایین می رفت و بعد روی نیمکت خوابید باز من شروع به کردنش کردم دستهاشو ازپش گرفتم و کیرم رو تو کس نرمو داغ و خیسش فرو می کردم و در می آوردم تو اوج لذت بودمکه احساس کردم زانوانم سس شد و از کشکک زانو ام مایه ای از کیرم با لذت فراوان بیرون میریخت و کس رو خیس می کرد و همچین اتفاقی هم برای مجید افتاد و آبش اومد. صدای بچه ها داشت نزدیک میشد که سریع مشغول لباس پو شیدن شدیم. بعد از اون وقت همیشه زنگ ورزشها کلاس بودیم و به قول خودش شطرنج بازی میکردیم. و وقتی توی زنگ تفریح بودیم ناخن و انگشتانش را از روی شلوار روی کیرم می کشید و میگفت جامدادیت رو نمی خوای توی کیفم بزاری و ریز می خندید.

نوشته: حامد ماساژور

 

دانلود جدیدترین و شوتناک ترین رمان و داستان های سکسی خاطرات نوجوانی از سایت سکسی خفن ایران 69