داستان سکسی اولین باز شدن از سایت داستان سکسی خفن ایرانی

دانلود جدیدترین و شهوتناک ترین رمان و داستان های سکسی گی, دوجنسه , شیمیل از سایت سکسی خفن 69


این ی خاطره واقعی هست از اولین کون دادن من به ی شیمیل کاملا واقعی هست تا الان داستان ننوشتم دیگه شما به بزرگیتون ببخشید
اسم من ارش هست 21سالمه این خاطره واسه دقیقا نه ماه پیشه
از وقتی چهارده سالم شد با فیلمای دوجنسه تو این سایتای پورن اشنا شدم اولش واقعا هنگ کردم مگه میشه چنین چیزی ی زن کیر داشته باشه کم کم نگاه کردم انگار ی چیزی تو وجودم بیدار شد واقعا ازشون خوشم اومد خیلی سکسی بودن لامصبا مخصوصا تو اون فیلمایی که ی پسر جوونو میکنن خیلی تحریکم میکرد راستی از خودم بگم بدنم سبزه هست بدنم یکم موهای بدنم کمه مخصوصا باسنم موهای ریز داره ولی به چشم نمیان کیرمم 17سانته کلفتیشم معمولیه تا من رسیدم به 16سالگی واسه تولدم ی گوشی کادو گرفتم البته وضعمون خوبه ولی خب بابام میگفت تا اون موقع نباید گوشی داشته باشیو اینا ولی خب دیگه تو اون سن خودش برام گرفت اینستا نصب کردمو ی پیج فیک زدم کلا همین شیمیلا رو فالو کرده بودم خلاصه با همین فیلما جق میزدمو اینا تا رسید سال کنکورم ی هشت ماه درس خوندم ولی این لامصب اصلا از سرم نمیوفتاد تا ی رتبه خوب اوردم رفتم دانشگاه حالا اسمشو نمیگم چون شاید بعدا دردسر بشه بشناسنو اینا ولی تهرانه خب ما کارمون املاکه بابام دوران جوونیش کار کرده بود تهران ی خونه گرفته بود بعدش دیگه کلا انتقال داده بود گیلان که مستاجر داده بودیم ولی خب بخاطر من ردشون کرد خلاصه اومدم ی یک سالو نیمی گذشت اون اولا ی دوست دختر پیدا کردم ی بار باهاش سکس از پشت داشتم دختره خوشگلو خوش اندامی بود ولی واقعا من حس میکردم اینجور سکس منو اروم نمیکنه خلاصه تو این کانالای تلگرامی شیمیل و دوجنسه رفتم یکی بود اسمش اتنا بود قیافش تو عکسا معلوم نبود ولی عکسای گنگی میزاشت پیج اینستاشو پیدا کردم رفتم تو ایدی تلگرامش پیام دادم بعد ی روز جواب داد خب پیام داد معلوم بود واسه هرکس میفرسته اماده داشت گفت کیرش 19سانته اولش یکم مردد بودم واسه اولین بار بزرگه پاره میشم درد داره و اینا ولی دلو زدم به دریا گفته بود 800میگرم اوکی دادم بهش گفت پس فردا بیا به این ادرس تا پسفردایش مثل چی استرس داشتم روزش که رسید واقعا داشتم از استرس میمردم رفتم خودمو تمیزم کردم بعد یچیزی بگم اینکه تا حالا هیچ چیز تو کونم نکرده بودم فقط خودمو انگشت میکردم اونم ی انگشتی خلاصه هیچی راه افتادم اسنپ گرفتم نزدیک تر میشدم به ادرس ترسم بیشتر میشد دقیقا رسیدم به سر کوچشون از اسنپ پیاده شدم پیام دادم بهش که سر کوچم گفت بیا جلو ی صد متر ی ساختمون پنج طبقه با نمای قرمز هست درو باز کردم بیا تو طبقه اخر سمت چپی رسیدم واقعا وقتی از در رفتم تو درو بستم اب دهنمو خشک شده بود از استرس رفتم بالا در نیمه باز در زدم گفت بیا تو کفشمو کندم رفتم تو دروبسته دیدم با ی شلوارک سفیدو تاب مشکی جلوم بود خیلی صورت جذابی داشت یکمم به ادم حس خشن بودن مداد لاکشم سیاه بود دست دادیمو نشستیم روبروی هم گفت خوب رسیدیو اینا گفتم اره خوب اومدم گفت رنگت چرا پریده پسر برات ی اب میارم اورد ابو خوردم یکم استرسم کم شد ی چند دقیقه ای حرف زدیمو اینکه چند بار دادی گفتم بخدا تا الان ندادم گفت خب چرا قسم میخوری ی خنده ریزی هم زد من اصلا خجالت شدم اومد جلو گفت بلند شو بلند شدم اومد بادستش از رو شلوار کیرمو فشار داد هی لبای ریز میگرفت من اصلا مثل مجسمه شده بودم هیچ حرکتی نمیکردم گفت پیرهنتو در بیار سریع در اوردم باشگاه هم میرفتم خب الانم میرم یکم بازو ها و سینه اینا درشت شده بودن ی خنده ریزی زد دوباره اومد لب گرفت گفت چطوری دوست داری ها تا اومدم دهن باز کنم ی چک نچندان محکم زد بهم پشت گردنمو با دستش محکم گرفت شروع کرد لب گرفتن لب پایینمو با دندون میگرفت مکشید سمت خودش زبونم میگرفت با لباش میک محکم میزد به طرف بیرون درد داشت یکم من چشام بسته بود مثل موم تو دستاش بودم یهو بازومو محکم گرفت کشید بردم طرف اتاق هولم داد رو تخت اومد روم ی چک محکم تر زد بهم گفت پارت میکنم توله منم واقعا خوشم اومده بود انگشتشو میکرد تو دهنم اولش یکی بعد تا سه تایی هم میبرد همونطوری گردنو سینمو میخورد با اون یکی دستش نوک سینمو میکشید بد میکشید خیلی درد داشت ولی به رو ی خودم نمیاوردم بعد چند دقیقه بلند شد گفت برگرد توله سگ برگشتم سرمو محکم به طرف تخت فشار داد رو زانو بود پاهام کونم بالا گفت دکمتو باز کن حرومزاده نمیدونم چرا هیچی بهش نمیگفتم اصلا تو فاز برده و اسلیو هم نبودم ولی هیچی از زبونم در نمیومد فقط گوش میکردم به حرفاش دکمه رو باز کردم یکی محکم زد به کونم دستشو از زیر به تختمام میکشید بعد هیچی شلوار لیمو کشید پایین گفت جون تخم سگ چه تنگی تو افففففف بعد رفت نشست رو تخت پاهاشو دراز کرد یجوری که تکیه داده بود گفت بیا همونطوری کونتو بگیر طرف من پاهامو بلیس من خوشم نمیومد ولی حس شهوتم واقعا زیاد بود قدرت نه گفتن نداشتم دوستداشتم هر دو نفر حال کنیم رفتم مچ پاشو با ساقشو لیس میزدم تخمامو گرفت تو دستش فشار داد انگشتامو بلیس توله سگ دیگه مجبوری رفتم انگشتاشو میلیسدم لاکش سیاه بود ناخوناشم کوتاه گفت واسه انگشت بزرگم ساک بزن زدم ی سه چهار باری اونم داشت منو انگشت میکرد اولش یکی بود بعد یک دقیقه دوتایی بود یکم درد داشت یکم اف اف کردم ی چند دقیقه همینطوری بود تا سه انگشت کرد دیگه واقعا درد داشت هی تف میکرد میکردم منم بدجور سوزشم میومد دیگه لیسیدنو فراموش کرده بودم گفت بلیس حرومزاد چرا بیکاری بعد ی هفت هشت دقیقه گفت پاشو اومد لب تخت نشست گفت بیا بخور رفتم پایین شروع کردم ساک زدن زیاد بلد نبودم صرفا از فیلما یاد گرفته بودم دوست دخترم هم که اصلا نخورد برام یبار دندونم زدم محکم ی چک زد بهم گفت دندون نزن توله بعدش پاشد سرمو محکم گرفت دیگه کیرش کاملا راست شده بود راحت 18سانت میشد ولی کلفتیش زیاد نبود البته واسه من اولین بار یچیز وحشتناک بود متوسط بود تقریبا اندازه کیر من یکم کلفت تر با دست محکم سرمو گرفت فشار داد تقریبا یکم مونده بود کامل بره چشام اشک اومد با دست جدا کردم خودمو بعد گفت زود باش دوباره رفتم خوردم ی چند دقیقه دوباره محکم گرفت یجوری بهم چسبید قشنگ دماغم میخورد به شکمش تا اخر کرده بود تو دهنم یکی دوبار اوق زدم اهمیت نداد واقعا بهم فشار اومده بود سرم درد گرفته بود بعد ده پونزده سانته جون کندن ولم کرد گفت پاشو بسته گفت برو دمر بخواب رو تخت رفتم گفت اولین بارته کاندوم نمیزنم منم سالمم منم دیگه حرف نمیتونستم بزنم نام درد گرفته بود با سر ی اوکی دادم گفت بالشو بزار زیرت گذاشتم کونم اومد بالا ی ژلی زد به کیرش من صورتم این ور بود یکمم زد به کونم ی چیز لزج خنکی بود فقط روی سوراخمو زد گفت جووون توله قراره بازه باز بشی اومد با پاهاش پاهامو باز کرد ی حالت لگد زدن به پاهام با روی پاش که مثلا پاهاتو بازکن باز کردم نشست رو زانو یواش کیرشو لای کونم میمالید کونمم بزرگ نیست متوسطه کیرشو هی سر میداد لای کونم که ی دستشو گذاشت روشنم با اون یکی دستش نوک کیرشو گذاشت رو سوراخم بعد دستشو محکم گذاشت رو کمرم پاهامو با پاهاش قفل کرد تا اومدم بگم توروخدا یواش بکن که نامرد فشار داد با تمام زور اومدم پاشم پاهام قفله قفل بود دستاشو اورد از زیر کتفم رو سرم قفل کرد گفت شششششش اروم باش کیرش تا نصفه تو کونم بود ی درد وحشتناکی داشتم نمیتونستم تحمل کنم هی میگفتم تورو خدا اتنا خانم تورو خدا اروم مردم اصلا گوش نمیداد همینطوری فشار داد تا اخر رفت تو کونم از درد داشتم میمردم اشک از چشمام سرازیر شده بود فقط گربه زاری میکردم اونم هی میگفت خفه توله بعد گوشمو میخورد پشت گردنمو گازای ریز میگرفت ی پنج دقیقه ای نگه داشت داستامو ول کرد پاهامم ول کرد باهام لب میگرفت از پشت کل گردنو گوشمو انقد لیس زده بود خیسه خیس بود یکم دردم اروم شد دوباره دستامو سفت گرفت فهمیدم دیگه میخواد تلمبه بزنه اورد بیرون تا نصف دوباره کرد تو درد شروع شد ولی یکم کمتر بود همینطوری تا پنج شیش دقیقه درد داشت تا دیگه کم کم دیگه داشت تبدیل میشد به لذت اون اروم تلمبه میزد و لب میگرفت ازم من اصلا تکون نمیخوردم دستاشو برد طرف کونم دوطرفو از هم باز کرد گفت نگاه چه گشاد شدی جنده کیرشو که دراورده بود تو کونم احساس خنکی میکردم بعد همونطوری کیرشو کرد تو ی پنج دقیقه همونجوری کرد بعد منو برگردوند لنگام بالا بود کیرشو کرد تو کیرمم داشت از لذت بلند میشد کم کم محکم میکرد بد جور محکم میکردو من لذت داشتم میبرم تخمامو سفت گرفت تو دستش تلمبه میزد قشنگ وقتی تخماش به کونم میخوردن حس میکردم خیلی حس خوبی بود تو اسمونا بودم ی چند دقیقه هم تو همون پوزیشن کرد پاشد رفت تکیه داد به دیوار دوباره پاهاشو دراز کرد گفت بیا بشین روش رفتم یواش بالا پایین کردم یکی دو دقیقه گفت وایستا خودش شروع کردن تلمبه زدن خیلی سریع بود بعد چند لحظه گفت بدو داره میاد من گیج شده بودم چکار کنم گفت برو پایین بشین انجام دادم اومد کیرش جلو صورتم بود ی بویی هم میاد یکم بد بو بود گفت سریع بخورش گفتم اخه نمیشه که یکی محکم زد تو صورتم گفت باز کن توله سگ محکم میکرد تو دهنم طعم خیلی بدی میداد البته رفته بود تو کونم اونطوری شده بوده بعد یک دقیقه محکم سرمو به طرف خودش فشار دیگه قشنگ بلند اه میکشید کیرش تو حلقم بود که کل ابشو ریخت تو حلقم من چاره ای نداشتم جز خوردن هونطوری نگه داشت تا کیرش خوابید در اورد بعد گفت بخواب واسه تو هم بیارم رو کمر خوابیدم رو زمین اون ژلو برداشت یکم زد به دستش شروع کرد جق زدن برام خیلی حال میداد بعد اون سکس دو دقیقه نشد ابم پاشید رو شکم خودم خجالت کشیدم گفت جون جنده ی منی تو بعد رفتیم حموم به کونم دست زدم دیدم یجوری گشاد شده که نگو ی پنج دقیقه ای حموم کردیم دست نزد اصلا بهم فقط باهام حرف میزد میگفت حال داد خوشگلم انگار اون خشمش اروم شده بود منم فقط ازش تعریف میکردم بعدش اومدیم بیرون لباس پوشیدیم اون هشتصد تومنو براش کارت به کارت کردم با گوشی یعد رفت ی شربت اورد موقع خوردن یهش گفتم دیگه شیمیل خوب مثل خودت سراغ نداری ی خنده کرد گفت یادت رفته چطوری گریه میکردی همین چند دقیقه قبل بعد خندیدیم بهش گفتم نه جدی گفت یکی هست کیرش از واسه من بزرگتره ولی 38یا39سالشه گفتم اینستاشو بده گفت اینستا نداره شمارشو میدم بهت اسمش شیرینه گرفتمو بعد خوردن شربت پاشدم خداحافظی کردیم یکی هم محکم زد در کونم گفت امروز صفا کردیا گفتم خداوکیلی دمت خیلی خوبی تو
دوستان ببخشید طولانی شد شرمنده اگه خدا خواست لون یکی هم براتون تعریف میکنم دیگه شما به بزرگیه خودتون ببخشین


نوشته: ارش ft99


متن داستان سکسی اولین باز شدن